Našli sme Mesiáša!

Našli sme Mesiáša!

2. nedeľa po Zjavení Milosť vám  a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen „Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Tie slová počuli oní dvaja učeníci a...
Sluha Hospodinov

Sluha Hospodinov

1. nedeľa po Zjavení Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt...
Vidím, Pane, že si prorok.

Vidím, Pane, že si prorok.

Zjavenie Krista Pána mudrcom Vidím, Pane, že si prorok. J 4, 19 Bratia a sestry v Pánovi! Miesto úvodu na tento sviatok misie a zdieľania moja prosba aj k Vám. Včera mi poslala SMS jedna sestra s prosbou o modlitby pre jej ťažko chorú matku. Rozposlal som jej prosbu...