2. slávnosť svätodušná

2. slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 2. slávnosť svätodušnú Na dnešnú 2. slávnosť svätodušnú sme si pre vás pripravili biblický príhovor, ktorým nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. Základom kázne slova Božieho poslúžil biblický text zo skutkov apoštolov 2,...
Všetko im bolo spoločné

Všetko im bolo spoločné

2. slávnosť svätodušná „A to množstvo veriacich bolo jedno srdce a jedna duša: a nikto z toho, čo mal, nič nepokladal za svoje, ale všetko im bolo spoločné. Apoštolovia však veľmi mocne vydávali svedectvo o vzkriesení Pána Ježiša a veľká milosť spočinula na nich...
Prvá slávnosť svätodušná

Prvá slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 1. slávnosť svätodušnú Na 1. slávnosť svätodušnú nám poslúžil výkladom slova Božieho generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. Ako základ príhovoru poslúžil biblický text z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi 3, 14 – 15....
Vyliatie Ducha Svätého

Vyliatie Ducha Svätého

1. slávnosť svätodušná „Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil; takto vraví tvoj Tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smädnú pôdu a...
Nedeľa po Vstúpení

Nedeľa po Vstúpení

Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebesá Výklad slova Božieho si pre nás na nedeľu po Vstúpení pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták. Základom dnešného Biblického príhovoru bol biblický text z knihy Prísloví 30, 7 –...
Hospodin nás nikdy nenechá opustených

Hospodin nás nikdy nenechá opustených

Nedeľa po Vstúpení Suspírium: „Kriste popraj ducha obstáť v pravde Tvojej – a keď duša mdlá je, nalej sily novej! Keď sa búrky schytia, obstáť v skúškach žitia – tak ujsť z hriechu tlamy… Slyš nás náš Spasiteľu. Amen.“ „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám...