Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Služby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Sme radi, že aj tento týždeň vám môžeme priniesť ďalšie služby Božie k 20. nedeli po Svätej Trojici. Tentokrát z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva...
Staré, alebo nové

Staré, alebo nové

20. nedeľa po Svätej Trojici Slovu požehnaj, a čo z neho, hojne daj, Pane Bože z milosti, pravdou ľud svoj uhosti. Amen. „Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postíme my a farizeji, a Tvoji učeníci sa nepostia? Odpovedal im Ježiš: Či ženíchovi...
Služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Milí bratia, milé sestry na 19. nedeľu po Svätej Trojici, 18. októbra 2020 Vám prinášame Služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku. Kázňou slova Božieho nám poslúžil brat farár Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v....
Viera bez skutkov je mŕtva

Viera bez skutkov je mŕtva

19. nedeľa po Svätej Trojici   Žehnaj, Kriste, svojmu slovu, zapáľ v srdciach vieru znovu, zasej v myseľ lásky semä, čo si domov odnesieme. By sme žili, jak sa sluší, ku spaseniu našich duší a raz tam, v tej veľkej chvíli, u Teba sa veselili. Amen. „Lebo ak...
Poslušnosť lásky

Poslušnosť lásky

18. nedeľa po Svätej Trojici Keď farizeji počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom, celou dušou a celou...