Ani tie dva byty…

Ani tie dva byty…

Ani tie dva byty… Nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré nastúpilo po roku 2018, doteraz nevyriešilo žiadnu z majetkových káuz. S tým úzko súvisí aj druhé zlyhanie, ktoré sa týka neplnenia uznesení Synody ECAV 2019 vo vzťahu k spoločnosti...
Príhovor na 1. adventnú nedeľu

Príhovor na 1. adventnú nedeľu

1. adventná nedeľa Príhovor k bývalým mládežníkom, presbyterom a priateľom v myjavskom a v ďalších cirkevných zboroch čitateľom, čo prijímajú zvesť slova Božieho. „V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonku, zapečatenú siedmimi...
Kristov advent inak

Kristov advent inak

1. adventná nedeľa On čaká na náš príchod (naše obrátenie) k Nemu „Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal.I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo...
Zákaz konania bohoslužieb

Zákaz konania bohoslužieb

Od 25. 11. platia nové pravidlá pre konanie hromadných podujatí medzi, ktoré patria aj bohoslužby a aktivity spojené s cirkevnozborovým životom. Vláda na svojom zasadnutí schválila nové pravidlá konania hromadných podujatí, ktoré súvisia so zhoršujúcou sa pandemickou...