NEKLAMTE!

NEKLAMTE!

Otvorený list generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi: NEKLAMTE! Generálny biskup Ivan Eľko, na stretnutí vedenia cirkvi s predsedníctvami zborov ECAV ste sa vyjadrili v tom zmysle, že od spoločnosti Reformata, ktorá spravuje majetok ECAV nemôžeme čakať, že bude...
Správa Revíznej komisie

Správa Revíznej komisie

Správa Revíznej komisie Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku za rok 2019 Revízna komisia vykonala kontrolu účtovníctva za rok 2019, ktorá bola zameraná na správnosť účtovania jednotlivých položiek, ale tiež úplnosť príjmových a výdavkových dokladov...