Pokrytectvo

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve...
Prvý protestantský spevník v Nemecku 

Prvý protestantský spevník v Nemecku 

Prvý protestantský spevník v Nemecku  Prvé protestantské spevníky v Nemecku boli vytlačené pred...
Národný týždeň manželstva 2024 

Národný týždeň manželstva 2024 

Národný týždeň manželstva 2024  Národný týždeň manželstva je udalosť, ktorá sa vo viacerých...
Hviezdoslav

Hviezdoslav

175 rokov od narodenia Pavla Országha Hviezdoslava Zvrtla doba Čo za spevot to popred okná tiahne,...
Výročie narodenia Jána Bottu

Výročie narodenia Jána Bottu

Uplynulo 195 rokov od narodenia Jána Bottu Bol jedným z najvýznamnejších a najznámejších básnikov...
Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny Blahoželáme bývalému generálnemu dozorcovi...

Zomrel bývalý generálny žalobca

Zomrel bývalý generálny právny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták. S hlbokým...
Pokojom naplnené Vianoce

Pokojom naplnené Vianoce

Pokojom naplnené Vianoce Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova...
Vianočné duchovné slovo

Vianočné duchovné slovo

Vianočné duchovné slovo Tak ako predošlé roky, tak aj tento sme pre vás v Asociácií slobodných...
Vianočne číslo Cestou pravdy

Vianočné číslo Cestou Pravdy

Vianočné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové číslo Cestou pravdy, časopisu...

Najnovšie články

Druhá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

Biblický príhovor na 2. pôstnu nedeľu Na 2. pôstnu nedeľu nám slovom Božím poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr....

Nepoznám ťa

Nepoznám ťa

Nepoznám ťa 2. nedeľa pôstna - Reminiscere „Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey Filipovej. Cestou sa spýtal...

Pôst

Pôst

Pôst V pôstnom čase sme pre vás pripravili príspevok o tom čo je pôst, čo znamená pôst v dnešnej dobe, ako ho vnímajú...

Pokrytectvo

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve základné veci. Na jednej...

Boj s pokušeniami

Boj s pokušeniami

1. pôstna nedeľa V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. Ž 138, 3  „Pokušenie, ktoré...

Prvá pôstna nedeľa

Prvá pôstna nedeľa

Biblický príhovor na 1. pôstnu nedeľu Na dnešnú 1. pôstnu nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila...

Déjà vu

Déjà vu

Déjà vu – niečo, čo sme už videli, prežili  Podobné déjà vu ma asi každý z mojich ročníkových rovesníkov z teológie,...

Predpôstna nedeľa

Predpôstna nedeľa

Biblický príhovor na predpôstnu nedeľu Na predpôstnu nedeľu si pre nás pripravila biblický príhovor evanjelická a. v....

Predpovedá utrpenie

Predpovedá utrpenie

Predpôstna nedeľa Suspírium: Vpíš, Bože, do sŕdc vpíš, nech vzlietne duch náš výš a výš – a láskou čistou zjasá,...

Nedeľa po Deviatniku

Nedeľa po Deviatniku

Biblický príhovor na nedeľu po Deviatniku Na nedeľu po Deviatniku si pre nás výklad Slova Božieho pripravila...

Slovo ako dar

Slovo ako dar

Nedeľa po Deviatniku „Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása.“ Ž 68, 20 Slovo Božie je...

Hviezdoslav

Hviezdoslav

175 rokov od narodenia Pavla Országha Hviezdoslava Zvrtla doba Čo za spevot to popred okná tiahne, sťa veniec potiech,...

Nedeľa Deviatnik

Nedeľa Deviatnik

Biblický príhovor na nedeľu Deviatnik Na nedeľu Deviatnik si pre nás biblické zamyslenie pripravil evanjelický a. v....

Nezaslúžená milosť 

Nezaslúžená milosť 

Nedeľa Deviatnik „Vtedy vošiel kráľ Dávid posadil sa pred Hospodina a hovoril. Kto som ja Hospodine Pane a čo je môj...

Prázdny marketing

Prázdny marketing

Prázdny marketing Rozhovor Mariána Damankoša s jeho manželkou v Evanjelickom posle spod Tatier sleduje dva základné...

Tretia nedeľa po Zjavení

Tretia nedeľa po Zjavení

Biblický príhovor na 3. nedeľu po Zjavení Na 3. nedeľu po Zjavení nám poslúžila výkladom slova Božieho evanjelická a....

Ježišovo premenenie

Ježišovo premenenie

3. nedeľa po Zjavení - Ježišovo premenenie „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol...

Leto ako liek

Leto ako liek

Leto ako liek Naordinovaný liek - more. V myšlienkach blúdim v tisíckach kníh, kde ich hrdinovia si balia kufre...

Principiálnosť

Principiálnosť

Principiálnosť Principiálni ľudia to majú vo svete veľmi ťažké – a principiálnosť sa ani v súčasnom vedení ECAV...

Druhá nedeľa po zjavení

Druhá nedeľa po zjavení

Biblický príhovor na 2. nedeľu po zjavení Biblický príhovor na 2. nedeľu po zjavení si pre nás pripravil evanjelický...

Paradoxy

Paradoxy

Paradoxy ECAV na Slovensku V ECAV na Slovensku (ECAV) za posledné roky zažívame krízu dôvery, ktorá je výsledkom...

Vďačnosť a vernosť

Vďačnosť a vernosť

Prvá nedeľa po Zjavení „Keď Eliáš odtiaľ odišiel, stretol Elizea, syna Šáfatovho. Práve oral. Mal pred sebou dvanásť...

Prvá nedeľa po zjavení

Prvá nedeľa po zjavení

Biblický príhovor na 1. nedeľu po zjavení Základom kázne slova Božieho na 1. nedeľu po zjavení, ktorou nám poslúžila...

V žiari svetla sveta

V žiari svetla sveta

Nový rok „Zavčasu ráno však vošiel zase do chrámu a všetok ľud prišiel k Nemu; posadil sa a vyučoval ich. Tu zákonníci...

Nový rok

Nový rok

Biblický príhovor na nový rok Na nový rok si pre nás biblický príhovor pripravila  evanjelická a. v. farárka Mgr....

Závierka občianskeho roka

Závierka občianskeho roka

Biblický príhovor na závierku občianskeho roka Na dnešnú závierku občianskeho roka si pre vás pripravil biblický...

Bdelosť a vernosť

Bdelosť a vernosť

Závierka občianskeho roka Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovajú Jeho zmluvu a Jeho...

Nový život z viery

Nový život z viery

Druhá slávnosť vianočná „Veď ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo; lebo mocou Božou je ono na spasenie každému...

Narodenie Krista Pána

Narodenie Krista Pána

Prvá slávnosť vianočná „V tom sa prejavila Božia láska k nám, že svojho jednorodeného Syna poslal Boh na svet, aby sme...

Hovor Pane

Budete žiť
Budete žiť

„Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem aj vy budete žiť.“ J 14, 19

Náš výber

Pokrytectvo
Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve základné veci. Na jednej...

Prázdny marketing
Prázdny marketing

Prázdny marketing Rozhovor Mariána Damankoša s jeho manželkou v Evanjelickom posle spod Tatier sleduje dva základné...

Dialóg v Michalovciach
Dialóg v Michalovciach

Dialóg v Michalovciach Vo svojej útočnej a manipulatívnej rétorike Marián Damankoš pokračoval aj v odpovedi na otázku,...

Principiálnosť
Principiálnosť

Principiálnosť Principiálni ľudia to majú vo svete veľmi ťažké – a principiálnosť sa ani v súčasnom vedení ECAV...

Paradoxy
Paradoxy

Paradoxy ECAV na Slovensku V ECAV na Slovensku (ECAV) za posledné roky zažívame krízu dôvery, ktorá je výsledkom...

Pokojom naplnené Vianoce
Pokojom naplnené Vianoce

Pokojom naplnené Vianoce Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou....

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve základné veci. Na jednej strane perfektnú znalosť Písma svätého a šírenie evanjelia o záchrane človeka, ktorý si uvedomuje svoj hriešny stav a túži po náprave. Na druhej strane nám však Pán Ježiš Kristus...

Viete, že zníženie platu pomáha pri rozviazaní rúk?

Viete, že zníženie platu pomáha pri rozviazaní rúk? Evolúcia vývoja v ECAV v posledných rokoch nesmeruje k ničomu dobrému. Okrem úpadku vieroučného, morálneho a ekonomického dokonca ani postupne prijímané opatrenia nie sú navzájom konzistentné – ľudovo by sme mohli povedať, že tieto opatrenia...

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny Blahoželáme bývalému generálnemu dozorcovi Ing. Pavlovi Delingovi, CSc. k jeho životnému jubileu. „Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím,...

Prázdny marketing

Prázdny marketing Rozhovor Mariána Damankoša s jeho manželkou v Evanjelickom posle spod Tatier sleduje dva základné ciele. Prvým je nekritické a povrchné sebachválenie, resp. sebaprezentovanie. Druhým je už tradičné ohováranie jedinej reálnej opozície. Na jej otázky Marián Damankoš zrejme nemá...

Dialóg v Michalovciach

Dialóg v Michalovciach Vo svojej útočnej a manipulatívnej rétorike Marián Damankoš pokračoval aj v odpovedi na otázku, „či nový spôsob správy majetku ukončí spory, ktoré okolo tejto témy vznikli“. Na to odpovedal okrem iného takto: „... mám pocit, že k zmiereniu tak skoro nepríde. Z ich obsahu...

Principiálnosť

Principiálnosť Principiálni ľudia to majú vo svete veľmi ťažké – a principiálnosť sa ani v súčasnom vedení ECAV nenosí. Pretože princípy morálne, personálne či týkajúce sa vedenia hospodárstva vždy vynesú do funkcií tých najschopnejších. Na dobrom návrhu princípov a ich dodržiavaní je založený...

Reakcia na rozhovor – z funkcie do funkcie

Reakcia na rozhovor – z funkcie do funkcie Priatelia ma nedávno upozornili na rozhovor v Evanjelickom posle spod Tatier. Hoci som akcionárom Tranoscia, na základe osobných skúseností túto firmu ani toto periodikum od roku 2019 nepovažujem za objektívne, pretože podľa môjho názoru sú iba nástrojom...

Paradoxy

Paradoxy ECAV na Slovensku V ECAV na Slovensku (ECAV) za posledné roky zažívame krízu dôvery, ktorá je výsledkom neefektívneho hospodárenia, nemorálneho správania a zmanipulovaných volieb. Poďme sa na 3 námetoch od našich čitateľov bližšie pozrieť na to, prečo sa Evanjelická cirkev do tejto...

Krízu v cirkvi marketing nevyrieši

Krízu v cirkvi marketing nevyrieši V závere roka jedna z televíznych spoločností odvysielala reportáž o škandáloch v známom kresťanskom megazbore s celosvetovým záberom. Názov cirkvi uvádzať nebudem (dá sa ľahko nájsť), pretože sa nejde o ojedinelý prípad, ale o sériu podobných zlyhaní....

Zomrel bývalý generálny žalobca

Zomrel bývalý generálny právny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták. S hlbokým žiaľom v srdci, ale v nádeji vzkriesenie a života večného oznamujeme, že nás 29. decembra 2023 vo veku 73 rokov opustil bývalý generálny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták. Posledná...

Nepoznám ťa

Nepoznám ťa 2. nedeľa pôstna - Reminiscere „Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey Filipovej. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú? Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa; iní za Eliáša a iní zase za niektorého z prorokov. Potom sa ich opýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Ty si...

Kúsok nádeje v bezradnom prostredí

Kúsok nádeje v bezradnom prostredí Pred časom v našom vydavateľstve vyšla kniha so zaujímavým príbehom pre deti pod názvom Škriatok Elemír a víla Elvíra. Príbeh je situovaný do bezútešného nemocničného prostredia, do ktorého sa vnáša kúsok nádeje. Príbeh škriatkov a víl, ktorí pomáhajú chorým deťom v nemocnici po tom, ako...

Boj s pokušeniami

1. pôstna nedeľa V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. Ž 138, 3  „Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské, ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste ho mohli zniesť.“ 1Kor 10, 13 Bratia a sestry, apoštol Pavol po príklade...

Déjà vu

Déjà vu – niečo, čo sme už videli, prežili  Podobné déjà vu ma asi každý z mojich ročníkových rovesníkov z teológie, ktorí pôsobili na Gemeri.   „Posledná kávička“ nášho vedenia cirkvi z 5. 2. 2024 nás neustále posúva k niečomu, čo je evanjelickému prostrediu cudzie. Preto sa musíme pýtať: Je toto vôbec možné? Veď je to...

Predpovedá utrpenie

Predpôstna nedeľa Suspírium: Vpíš, Bože, do sŕdc vpíš, nech vzlietne duch náš výš a výš – a láskou čistou zjasá, vzplanie pre Tvoje sväté zmilovanie! Nech pravda Tvoja veliká náš biedny život preniká a obnoví nás, zmierni žiale, nám k úžitku a Tebe k chvále! Amen. M. Rázus „Vtedy vzal k sebe dvanástich a hovoril im: Ajhľa,...

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa (3. časť)

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa (3. časť) Vrátim sa ešte k spomínanej návšteve nelegálneho generálneho biskupa Ivana Eľka v Michalovciach v novembri 2023. Cieľom návštevy bolo presvedčiť CZ ECAV Michalovce, aby prispieval do Fondu finančného zabezpečenia (tzv. výpalného fondu; CZ Michalovce do neho neprispieva). Sprevádzali...

Slovo ako dar

Nedeľa po Deviatniku „Nech je deň čo deň požehnaný Pán, ktorý nás nesie. Boh je naša spása.“ Ž 68, 20 Slovo Božie je pre všetkých nás darom. Prijal si už dnes tento veľký dar od Pána Boha? Ak nie, započúvaj sa, brat a sestra do výkladu dnešného biblického textu. Prekladatelia Písma nám dokazujú, aký prebohatý je tento biblický...

Hviezdoslav

175 rokov od narodenia Pavla Országha Hviezdoslava Zvrtla doba Čo za spevot to popred okná tiahne, sťa veniec potiech, poprepletaný plamennou stuhou slávovolaní: že každý zvuk mi až k dnu srdca siahne, by otajelo, starobou hoc krahne? A nielen srdcom pohne do hrany ni zvonom, lež i v tichom ústraní mu duše široko sa...

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa! (2. časť)

Zhovädnelí pastieri, spamätajte sa! (2. časť) Na vážnosť situácie v ECAV na Slovensku dnes upozorňujú mnohí – hlavne neordinovaní, duchovní poväčšine čušia. „Hrdinovia viery“ a lokálni vodcovia čakajú, čo bude. O tom, že buriči (ktorých, mimochodom, chcú disciplinárne stíhať a vylúčiť z cirkvi) mali pravdu, dnes hovoria nielen...

Výročie narodenia Jána Bottu

Uplynulo 195 rokov od narodenia Jána Bottu Bol jedným z najvýznamnejších a najznámejších básnikov a autorov lyrických balád. Patril medzi predstaviteľov štúrovskej generácie, ktorá výrazne zasiahla do slovenskej literatúry prostredníctvom svojej rozsiahlej literárnej tvorby. 27. januára sme si pripomenuli 195 rokov od jeho...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete