Rekapitulácia, resp. kam sme sa to dostali

Rekapitulácia, resp. kam sme sa to dostali

Od nástupu nového vedenia ECAV čoskoro uplynú tri roky, a teda je čas rekapitulovať, kde sa Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku za ten čas dostala, a to ako z hľadiska vieroučného a morálneho, tak aj z hospodárskeho. Za týmto účelom sme oslovili...
Odovzdávanie slovenského jazyka a posolstva viery

Odovzdávanie slovenského jazyka a posolstva viery

Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v Srbsku (SEAVC) patrí v Srbsku k menšinovým skupinám na dvoch úrovniach: ako členka slovenskej menšiny v Srbsku aj ako luteránska cirkev. „Sloboda viery a náboženstva je pre nás jedným z najvyšších statkov,“ hovorí...
Voľby generálneho dozorcu

Voľby generálneho dozorcu

Pripravili sme pre Vás rozhovor s predsedom Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku Ako vnímate voľby generálneho dozorcu po zverejnení videorozhovoru dvoch kandidátov na túto funkciu?Ak by v našej cirkvi bolo všetko v poriadku, tak by to nebol...
Cirkev musí zaujať jednoznačné stanovisko

Cirkev musí zaujať jednoznačné stanovisko

Toto je kresťanské šafárenie? Toto je cesta a spôsoby kresťana? Ovzdušie v spoločnosti je zlé a v našej cirkvi asi ešte horšie. Zaznamenal som mnoho podnetov z viacerých zdrojov, ktoré to potvrdzujú. Napríklad v týždenníku Lutherus, roč. 3, č. 7, na str. 29 v článku...
Vyčistime zrno od pliev a zbavme sa strachu

Vyčistime zrno od pliev a zbavme sa strachu

Aj v novom roku vám prinášame sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v službe....