Aktuality

Spomíname

Spomíname

V septembri tohto roku spomíname na evanjelických farárov, ktorí nás opustili z tejto časnosti do...

Viedenský mier

Viedenský mier

23. 6. 1606 Štefan Bočkaj a arcivojvoda Matej Habsburský podpísali vo Viedni mierovú zmluvu, tzv....

Agenda 2030

Agenda 2030

Optimalizácia sveta bez Boha Agenda 2030 sa začleňuje v každej oblasti nášho života. Prijatím...

Sloboda myslenia

Sloboda myslenia

Rôzne spôsoby implementovania nových liberálnych prvkov na školách, ktorými sa chcú prispôsobovať...