Nový začiatok a nová nádej

Nový začiatok a nová nádej

Nový začiatok a nová nádej 2. slávnosť svätodušná Suspírium Príď Duchu Svätý do nášho stredu. Pokorne prosíme naplň nás radosťou, vierou a silou k novej práci. Rozdeľuj prosíme medzi nami svoje dary, aby Tvoja moc a sláva rástla medzi nami. Sme Tvoji. Prosíme pridaj...
Príprava na posledné veci

Príprava na posledné veci

Nedeľa po vstúpení Príprava na posledné veci „Buďte mocní a udatní, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin tvoj Boh kráča s tebou: nenechá a neopustí ťa. Potom Mojžiš zavolal Jozuu a povedal mu pred zrakom celého Izraela: Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom...
Ježiš je prítomný

Ježiš je prítomný

Ježiš je prítomný Vstúpenie Krista Pána na nebesá „Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil, ktorým sa po svojom umučení...
Za Pánom Ježišom idú veľké zástupy.

Za Pánom Ježišom idú veľké zástupy.

5. nedeľa po Veľkej noci „Raz išli s Ním veľké zástupy; On sa obrátil a povedal im: Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť...
Je jedinou záchranou

Je jedinou záchranou

4. nedeľa po Veľkej noci Je jedinou záchranou „Spievajte Hospodinu novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu i Jeho sväté rameno. Hospodin svoju spásu oznámil, vyjavil svoju spravodlivosť očiam národov.“ Ž 98, 1 – 2 „Ježiša Krista, ktorý bol...
Jeho zasľúbenia

Jeho zasľúbenia

3. nedeľa po Veľkej noci Jeho zasľúbenia Ty, ktorý tróniš nad hviezdami, prosíme zmiluj sa nad nami. Zobuď nás Ty život nový a daj aby sme vždy hotoví, čakali súdu posledného čas. Amen „Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích...