Duchovenstvo sa dostalo do slepej uličky

Duchovenstvo sa dostalo do slepej uličky

Som už síce starší človek, no bol som vychovaný vo viere, láske a v úcte k duchovným v našej cirkvi. Preto cítim pohnútku napísať aj svoj pohľad na situáciu v našej evanjelickej cirkvi. My evanjelici sme sa vždy hrdili tým, že naše duchovenstvo je iné ako v katolíckej...
Disciplinárne previnenia II.

Disciplinárne previnenia II.

Pracovná skupina, riešiaca pracovnoprávne vzťahy duchovných, ktorá sa stretla v máji 2017, rozposlala závery seniorom, ktorí ich mali na svojich poradách s farármi prediskutovať. Všetko šlo napokon do stratena. Prinášame materiál, ktorý k ústavným zákonom vypracoval...
Akú chceme cirkev?

Akú chceme cirkev?

Tesne po novembri 1989 sme sa všetci veľmi tešili z nadobudnutej slobody, ktorá nám spadla do lona nečakane, doslova ako z neba. Možno to, že sme na slobodu neboli pripravení spôsobilo, že sme rýchlo začali v cirkvi podliehať invázii cudzích duchovných vplyvov, nebolo...
Inštalácia prvej ženy farárky v kostole dvoch vyznaní

Inštalácia prvej ženy farárky v kostole dvoch vyznaní

Slávnostná inštalácia novej zborovej farárky Anny Debnárovej sa v cirkevnom zbore Budimír uskutočnila 29. júna. Tento deň – sviatok pamiatky apoštolov Petra a Pavla – svojou symbolikou podčiarkol skutočnosť, že do služby zvestovať evanjelium bola povolaná a slávnostne...
Predestinácia

Predestinácia

Učenie o predestinácii (predurčení k spáse) patri k najťažším kapitolám dogmatiky – vierouky, lebo tu ide o jedno z Božích tajomstiev. Biblické učenie o tejto otázke nebudeme podrobne rozoberať, pretože to patrí skôr do výkladov a novozmluvnej teológie. Zo svedectva...