Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k iniciatíve Slovenskej evanjelickej jednoty V 41. týždni...
Nové voľby generálneho dozorcu

Voľby generálneho dozorcu odložili

Členovia generálneho presbyterstva odložili voľby generálneho dozorcu na neurčito. Generálni...
Klíma, veda a viera

Viera a veda: K COP26

4. októbra 2021 sa vo Vatikáne konalo stretnutie najvyšších predstaviteľov náboženských...
Spomíname

Spomíname

V septembri tohto roku spomíname na evanjelických farárov, ktorí nás opustili z tejto časnosti do...
Ordinácia novokňazov

Ordinácia novokňazov

V sobotu 25. septembra 2021 sa konala ordinácia novokňazov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku...

Najnovšie články

Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k iniciatíve Slovenskej evanjelickej jednoty V 41. týždni 2021 bola zverejnená...

Tolerančný patent

Tolerančný patent

Pred 240 rokmi, vo Viedni bolo vydané jedno z najdôležitejších nariadení cisára Jozefa II., známe ako Tolerančný...

Blahoslavení žalostiaci

Blahoslavení žalostiaci

19. nedeľa po Svätej Trojici „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“   (Mt 5, 4) Bratia a sestry, dnes sú...

Správa Revíznej komisie

Správa Revíznej komisie

Správa Revíznej komisie Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku za rok 2020 Revízna komisia vykonala kontrolu...

Spomíname

Spomíname

V septembri tohto roku spomíname na evanjelických farárov, ktorí nás opustili z tejto časnosti do večnosti.  ...

Zborový deň

Zborový deň

Už druhý zborový deň v tomto roku sa konal v sobotu 18. septembra 2021 v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na...

Reportáž zo Synody 2021

Reportáž zo Synody 2021

Financovanie bez dôvery, diel 3 Minulý článok, uverejnený tesne pred Synodou 2021, ktorá sa konala 10. – 11. septembra...

Hlboko vytesané…

Hlboko vytesané…

Kamene sú oveľa staršie ako ľudia – a práve úlomky zo skál si človek vybral na zaznačovanie najdôležitejších udalostí...

Výzva k ospravedlneniu

Výzva k ospravedlneniu

Je to iba nedávno, čo sa bez udania dôvodu vzdal funkcie generálny dozorca ECAV na Slovensku Ján Brozman. A ako to už...

Čo je Pána Boha do toho

Čo je Pána Boha do toho

Táto veta neraz zaznieva z úst neveriacich ľudí, no, žiaľ, počuť ju aj od tých, čo sa k viere v Krista hlásia. Pri...

Vernosť Bohu

Vernosť Bohu

13. nedeľa po Svätej Trojici Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý...

Bol raz jeden konvent

Bol raz jeden konvent

Slovenské rozprávky sa veľmi často začínajú úvodnými slovami: „Kde bolo tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala...“...

Vínny kmeň

Vínny kmeň

12. nedeľa po Svätej Trojici Vzdych slovami básnika: Pane, Ty si vínnym kmeňom, my ratolesti na ňom, vlievaj do nás...

Náš výber

Pokánie ako cesta k náprave
Pokánie ako cesta k náprave

Pokánie ako cesta k náprave Dlhoročný predseda predstavenstva značky Jordan Brand (ktorá patrí pod americkú firmu...

Stanovisko k iniciatíve SEJ
Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k iniciatíve Slovenskej evanjelickej jednoty V 41. týždni 2021 bola zverejnená...

Kovbojka v Evanjelickej diakonii
Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Už v predchádzajúcich článkoch o Synode 2021 sa spomínala Evanjelická diakonia, a to v zmysle objavovania (Objavovanie...

Reportáž zo Synody 2021
Reportáž zo Synody 2021

Financovanie bez dôvery, diel 3 Minulý článok, uverejnený tesne pred Synodou 2021, ktorá sa konala 10. – 11. septembra...

Pokánie ako cesta k náprave

Pokánie ako cesta k náprave Dlhoročný predseda predstavenstva značky Jordan Brand (ktorá patrí pod americkú firmu Nike) Larry Miller sa nedávno priznal, že pred 56 rokmi zavraždil 18-ročného chlapca. Priznal sa preto, lebo tento skutok ho trápil mnoho rokov, a hoci sa snažil tieto informácie...

Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k iniciatíve Slovenskej evanjelickej jednoty V 41. týždni 2021 bola zverejnená „Otvorená výzva najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku“, ktorej autorom je JUDr. Juraj Čech pod gesciou Slovenskej evanjelickej jednoty - SEJ. Ako členovia Evanjelickej cirkvi...

Tolerančný patent

Pred 240 rokmi, vo Viedni bolo vydané jedno z najdôležitejších nariadení cisára Jozefa II., známe ako Tolerančný patent, ktorý síce neznamenal úplné zrovnoprávnenie katolíckeho a nekatolíckeho vierovyznania, ale výrazne prispel k zrovnoprávneniu obyvateľstva v Rakúsko-Uhorsku. Úplná občianska...

Rekapitulácia, resp. kam sme sa to dostali

Od nástupu nového vedenia ECAV čoskoro uplynú tri roky, a teda je čas rekapitulovať, kde sa Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku za ten čas dostala, a to ako z hľadiska vieroučného a morálneho, tak aj z hospodárskeho. Za týmto účelom sme oslovili predsedu správnej rady Asociácie...

85. rokov od založenia Štúrovej evanjelickej spoločnosti

Štúrova evanjelická spoločnosť združovala evanjelickú inteligenciu. Vznikla  z iniciatívy profesora a biskupa Samuela Štefana Osuského, ktorý sa stal aj jej predsedom  pri príležitosti 300. výročia vydania Cithary Sanctorum (1636) a 100. výročia výletu slovenskej mládeže na Devín. (1836).  Valné...

Správa Revíznej komisie

Správa Revíznej komisie Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku za rok 2020 Revízna komisia vykonala kontrolu účtovníctva za rok 2020, ktorá bola zameraná na správnosť účtovania jednotlivých položiek, ale tiež úplnosť príjmových a výdavkových dokladov a zdokladovanie všetkých výdavkov...

Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Už v predchádzajúcich článkoch o Synode 2021 sa spomínala Evanjelická diakonia, a to v zmysle objavovania (Objavovanie Ameriky) zloženia jej orgánov či poverovacích zmlúv, ale aj vo vzťahu k niektorým podozrivým transakciám, ktoré bol záujem preveriť. Problematiku uviedol generálny biskup Ivan...

Generálny biskup, prosím, začnite už hovoriť pravdu!

Reportáž zo Synody ECAV 2021 To, že v cirkvi zažívame snáď najhoršiu krízu dôvery v histórii, uviedli viacerí synodáli. Je nepochybne pozitívom, že niektorí synodáli to tentoraz dokázali nielen otvorene pomenovať a podložiť dôkazmi, ale zároveň aj požadovať rázne a dôsledné riešenie príčin tohto...

Synoda – nutná zbytočnosť alebo zbytočná nutnosť ?

Sobota 11. septembra 2021 sa vyznačovala nielen tropickou horúčavou, ale aj konaním druhej synody ECAV na Slovensku v tomto roku, druhým dňom jej rokovania. Historicky sa nedá poprieť účelnosť synod – koncilov v cirkvi. Mali a majú dať efektívne usmernenie pre praktický život viery v živote cirkvi...

Údery a údely farára Ctibora Jána Handza

Krvavá – taká mi v pamäti roky pevne kotví jedna z najstarších spomienok z útleho detstva na môjho milovaného otca - evanjelického farára Ctibora Jána Handza, na ktorú nedokážem zabudnúť... Novoročná dráma Pretože naozaj hrozné bolo novoročné ráno roku 1945 na fare v mojej rodnej Ľubietovej. Ticho...

Biblický príhovor na 21. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú 21.nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravil biblický príhovor brat farár Mgr. Ján Lichanec. Základom zamyslenia mu bol biblický text z listu apoštola Pavla Efezským 6, 13 - 18.

Aby ste boli synmi svojho Otca

21. nedeľa po Svätej Trojici „... aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach;...“ Mt 5, 38 - 48 Evanjelium 21. nedele po Svätej Trojici je časť Ježišových rečí na vrchu, ktoré zapísal evanjelista Matúš. Od „Blahoslavenstiev“ až po Podobenstvo o staviteľoch  je v troch kapitolách – 5, 6 a 7 – to základné a...

Biblický príhovor na 20. nedeľu po Svätej Trojici

Na 20. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravil biblický príhovor evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. Základom kázne je text z evanjelia podľa Marka z 10. kapitoly 2 - 9 verša. 

„Ja som ťa sformoval,….“

20. nedeľa po Svätej Trojici „Rozpomeň sa na tieto veci, ó Jákob, ó Izrael, veď si môj sluha! Ja som ťa sformoval, si mojím sluhom, Izrael, nepadneš u mňa do zabudnutia.“ Iz 44, 21 Bratia a sestry! Slová ktoré sme si prečítali so 44. kapitoly prorockej knihy Izaiáš sú rozkazujúce, naliehavé, avšak je v nich aj veľké potešenie....

Lekcie zo somárskej lúky

Vari každý začínajúci lyžiar si spomenie : na prahu svojej bielej kariéry dostal veľa možností zoznámiť sa i s „prívetivým „ prostredím, akým aj u nás disponujú takmer všetky vychytené i skromnejšie horské lyžiarske strediská. Sú to terénne menej náročné lokality - pre mnohé po generácie známe pod výstižným pomenovaním -...

Biblický príhovor na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Dnes sa nám prihovorí s výkladom slova Božieho brat farár Mgr. Ján Mojzsis. Základom dnešného Biblického príhovoru mu bol text z Evanjelia podľa Jána 1, 1 - 7; 24 - 38.

Blahoslavení žalostiaci

19. nedeľa po Svätej Trojici „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“   (Mt 5, 4) Bratia a sestry, dnes sú veľmi populárne a hodne sledované televízne seriály. Niektoré nemajú šťastný koniec. Mnohé aj v závere ostáva nedopovedané, akoby nedokončené – a aj to je jeden zo zámerov autorov. Je pravdepodobné, že nás...

Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni

Sila slova Božieho ukrytá v nábožnej piesni Pozrime sa dnes na večerné piesne v Evanjelickom spevníku. To je 32 piesni určených na poďakovanie na konci dňa. K tomu ešte z príležitostných piesni päť piesni (ES 608 – 612). Ako postupuje deň k svojmu koncu, stmieva sa a tíchne tento svet, s túžbou oddýchnuť si prichádzame aj my...

Biblický príhovor na 18. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú 18. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravila Biblický príhovor sestra farárka Mgr. Lívia Mojzsisová z evanjelického a. v. chrámu Božieho vo Zvolene. Základom jej kázania je Biblický text z Listu Židom 1. kapitoly, 1 -  4 veršu.

Poslušnosť lásky

18. nedeľa po Svätej Trojici „Keď sa už polovica slávností minula, vystúpil Ježiš do chrámu a vyučoval. A Židia sa divili a hovorili: Ako pozná tento Písma, keď sa neučil? Ježiš im riekol: Moje učenie nie je moje, ale Toho, ktorý ma poslal. Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete