Biblický príhovor na 5. nedeľu po Veľkej noci

Biblický príhovor na 5. nedeľu po Veľkej noci

Na dnešnú 5. nedeľu po Veľkej noci, 9. mája 2021 si pre nás pripravila výklad slova Božieho evanjelická a. v. Mgr. Oľga Klátiková. Základom jej kázne bol biblický text z Listu apoštola Pavla Kolosenským zo 4. kapitoly, 2 až 6...
Modlitba činiteľov slova

Modlitba činiteľov slova

5. nedeľa po Veľkej noci Vzdych slovami žalmistu: Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo sa k Tebe modlím. Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech...
Nešťastná tragédia

Nešťastná tragédia

V noci zo 6. na 7. mája pri požiari evanjelickej fary v obci Čelovce zahynula sestra farárka ThMgr. Zora Kachničová. 15. mája by oslávila svoje 90. narodeniny. Pozostalým vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Viac sa dočítate:...
Luteránsky seminár v nových priestoroch

Luteránsky seminár v nových priestoroch

Teologický seminár Evanjelickej Lutheránskej cirkvi vstúpil do svojej novej etapy Nové priestory seminára slávnostne otvoril arcibiskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Rusku (ELCR) Dietrich Brauerb v Cirkevnom centre svätého Petra a Pavla. Seminár vedie svoje...
Vám prospeje, aby som odišiel

Vám prospeje, aby som odišiel

Dr. Martin Luther „Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem,...