Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi

Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi

O význame Augsburského vyznania (Melanchton 2004) My všetci duchovní patríme medzi tých, ktorí sme verejne vyznávali pred ľuďmi pri konfirmácii, že budeme skutočnými vyznávačmi a svedkami Pána Ježiša a Ježiš Kristus je základom nášho života. Neskôr ako dospelí ľudia...