Prevýchova

Prevýchova

9. nedeľa po Svätej Trojici „Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané: Mené, mené, tekél, úfarsín. A toto je vysvetlenie: mené znamená, že Boh spočítal dni tvojho kráľovstva a spôsobil mu koniec; tekél znamená, že si bol odvážený na váhe a zistilo sa, že si ľahký;...
Bdejte

Bdejte

8. nedeľa po Svätej Trojici „A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“ Mk 13, 37 V časnom živote prichádzajú rozličné udalosti pre každého z nás. Pri počutí rozličných správ sa pýtame je to všetko pravda? Nepýtame sa len či je to pravda, ale hneď si kladieme otázku,...
Božie požehnanie zachraňuje

Božie požehnanie zachraňuje

7. nedeľa po Svätej Trojici Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. Amen Rímskym 8: 18 -19 Tento svet aj nebesia patria do vlastníctva Pána Ježiša...