Európska cena tolerancie

Európska cena tolerancie

Európska cena tolerancie 2023 Tohtoročnú Európsku cenu tolerancie udelili bývalému biskupovi...
Umelá inteligencia rozpoznáva jazyky pomocou Biblie

Umelá inteligencia rozpoznáva jazyky pomocou Biblie

Umelá inteligencia založená na Biblii rozpoznáva viac ako 4000 jazykov Meta trénuje svoje nové...
Istanbulský dohovor prijatý na pôde EÚ

Istanbulský dohovor prijatý na pôde EÚ

Európsky parlament ratifikoval Istanbulský dohovor pre všetkých Európsky parlament na svojom...
40 rokov ekumenického dialógu

40 rokov ekumenického dialógu

Luteráni a pravoslávni oslavujú 40 rokov dialógu V Nemeckom Wittenbergu sa stretli zástupcovia...
Najstarší hebrejský preklad Biblie

Najstarší hebrejský preklad Biblie

Najstarší takmer kompletný hebrejský preklad Biblie Codex Sassoon je vzácny rukopis najstaršieho...
Deň rodiny

Deň rodiny

Deň rodiny 2023 V pondelok 15. mája 2023 sme si pripomenuli Medzinárodný deň rodiny. Rodina je...
Reforma ECAV podľa Renáty Vinczeovej

Prípravy na Synodu ECAV 2023

Prípravy na Synodu ECAV 2023 Aj v máji 2023 zasadalo generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi...
Mamka

Mamka

Mamka Moja mamka, svätý Bože, múdra je a veľmi milá. Všetulinko na svete pre mňa z lásky urobila....
Žiadosti slovenského národa

Žiadosti slovenského národa

Žiadosti slovenského národa Pred 175. rokmi sa v Liptovskom Mikuláši skoncipovali a prijali...
Koniec druhej svetovej vojny

Koniec druhej svetovej vojny

Koniec druhej svetovej vojny Dnes 8. mája si pripomíname koniec najväčšieho vojenského konfliktu v...

Najnovšie články

Prvá slávnosť svätodušná

Prvá slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 1. slávnosť svätodušnú Na 1. slávnosť svätodušnú nám poslúžil výkladom slova Božieho generálny...

Vyliatie Ducha Svätého

Vyliatie Ducha Svätého

1. slávnosť svätodušná „Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil; takto vraví tvoj Tvorca,...

Nedeľa po Vstúpení

Nedeľa po Vstúpení

Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebesá Výklad slova Božieho si pre nás na nedeľu po Vstúpení...

Ježišovo vstúpenie

Ježišovo vstúpenie

Vstúpenie Krista Pána na nebo „Náš Pán kraľuje, s Otcom jedno je. Po ponížení, hroznom trápení, ktoré podstúpil, by...

Mamka

Mamka

Mamka Moja mamka, svätý Bože, múdra je a veľmi milá. Všetulinko na svete pre mňa z lásky urobila. Miluje  ma veľmi,...

Piata nedeľa po Veľkej noci

Piata nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 5. nedeľu po Veľkej noci Na 5. nedeľu po Veľkej noci, si pre nás pripravil výklad slova Božieho...

Vylievala som si dušu

Vylievala som si dušu

5. nedeľa po Veľkej noci „Keď sa v Šíle najedli a napili, Anna vstala a predstúpila pred Hospodina; zatiaľ kňaz Éli...

Bohatstvo

Bohatstvo

Bohatstvo Mestská myš a poľná myš Mestská myš bola na prechádzke. Prišla k poľnej myši, ktorá ju kŕmila žaluďmi,...

Odtrhnutí od reality

Odtrhnutí od reality

Odtrhnutí od realityNa stránkach Asociácie obyčajne nájdete dlhšie, analytické články a to z dvoch dôvodov – so...

Spievajte Hospodinu

Spievajte Hospodinu

4. nedeľa po Veľkej noci  „Plesajte v Hospodinu, spravodliví, úprimným sluší chválospev. Oslavujte Hospodina citarou,...

Všestrannosť

Všestrannosť

Všestrannosť Maľujem obrazy, slovom i farbami. Kázňou aj akrylom a čakám na život. K vzkrieseniu, k novosti, dobra...

Vážený brat Damankoš

Vážený brat Damankoš

Vážený brat Damankoš, počúval som diskusiu k Fondu finančného zabezpečenia ECAV (FFZ). Z informácií, ktoré ste ohľadom...

Farár 2025

Farár 2025

Farár 2025 Dnes bolo vstávanie mimoriadne ťažké. Včera večer som pripravoval kázeň, ktorá mala byť podľa motivačných...

Rozlúčka a návrat

Rozlúčka a návrat

3. nedeľa po Veľkej noci "Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči"  (Ž 119, 41)...

Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách V predchádzajúcom článku sme sa venovali nešťastnému výroku, ktorý odznel pri internetovej diskusii...

Totálny amaterizmus

Totálny amaterizmus

Totálny amaterizmus V rozhovore s predstaviteľmi ECAV o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa okrem...

Výzva na predsedu GHV

Výzva na predsedu GHV

Výzva na predsedu GHV V prvej časti nášho komentára k diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa...

Projekt Lutherovej cesty

Projekt Lutherovej cesty

Projekt Lutherovej cesty V roku 2008 bol v Nemecku spustený projekt pod názvom „Lutherova cesta“, ktorý ľuďom...

Prvá nedeľa po Veľkej noci

Prvá nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 1. nedeľu po Veľkej noci Na 1. nedeľu po Veľkej noci, si pre nás pripravila, výklad slova Božieho...

Choďte po celom svete

Choďte po celom svete

1. nedeľa po Veľkej noci  „Konečne ukázal sa jedenástim, keď sedeli za stolom, a karhal ich nedôveru a tvrdosť srdca,...

Klamstvo

Klamstvo

Klamstvo O havranovi a líške Havran ukradol syr. Posadil sa na vysoký strom a chcel syr zjesť. Pri svojej povahe nevie...

Vskutku vstal Pán

Vskutku vstal Pán

2. slávnosť veľkonočná „Oko mi hynie pre moju úbohosť; vzývam Ťa každý deň, ó, Hospodine, vystieram k Tebe svoje...

1. slávnosť veľkonočná

1. slávnosť veľkonočná

Biblický príhovor na 1. slávnosť veľkonočnú Na 1. slávnosť veľkonočnú nám poslúžila výkladom slova Božieho evanjelická...

Kristus bol vzkriesený

Kristus bol vzkriesený

1. slávnosť veľkonočná „Keď o tomto hovorili, postavil sa On sám medzi nimi a riekol im: Pokoj vám! Poľakaní a zdesení...

Vrchol Kristovho utrpenia

Vrchol Kristovho utrpenia

Veľký piatok „Kto uveril našej zvesti a na kom sa zjavil zásah Hospodinov? Vyrástol pred nami ako výhonok a ako koreň...

Veľký piatok

Veľký piatok

Biblický príhovor na Veľký piatok Na Veľký piatok si pre vás pripravil biblický príhovor evanjelický a. v. farár Mgr....

Veľký piatok – Pašie

Veľký piatok – Pašie

Veľký piatok - Pašie História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítaná na Kvetnú nedeľu a Veľký...

Zelený štvrtok

Zelený štvrtok

Biblický príhovor na Zelený štvrtok Biblický príhovor na Zelený štvrtok si pre nás pripravil evanjelický a. v. farár...

Pravý obraz pôstu

Pravý obraz pôstu

Pravý obraz pôstu, ktorý si Boh želá „Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu,deň, keď sa človek kajá? Znamená to...

Náš výber

Na pravde a viere tu nezáleží
Na pravde a viere tu nezáleží

Na pravde a viere tu nezáleží – všetko je o biznise so svetom Myslím, že by sme mohli povedať, že pre dnešnú dobu sú...

Mamka
Mamka

Mamka Moja mamka, svätý Bože, múdra je a veľmi milá. Všetulinko na svete pre mňa z lásky urobila. Miluje  ma veľmi,...

Odtrhnutí od reality
Odtrhnutí od reality

Odtrhnutí od realityNa stránkach Asociácie obyčajne nájdete dlhšie, analytické články a to z dvoch dôvodov – so...

Farár 2025
Farár 2025

Farár 2025 Dnes bolo vstávanie mimoriadne ťažké. Včera večer som pripravoval kázeň, ktorá mala byť podľa motivačných...

Cirkev v ruinách
Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách V predchádzajúcom článku sme sa venovali nešťastnému výroku, ktorý odznel pri internetovej diskusii...

Totálny amaterizmus
Totálny amaterizmus

Totálny amaterizmus V rozhovore s predstaviteľmi ECAV o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa okrem...

Výzva na predsedu GHV
Výzva na predsedu GHV

Výzva na predsedu GHV V prvej časti nášho komentára k diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa...

Mamka

Mamka Moja mamka, svätý Bože, múdra je a veľmi milá. Všetulinko na svete pre mňa z lásky urobila. Miluje  ma veľmi, viem, preto poslúchať ju chcem. Ďakujem Ti, Bože milý, aj ja v tejto rannej chvíli. Dobré srdiečko mi daj, láskou svojou ma žehnaj. Mamke mojej pomáhaj, vo viere ju zachovaj. Mgr....

Odtrhnutí od reality

Odtrhnutí od realityNa stránkach Asociácie obyčajne nájdete dlhšie, analytické články a to z dvoch dôvodov – so zámerom správne uviesť fakty, dobre vysvetliť argumenty, a tiež z dôvodu potreby zachytenia kontextu – či už z vecnej alebo časovej stránky. Tentokrát som sa však rozhodol byť...

Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách V predchádzajúcom článku sme sa venovali nešťastnému výroku, ktorý odznel pri internetovej diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ), a to výroku o „totálnom amaterizme“, ktorý mal „vysvetliť“, prečo generálna cirkev zlyháva pri správe vlastného majetku. Tento výrok...

Totálny amaterizmus

Totálny amaterizmus V rozhovore s predstaviteľmi ECAV o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa okrem oficiálneho postoja vedenia cirkvi mohli dozvedieť aj veľa iných „zaujímavých“ názorov. Tie nás často až šokovali tým, ako sa niektoré veci zľahčujú, resp. ako sa na druhej strane niektoré...

Výzva na predsedu GHV

Výzva na predsedu GHV V prvej časti nášho komentára k diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ) sme sa venovali málo produktívnemu štýlu vedenia diskusie predstaviteľov ECAV k FFZ, manipulačným technikám, nevhodným podobenstvám a tomu, kedy sa v ECAV nemusí a kedy sa musí dodržiavať...

Diskusia k FFZ: bez (pozitívnej) zmeny

Diskusia k FFZ: bez (pozitívnej) zmeny V minulom týždni sa konala „diskusia“ k Fondu finančného zabezpečenia ECAV (FFZ), na ktorej sa zúčastnili traja predstavitelia súčasného vedenia ECAV, a to Renáta Vinczeová, Marián Damankoš a Peter Mihoč. Tých, ktorí dobre poznajú pomery v našej cirkvi, asi...

Projekt Lutherovej cesty

Projekt Lutherovej cesty V roku 2008 bol v Nemecku spustený projekt pod názvom „Lutherova cesta“, ktorý ľuďom približuje miesta súvisiace s reformáciou a osobou reformátora Martina Luthera. Lutherova cesta je spoločným projektom cirkví, regionálnych združení cestovného ruchu, obcí a ďalších...

Židovsko-kresťanské tradície Veľkej noci

Židovsko-kresťanské tradície Veľkej noci Hľa, aké  dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú! (Žalm 133, 1) Vo štvrtok 30. marca t. r. sme v našom lubinskom cirkevnom zbore strávili veľmi príjemný a obohacujúci predvečer veľkonočných tradícií. Myšlienkou na spoločné kresťansko-židovské...

História a súčasnosť Fondu finančného zabezpečenia

História a súčasnosť Fondu finančného zabezpečenia Fond finančného zabezpečenia (FFZ) sa stal typickým príkladom toho, ako sa v ECAV pracuje. Aké ciele sa sledujú a  aké prostriedky sa používajú. Tak veľmi tu chýba priama reč, úprimnosť, ale aj transparentnosť, odbornosť, resp. profesionalita!...

Veľkonočné sviatky

  ilustračné foto: design by freepik

Prvá slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 1. slávnosť svätodušnú Na 1. slávnosť svätodušnú nám poslúžil výkladom slova Božieho generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. Ako základ príhovoru poslúžil biblický text z prvého listu apoštola Pavla Timoteovi 3, 14 - 15.  

Vyliatie Ducha Svätého

1. slávnosť svätodušná „Teraz však počuj, sluha môj, Jákob, Izrael, ktorého som si vyvolil; takto vraví tvoj Tvorca, Hospodin, ktorý ťa formoval od života matky a pomáha ti: Neboj sa, sluha môj Jákob, Ješurún, ktorého som si vyvolil, lebo vylejem vody na smädnú pôdu a bystriny na suchú zem, vylejem svojho ducha na tvoje...

Nedeľa po Vstúpení

Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebesá Výklad slova Božieho si pre nás na nedeľu po Vstúpení pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták. Základom dnešného Biblického príhovoru bol biblický text z knihy Prísloví 30, 7 - 9.

Hospodin nás nikdy nenechá opustených

Nedeľa po Vstúpení Suspírium: „Kriste popraj ducha obstáť v pravde Tvojej – a keď duša mdlá je, nalej sily novej! Keď sa búrky schytia, obstáť v skúškach žitia – tak ujsť z hriechu tlamy… Slyš nás náš Spasiteľu. Amen.“ „Hospodin je mojím svetlom a spásou, koho sa mám báť? Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? Keď...

Na pravde a viere tu nezáleží

Na pravde a viere tu nezáleží – všetko je o biznise so svetom Myslím, že by sme mohli povedať, že pre dnešnú dobu sú typické prezentácie a prezentovanie sa. To, čo sa odprezentuje, sa pokladá za správne, pravdivé, dôveryhodné či potrebné. Avšak nie je prezentácia ako prezentácia. Aj táto oblasť je veľmi zneužívaná podvodníkmi....

Vstúpenie Krista Pána na nebesá

Biblický príhovor na Vstúpenie Krista Pána na nebesá Na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebesá si pre nás pripravila výklad slova Božieho evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková. Biblický text, ktorý slúžil ako základ kázne nájdeme v Skutkoch apoštolov, v 1. kapitole, 9 - 11.

Ježišovo vstúpenie

Vstúpenie Krista Pána na nebo „Náš Pán kraľuje, s Otcom jedno je. Po ponížení, hroznom trápení, ktoré podstúpil, by nás vykúpil, vstúpil na nebesá na pravicu Otca. Oslávený Pán takto vraví nám: Kde sa zhromaždia dvaja či traja a mňa ctia v pravde, s nimi som všade vždycky, bez prestania, do sveta skonania. Stále deň po dni v...

Piata nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 5. nedeľu po Veľkej noci Na 5. nedeľu po Veľkej noci, si pre nás pripravil výklad slova Božieho evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Lichanec. Základom biblického príhovoru bol biblický text z evanjelia podľa Matúša 26, 41.

Vylievala som si dušu

5. nedeľa po Veľkej noci „Keď sa v Šíle najedli a napili, Anna vstala a predstúpila pred Hospodina; zatiaľ kňaz Éli sedel na stolci pri dverách chrámu Hospodinovho. Ona, roztrpčená v duši, sa modlila k Hospodinovi a veľmi plakala. I urobila takýto sľub: Hospodine mocností, ak vzhliadneš na trápenie svojej služobnice a...

Štvrtá nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 4. nedeľu po Veľkej noci Na 4. nedeľu po Veľkej noci, si pre nás pripravil výklad slova Božieho evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Lichanec. Základom biblického príhovoru bol biblický text z druhej knihy Mojžišovej 17, 1 - 7.

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete