Články

Ak niekto si myslí, že s funkciou dostal aj moc, tak sa protiví Kristovmu evanjeliu

Pán farár J. Petro v zborovom časopise Pútnik píše, že synodálnopresbyteriálny systém umožňuje, aby sa cirkev riadila odspodu. To znamená, že zbory by mali hovoriť, čo potrebujú, aby im zabezpečili vyššie organizačné jednotky, pretože moc pochádza od zborov. Či už je to generálny biskupský úrad,...

Príbeh, ktorý v cirkvi nemá čo hľadať

Prenasledovanie a pomsta Albert Einstein vraj raz povedal, že nájsť riešenie akéhokoľvek problému nie je ťažké, za podmienky ak situáciu či prostredie dobre poznáme. Tvrdil, že po dobrej a vyčerpávajúcej analýze všetkých súvislostí a kontextu vyplynie riešenie v podstate samo. Som presvedčený, že...

Malá škola demokracie (alebo ako spraviť z diakonie abidas)

Už dávno nastal ten čas, aby sme precitli a jasne si uvedomili, že v súčasnom stave naša cirkev už nie je demokratická. Popritom všetci uznávame, že demokracia je najlepší systém spravovania vecí verejných a naša cirkev sa vari najviac zo všetkých snažila byť demokratickou. Jej základy aj...

Všetka moc pochádza z cirkevného zboru

Platnosť synodálno-presbyteriánej zásady Princíp synodálno-presbyteriálnej zásady evanjelického cirkevného zriadenia bol prijatý do cirkevnej ústavy na budapeštianskej synode v roku 1893. Podľa neho, ako uvádza Evanjelická encyklopédia Slovenska, všetka moc v cirkvi pochádza od veriacich a...

Podmienečne odvolaného farára Meňkyho podporili stovky veriacich.

Stovky veriacich z celého Slovenska prišli v prvý februárový deň do evanjelického a. v kostola v Michalovciach podporiť farára Jána Meňkyho. Ten v súčasnosti čelí perzekúciám zo strany predsedníctva Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, ktoré ho podmienečne odvolalo z funkcie zborového farára v tomto...

Do dejín vstúpil aj štylizáciou Martinskej deklarácie

Začiatkom januára uplynulo 92 rokov od smrti Samuela Zocha Rod Zochovcov pochádzal z Oravy, kde už v roku 1837 pôsobil na evanjelickej fare v Jasenovej starý otec Samuela Zocha, Ctibor Zoch. Pôvodne sa volal Timoteus Cochius. Svoje priezvisko prevzal od manželky Anny, rod. Zochovej. Tento národne...

Ako bude financovaná cirkev?

Novému vedeniu nestačia financie štátu. Chce zatlačiť na cirkevné zbory, aby od veriacich získalo viac eur na mzdy pre farárov Cirkvi na Slovensku sú od 1. januára tohto roku financované podľa nových pravidiel. Viac než sedemdesiatročný zákon, podľa ktorého tok peňazí zo štátu do cirkví fungoval...

Skutočná láska

Asi všetci poznáte stav, keď si niekde na internete pri čítaní článku, nákupe či na sociálnych sieťach zvolíte možnosť “pravidelne ma informujte ma o novinkách”. Následne Vám začnú chodiť s rôznou intenzitou maily, ktorých počet Vás skôr či neskôr zahltí… Ale nájdu sa aj výnimky, v tom neprebernom...

Odmietal pracovať v prostredí, ktoré používa špicľovské metódy

Juraj Michal Daniel SLÁVIK (1890 – 1969) Juraj Slávik, známy aj pod literárnym pseudonymom Neresnický, bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Tejto myšlienke demokratického Československa plne oddaný politik, diplomat, spisovateľ a prekladateľ bol v službách štátu od roku 1919 až do...

REAKCIA  na   stanovisko predsedníctva ŠZS ECAV: „Sigord – genéza vzniku a zániku účelového zariadenia Helianthus“

Predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (ŠZS) v tomto stanovisku  hneď na začiatku uvádza, že Ev.njelický P.sol spod T.tier (celý názov nesmieme uviesť; pozn. red.) v predchádzajúcich rokoch prinášal nepodložené informácie bývalého generálneho dozorcu Imricha Lukáča o dianí v zariadení...

Model financovania platov držia „pod pokrievkou“, o diskusii so zbormi zatiaľ nepadlo ani slovo

I keď téma financovania platov duchovných v týchto dňoch pomerne intenzívne hýbe cirkvou, autori jeho návrhov zrejme nepovažujú za potrebné predložiť ich na verejnú diskusiu. Navyše, informácie o pripravovaných modeloch financovania netransparentne držia v tajnosti. Koncept financovania, ktorý má výrazne zaťažiť cirkevné...

Náročná skúška pre človeka: vybrať si z mnohých hlasov ten správny

„Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu.“ Len čo ráno vstaneme zo svojej postele, hneď sa našu pozornosť snažia upútať rôzne zvuky, ktoré vychádzajú z rádia, televízie, mobilu, počítača či ulice, na ktorej sa práve niečo deje. Svet je plný rôznych zvukov,...

Čarodejný klobúk

Naša cirkev v týchto dňoch vyťahuje z klobúka jedno prekvapenie za druhým. Čo je však ešte viac prekvapujúce je, že väčšina sa stále snaží tváriť, že ten čarodejný klobúk je presne to, za čo (otázna) väčšina zahlasovala v minulých voľbách. Že zlého černokňažníka nahradil dobrý kúzelník, ktorý už má v talóne samé dobré a skvelé...

Snehuliakovo

V Nemecku je ročný úbytok okolo 200 000 evanjelikov. V minulom roku najväčšia berlínska Humboldtova univerzita zrušila študijný odbor katolíckej teológie a nahradila ho výukou islamských imámov. Už len 52 % populácie sa v Nemecku hlási ku kresťanstvu. Čelní predstavitelia EKD (Evangelische Kirche Deutschland) hovoria áno...

Celkom smutné zistenie

Ak niekto sleduje filmy a seriály o mafiánoch, potom vie, že typickou súčasťou narodeninových osláv ich šéfa je, že jednotliví podšéfovia mu prinesú finančnú pozornosť. Nie je to bežný podiel na zárobku, ktorý kapitáni jednotlivých „crews“ pravidelne šéfovi odovzdávajú. Je to tribút (v starovekom Ríme: pôvodne nepravidelná...

Z redakčnej rady Cirkevných listov vylúčili dve evanjelické farárky

Odstraňovanie nepohodlných ľudí z funkcií a postov v cirkvi pokračuje aj po novom roku. Tentoraz k čistkám došlo vo vydavateľstve Tranoscius, konkrétne v redakčnej rade mesačníka Cirkevné listy. Predstavenstvo vydavateľstva ešte v decembri rozhodlo, že z redakčnej rady odvolá dve evanjelické farárky – Annu Debnárovú a Ľubomíru...

Exkonateľ Daniš má byť opäť v Reformate

Bývalý konateľ spoločnosti Reformata, s. r. o., ktorá spravuje cirkevný majetok, je podľa informácií Lutherusu späť. Informácie z viacerých zdrojov naznačujú, že Reformata opäť zamestnala Vladimíra Daniša. Druh pracovného pomeru nie je známy. Kompetentní však v tejto otázke mlčia. Daniš viedol Reformatu niekoľko rokov ako...

Prenasledovanie kresťanov

Apoštoli verne plnili misijný rozkaz Pánov, zvestovali svetu evanjelium a to najprv Židom a bezprostredne potom aj pohanom. Krstili veriacich a zakladali kresťanské zbory. Židia odmietali kresťanskú zvesť, ba stali sa úhlavnými nepriateľmi kresťanov. Len niektorí uverili v Krista. Ťažká cesta viery Vedúci židovskí činitelia...

Stratený raj

Pod pojmom Stratený raj teraz nemyslíme úchvatný básnický epos Johna Miltona „Paradise lost“ z roku 1667, ktorý vykladal biblické deje v duchu anglického puritanizmu. Myslíme tým nostalgickú atmosféru, ktorú okolo rajskej záhrady vytvárajú niektoré liberálne kruhy tým, že raj prerábajú na svoj obraz. My si potom po dočítaní...

Máme svetlo

Začal sa nový rok, nejako sa tomuto zisteniu nemožno vyhnúť. Pri tejto príležitosti mnohí vyslovili prianie, aby bol nudný – avšak tým správnym spôsobom. Aby sme nežili vo vzrušujúcich časoch. S pribúdajúcim vekom sa stáva jednoduchšie sa s tým stotožniť. Vzrušujúce časy totiž môžu byť na rôzny spôsob hrozné (doba pred...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.