Články

Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

„Ak by som vedel, že je Božou vôľou, aby som v Ríme umrel, aj vtedy by som šiel.. Toto som písal potomkom na výstrahu: dobrým, aby o pravdu stáli, a slepým v pravde, aby sa toho varovali, a tým, ktorí nepoznajú môj spor a mi ubližujú, aby, poznajúc pravdu, ubližovaním...

BEZ SLOVA JE VŠETKO MÁRNE

BEZ SLOVA JE VŠETKO MÁRNE

"Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste." Matúš 23, 37 Jediným znakom kresťanskej cirkvi je poslušnosť Božiemu...

„Buďte rozvážni a bdejte!“

„Buďte rozvážni a bdejte!“

Urážlivé úvahy ku koronakríze Služby Božie a podávanie sviatostí boli pod hrozbou pokút zakázané. Vedenie cirkvi s tým sčasti dokonca unáhlene súhlasilo.[1]Deje sa to avšak bez akejkoľvek účasti zborov, synod a farárov, bez všeobecnej a hlbšej teologickej a duchovnej...

490. výročie Augsburského vyznania

490. výročie Augsburského vyznania

A my sme poznali a uverili. To s tým sme išli do sveta. V tej chvíli totiž, v onej chvíli už vedeli sme čo povedať. Nebolo treba našeptávať a nutkať do reči. Skôr bdieť, aby sa nával nejako nevzpriečil. Dali sme Vám svedectvo nie hru slov, nálad, rozmaru. Vyzdvihli...

Prenasledujú evanjelium Kristovo

Prenasledujú evanjelium Kristovo

V tomto čase je veľa ľudí, ktorí prenasledujú evanjelium, nie s fyzickou silou, ale s použitím vychytralých schém, /zákonov - poznámka prekladateľa/, a zlých trikov. Pretože nepoužívajú meč, myslia si, že nie sú až takí zlí. Ale tu čítame, že Pilát, hoci nechal Krista...

Reformácia a jej podoby

Reformácia a jej podoby

Stredovek je charakteristický tým, že cirkev sa v tomto období odvrátila od pôvodných kresťanských princípov. Proti tomu sa postavilo viacero reformátorov už pred Martinom Lutherom v mnohých častiach Európy. V Anglicku šíril myšlienky nápravy cirkvi Ján Viklef[1],...

Keď vtáčka lapajú

Keď vtáčka lapajú

Milí bratia a sestry, prinášame vám možnosť porovnať názory, ktoré sme viac než často počuli pred voľbami, a tiež to ako sa názory tej istej skupiny osôb zmenili po voľbách. Považujeme to za veľmi dôležité z pohľadu konzistencie názorov, objektívnosti či korektnosti...

%d blogerom sa páči toto: