Dôležitosť laických pracovníkov

Dôležitosť laických pracovníkov

Dôležitosť laických pracovníkov v cirkvi Svetový Luteránsky zväz (SLZ) organizoval v Ženeve počas júna stretnutie vedúcich laických pracovníkov 17 členských cirkví. Stretnutie v Ženeve a Wittenbergu spája laických vodcov zo 17 členských cirkví z celého sveta....
Ohrozená náboženská sloboda

Ohrozená náboženská sloboda

Vo svete je ohrozená náboženská sloboda Náboženská sloboda je ohrozená vo viac ako tretine krajinách sveta. Za posledné dva roky sa v sledovaných krajinách výrazne zhoršila.  Ako uvádza vo svojej správe kresťanská charitatívna organizácia Cirkev v núdzi:...
75. výročie Svetovej rady cirkví

75. výročie Svetovej rady cirkví

Svetová rada cirkví oslavuje svoje 75. výročie Svetová rada cirkví (WCC) si pripomenula 75 rokov od svojho vzniku ekumenickou slávnosťou v katedrále Saint Pierre v Ženeve. Vznikla v Amsterdame v auguste 1948, tri roky po skončení druhej svetovej vojny. „Ľudia sa zišli...
Jedine Písmo sväté

Jedine Písmo sväté

Jedine Písmo sväté Jedine Písmo sväté vysvetľované v duchu Symbolických kníh je prameňom viery a pravidlom života – kresťana evanjelika augsburského vyznania.. V závere školského roka na posledných dvoch hodinách som deťom premietol film Luther. Vzhľadom na to, že...
Pozerať na svet očami viery a nádeje

Pozerať na svet očami viery a nádeje

Pozerať na svet očami viery a nádeje Pred pár týždňami vyšla nová kniha „Ukáž mi cestu“. Táto zbierka básní je z pera našej evanjelickej a. v. farárky Ľubomíry Mervartovej. Porozprávali sme s autorkou o jej novej knihe, o inšpirácií a či ešte pre nás pripravuje niečo...