Dôležitosť laických pracovníkov v cirkvi

Svetový Luteránsky zväz (SLZ) organizoval v Ženeve počas júna stretnutie vedúcich laických pracovníkov 17 členských cirkví.

Stretnutie v Ženeve a Wittenbergu spája laických vodcov zo 17 členských cirkví z celého sveta. Stretnutie konštatovalo dôležitú úlohu laických pracovníkov v luteránskej cirkvi od reformácie až po súčasnosť. Cieľom týždňového seminára organizovaného SLZ v Ženeve a Wittenbergu, na ktorom sa stretlo 17 laických lídrov z rôznych členských cirkví z celého sveta.

6. medzinárodný seminár pre laických vedúcich sa začal 18. júna v úrade spoločenstva SLZ v Ženeve a skončil 27. júna v centre SLZ vo Wittenbergu v Nemecku. Seminár bol zameraný  na skúmanie teologických a biblických hodnôt vedenia cirkvi. Ponúkol účastníkom jedinečnú príležitosť spojiť sa a učiť sa od iných laických veducich pracujúcich vo veľmi odlišných kontextoch na rôznych kontinentoch. 

Stretnutie zdôraznilo dôležitosť splnomocnenia a inšpirácie laických pracovníkov, ako aj tých, ktorí slúžia v ordinovaných službách. Cieľom stretnutia bolo uznať a spoznať životne dôležitú úlohu, ktorú tieto laické ženy a muži zohrávajú, a ďalej ich vybaviť, aby mohli vykonávať svoju službu.

Účastníci sa dozvedeli o práci SLZ a preskúmali, čo to znamená byť súčasťou globálneho spoločenstva cirkví. Prostredníctvom krstu sú všetci povolaní slúžiť cirkvi v rôznych funkciách a každý má niečím prispieť k budovaniu Tela Kristovho.

Ilustračné foto: pixabay.com
Zdroj: LWF