Veľký zisk

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Mt 28,18 Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Mt 28,20b Milé sestry a bratia! Zvláštnym spôsobom prišiel Pán Ježiš na zem a zvláštnym spôsobom...
Bezbožný sudca

Bezbožný sudca

5. nedeľa po Veľkej Noci A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať.Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi!Ale...
Zasľúbenie Ducha Svätého

Zasľúbenie Ducha Svätého

4. nedeľa po Veľkej nociNebeský Otče, uspôsob nás k úprimnému prijímaniu Tvojho slova tak, aby sme si ho srdcom čistým a vrúcnym privlastnili a z neho vo viere rástli, vydávajúc ovocie spravodlivosti. Amen. Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a...