Články

Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Žijeme v kritickej dobe. Sme ohrození nebezpečnou pandémiou, spôsobenou koronavírusom, ktorá prináša straty na životoch a spôsobuje vážne ekonomické škody. Ďalšou hrozbou, a som presvedčený, že nie menej nebezpečnou, je pandémia hriechu. Veľmi sa rozmnožil...

NEKLAMTE!

NEKLAMTE!

Otvorený list generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi: NEKLAMTE! Generálny biskup Ivan Eľko, na stretnutí vedenia cirkvi s predsedníctvami zborov ECAV ste sa vyjadrili v tom zmysle, že od spoločnosti Reformata, ktorá spravuje majetok ECAV nemôžeme čakať, že bude...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Prinášame Vám Biblický príhovor na 14. nedeľu po Svätej Trojici, z pera brata doc. PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD., brata generálneho biskupa v. v., evanjelického farára z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.

Správna odpoveď na právne predpisy Starej zmluvy

Správna odpoveď na právne predpisy Starej zmluvy

Čím je nám iná kultúra vzdialenejšia, tým sa zdá zvláštnejšia. Z geografického hľadiska to môže byť pravda, ale najčastejšie to vnímame pri časovom odstupe. Zákony a zvyky starodávnych civilizácií nás často šokujú ako bizarné a nespravodlivé. Niet pochýb, že niektoré...

Pokánie a náprava aj v politike

Pokánie a náprava aj v politike

Ak hovoríme o politike, zvyčajne nemáme na mysli nič dobré. Pod týmto pojmom si predstavujeme často iba politikov, ktorí nemyslia na verejný záujem, ale iba na ten svoj, či na záujem svojho „sponzora“ či “záujmovej skupiny“. Aj keď aj politici niekedy hovoria...

Budujeme si slovenský Vatikán?

Budujeme si slovenský Vatikán?

Častejšie a častejšie sa rozoberá téma: Financovanie cirkvi. Z rozprávania tých skôr narodených si pamätám, že časť cirkevných majetkov sa v minulosti prenajímala a časť sa obrábala. Výnos z týchto činností bol určený na financovanie farára, prípadne učiteľa a kantora...

Putovanie s Nehemiášom

Putovanie s Nehemiášom

Denný biblický tábor Počas druhého augustového týždňa sa v Lastomíri uskutočnil evanjelický biblický tábor pre deti od 5-15 rokov, ktorý organizoval Cirkevný zbor ECAV Michalovce v spolupráci s Cirkevným zborom Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lastomíri. Biblického...

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba?

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba?

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba? Od roku 1402 do roku 1410 Hus dvakrát denne po celý týždeň kázal v pražskej Betlehemskej kaplnke. Do kaplnky sa zmestilo okolo 3-tisíc ľudí a „na Husovi“ bolo vždy plno. Chodiť na Husa bolo jednoducho „in“. To si my dnes nevieme...

Posledný kresťan na zemi

Posledný kresťan na zemi

Posledný kresťan na zemi (Os Guinness: The last Christian on Earth) Keď sme sa pred viac ako 30 rokmi rozhodli v „nežnej revolúcii“ zobrať správu vecí verejných, na základe demokratických princípov, do vlastných rúk museli sme počítať s tým, že bude potrebný nejaký...

%d blogerom sa páči toto: