Ježišovo premenenie

Ježišovo premenenie

4. nedeľa po zjavení „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali...
4. nedeľa po Zjavení

4. nedeľa po Zjavení

Biblický prihovor na 4. nedeľu po Zjavení Biblickým príhovorom na 4. nedeľu po Zjavení nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega. Základom zamyslenia bol biblický text z evanjelia podľa Matúša17, 1 –...
Moc Pánova pri nás

Moc Pánova pri nás

4. nedeľa po Zjavení Slovo žalmistu: „Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať. Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od...
Tretia nedeľa po Zjavení

Tretia nedeľa po Zjavení

Biblický príhovor na 3. nedeľu po Zjavení Na tretiu nedeľu po Zjavení, si pre nás biblický príhovor pripravila Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka. Základom kázne je text z evanjelia podľa Jána 4, 5 – 14.
Neopúšťaj nás!

Neopúšťaj nás!

3. nedeľa po Zjavení Suspírium: Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Amen. Ž 121, 1 – 2 „Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše...
Druhá nedeľa po zjavení

Druhá nedeľa po zjavení

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Zjavení Na druhú nedeľu po Zjavení nám slovom Božím poslúžila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková. Základom príhovoru bol biblický text z evanjelia podľa Jána 1, 43 –...