Cirkev v našom živote

Cirkev v našom živote

Cirkev v našom živote Situácia v cirkvi je, tak ako vo svete veľmi zložitá a netransparentná. Váš názor je pre nás dôležitý. Oslovili sme našich čitateľov s otázkami: Čo pre vás predstavuje a znamená cirkev, ECAV na Slovensku? Čo podľa vás môže ponúknuť, priniesť...
Záhadná Nájomná Zmluva

Záhadná Nájomná Zmluva

Záhadná Nájomná Zmluva Ako sme vás informovali v predošlých článkoch, spoločnosť Reformata, spol. s r. o., je spájaná s viacerými majetkovými a finančnými kauzami. Žiadne z nich však neboli terajšími čelnými predstaviteľmi ECAV vysvetlené, objasnené a ani nebola...
Rekapitulácia, resp. kam sme sa to dostali

Rekapitulácia, resp. kam sme sa to dostali

Od nástupu nového vedenia ECAV čoskoro uplynú tri roky, a teda je čas rekapitulovať, kde sa Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku za ten čas dostala, a to ako z hľadiska vieroučného a morálneho, tak aj z hospodárskeho. Za týmto účelom sme oslovili...
Odovzdávanie slovenského jazyka a posolstva viery

Odovzdávanie slovenského jazyka a posolstva viery

Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v Srbsku (SEAVC) patrí v Srbsku k menšinovým skupinám na dvoch úrovniach: ako členka slovenskej menšiny v Srbsku aj ako luteránska cirkev. „Sloboda viery a náboženstva je pre nás jedným z najvyšších statkov,“ hovorí...
Voľby generálneho dozorcu

Voľby generálneho dozorcu

Pripravili sme pre Vás rozhovor s predsedom Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku Ako vnímate voľby generálneho dozorcu po zverejnení videorozhovoru dvoch kandidátov na túto funkciu?Ak by v našej cirkvi bolo všetko v poriadku, tak by to nebol...
Cirkev musí zaujať jednoznačné stanovisko

Cirkev musí zaujať jednoznačné stanovisko

Toto je kresťanské šafárenie? Toto je cesta a spôsoby kresťana? Ovzdušie v spoločnosti je zlé a v našej cirkvi asi ešte horšie. Zaznamenal som mnoho podnetov z viacerých zdrojov, ktoré to potvrdzujú. Napríklad v týždenníku Lutherus, roč. 3, č. 7, na str. 29 v článku...