Mamona nespravodlivosti

Mamona nespravodlivosti

„Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma...
Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na 8. nedeľu po Svätej Trojici, 2. augusta 2020 vám prinášame Biblický príhovor z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr Ján Meňky.  
Úpadok

Úpadok

8. nedeľa po Svätej Trojici „Keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdlo, takže sa spurne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva.“ Daniel 5, 20 Od pádu Adama a Evy v rajskej záhrade sa ľudia každej vekovej kategórie búria proti...
Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na dnešnú 7. nedeľu po Svätej Trojici – 26. júla 2020, sme si pre Vás pripravili Biblický príhovor z pera evanjelickej a. v. farárky Mgr. Ľubomíri Mervartovej.
Ježiš nasýtil štyritisíc ľudí

Ježiš nasýtil štyritisíc ľudí

7. nedeľa po Svätej Trojici „V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im: Ľúto mi toho zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Ak ich hladných prepustím domov, poomdlievajú po ceste,...