Prenasledovanie kresťanov

Prenasledovanie kresťanov

Apoštoli verne plnili misijný rozkaz Pánov, zvestovali svetu evanjelium a to najprv Židom a bezprostredne potom aj pohanom. Krstili veriacich a zakladali kresťanské zbory. Židia odmietali kresťanskú zvesť, ba stali sa úhlavnými nepriateľmi kresťanov. Len niektorí...