Články

Akú chceme cirkev?

Akú chceme cirkev?

Tesne po novembri 1989 sme sa všetci veľmi tešili z nadobudnutej slobody, ktorá nám spadla do lona nečakane, doslova ako z neba. Možno to, že sme na slobodu neboli pripravení spôsobilo, že sme rýchlo začali v cirkvi podliehať invázii cudzích duchovných vplyvov, nebolo...

Po viac ako 15 rokoch synoda uzavrela kauzu Reformata. Tým, ktorí sa snažili o jej vyriešenie nepoďakovala, chce trestať ich – nie skutočných vinníkov

Po viac ako 15 rokoch synoda uzavrela kauzu Reformata. Tým, ktorí sa snažili o jej vyriešenie nepoďakovala, chce trestať ich – nie skutočných vinníkov

 „Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie.“...

Vráťme úctu ECAV

Vráťme úctu ECAV

Tak ako mnohí iní členovia našej ECAV, aj ja som si prečítal posledný Evanjelický posol z 26. júna. Veľmi by som si prial, aby si ho prečítal každý člen našej ECAV. Viem, že nemálo našich bratov a sestier by si v tejto chvíli mohlo myslieť, že nie som celkom príčetný,...

Nové vedenie cirkvi zjavne neznesie pohľad na pravdu

Nové vedenie cirkvi zjavne neznesie pohľad na pravdu

VALNÉ ZHROMAŽDENIE TRANOSCIA VIEDLI V ROZPORE SO ZÁKONOM, PRIJATÝMI UZNESENIAMI POŠKODILI DOBRÉ MENO SPOL OČNOSTI Ak niekto získa štandardným alebo iným spôsobom kontrolu nad loďou či budovou, postupne (logicky) získava kontrolu aj nad všetkými súvisiacimi či...

Rozkaz znel jasne…

Rozkaz znel jasne…

V piatok 28. júna sa konalo dlho očakávané zasadanie Valného zhromaždenia Tranoscius, a. s. Hneď na úvod musím, aj keď veľmi nerád, skonštatovať, že to nebolo zasadanie a rokovanie v pravom zmysle slova. Bola to zorganizovaná „akcia“ s jasným cieľom prevziať moc a...

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti…“ (Ef 6, 12) Milé sestry, milí bratia, týmto sa vám chceme poďakovať za vašu spoluúčasť v duchovnom zápase, ktorý v súčasnosti prebieha v ECAV na Slovensku....

ZLE pochopená AUTONÓMIA cirkvi

ZLE pochopená AUTONÓMIA cirkvi

Vo viacerých štátoch, dokonca môžeme povedať aj viac či menej demokratických, je zvykom, že cirkvi požívajú v štáte tzv. autonómiu, to znamená, že niektoré záležitosti si môžu zariadiť po svojom. Samozrejme, pri rešpektovaní pravidiel daného štátu. Zvyčajne je...