Tvoj príchod

Tvoj príchod

1. adventná nedeľa Tvoj príchod, Kriste, pomôž múdro čakať, nedať sa mýliť, ani sa neľakať. Znamenie konca vidieť okom viery, verne Ti slúžiť ako sluha bdelý. Amen. „Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy...
Sebecký život

Sebecký život

Posledná nedeľa cirkevného roka „Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; tie rozumné si však vzali s...
Boh je skutočne láska

Boh je skutočne láska

Boh je skutočne láska „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s nim a on so mnou.“ Zjav 3, 20 Milá sestra, milý brat, vzácni priatelia! Všetci sme už určite zakúsili pocit z výsledku...
Istota

Istota

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka Suspírium:“Verím, Bože, verím, popraješ mi lásky a keď budeš so mnou – zvládnem život ťažký. Vo dne žitia môjho, jak i v temno boja  – verím – i pri smrti ujme sa ma iste  s láskou ruka...
Dvadsiata druhá nedeľa po Svätej

Dvadsiata druhá nedeľa po Svätej

Biblický príhovor na 22. nedeľu po Svätej Trojici Na 22. nedeľu po Svätej Trojici nám poslúžila výkladom slova Božieho evanjelická a. v. farárka, Mgr. Anna Debnárová. Ako základ kázne jej poslúžil biblický text z prvého listu apoštola Jána 2, 12 –...
Nauč nás múdrosti

Nauč nás múdrosti

22. nedeľa po Svätej Trojici “ Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár...