Neskrývajme hlavy do piesku

Neskrývajme hlavy do piesku

V našej spoločnosti, štáte platia zákony a paragrafy, podľa ktorých funguje ekonomika, priemysel, zdravotníctvo, školstvo, samospráva a pod. Aj samotná cirkev sa riadi svojimi zákonmi a predpismi. Ľudia väčšinou tieto veci nepoznajú a stretnú sa s tým len vtedy, keď...
Slepí vodcovia, spamätajte sa!

Slepí vodcovia, spamätajte sa!

Vstupujeme do nového roka. Nejeden z nás sa určite zamýšľa nad  svojou životnou cestou a skúškami, ktorými prechádza naša cirkev. Vo chvíľach zamýšľania sa snažme odosobniť od problémov a naozaj otvoriť oči, vidieť veci reálne z nadhľadu. Nie každý je totiž hluchý...