Ôsma nedeľa po Svätej Trojici

Ôsma nedeľa po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 8. nedeľu po Svätej Trojici Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr Ľubica Sobanská. Základom jej biblického príhovoru bol text z knihy proroka Izaiáša 2, 1 –...
Výstraha pred zvodmi

Výstraha pred zvodmi

8. nedeľa po Svätej Trojici „Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. A prišiel príval, privalili sa rieky, strhli sa vetry, oborili sa na ten dom, ale nepadol, lebo bol na skale založený. A každý, kto...
Trápenie pokračuje

Trápenie pokračuje

Trápenie pokračuje Iba nedávno sme vám priniesli informácie z (prvej) Synody ECAV 2023. Dnes budeme pokračovať komentárom k činnosti (či skôr nečinnosti) Komisie pre zjednodušenie štruktúry cirkvi. Na nefunkčnosť tejto komisie sme poukázali už pred rokom, po Synode...
Siedma nedeľa po Svätej Trojici

Siedma nedeľa po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 7. nedeľu po Svätej Trojici Výklad slova Božieho si pre nás na 7. nedeľu po Svätej Trojici pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták. Základom dnešného Biblického príhovoru bol biblický text z knihy proroka Jeremiáša 31,...
Šírme lásku nie nenávisť

Šírme lásku nie nenávisť

7. nedeľa po Svätej Trojici Suspírium: Haleluja, chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo! Požehnané buď meno Hospodinovo odteraz až naveky! Od slnka východu až po jeho západ buď pochválené meno Hospodinovo! Ž 113 „Potom riekol Boh: Učiňme človeka na...