Vráťme úctu ECAV

Vráťme úctu ECAV

Tak ako mnohí iní členovia našej ECAV, aj ja som si prečítal posledný Evanjelický posol z 26. júna. Veľmi by som si prial, aby si ho prečítal každý člen našej ECAV. Viem, že nemálo našich bratov a sestier by si v tejto chvíli mohlo myslieť, že nie som celkom príčetný,...
Nové vedenie cirkvi zjavne neznesie pohľad na pravdu

Nové vedenie cirkvi zjavne neznesie pohľad na pravdu

VALNÉ ZHROMAŽDENIE TRANOSCIA VIEDLI V ROZPORE SO ZÁKONOM, PRIJATÝMI UZNESENIAMI POŠKODILI DOBRÉ MENO SPOL OČNOSTI Ak niekto získa štandardným alebo iným spôsobom kontrolu nad loďou či budovou, postupne (logicky) získava kontrolu aj nad všetkými súvisiacimi či...
Rozkaz znel jasne…

Rozkaz znel jasne…

V piatok 28. júna sa konalo dlho očakávané zasadanie Valného zhromaždenia Tranoscius, a. s. Hneď na úvod musím, aj keď veľmi nerád, skonštatovať, že to nebolo zasadanie a rokovanie v pravom zmysle slova. Bola to zorganizovaná „akcia“ s jasným cieľom prevziať moc a...