Stanovisko Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku k sčítaniu ľudu vo februári 2021

Milí bratia a milé sestry,
vo februári a v marci tohto roku nás čaká Sčítanie obyvateľov 2021, kde jednou z otázok je aj náboženské vyznanie. My, členovia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, v tom máme jasno: sme evanjelikmi augsburského vierovyznania a my a naše rodiny sa k Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku hrdo hlásime. To budeme deklarovať aj pri sčítaní.
Napriek nedôstojnému a neláskavému konaniu súčasného vedenia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku si uvedomujeme, že hlavou a vodcom cirkvi je sám Pán Ježiš Kristus. Preto aj naďalej chceme zostať verní poslaniu Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku:

„Hlásime sa k odkazu našich predkov, ktorí presadzovali vieroučnú čistotu augsburského vierovyznania a na nej založenú jednotu slov a činov.“

ilustračné foto: https://slovak.statistics.sk