Uznesenie EU LGBTIQ

Uznesenie EÚ o uznávaní homosexuálnych manželstiev

Poslanci Európskeho parlamentu v utorok 14. septembra, na svojom plenárnom zasadnutí prijali...
Synoda 2021

Synoda ECAV na Slovensku 2021

Od piatku 10. septembra bude už druhý krát v roku 2021 zasadať synoda ECAV na Slovensku v...
Dar pre cirkev

Evanjelici nemajú problém s darovaním!

Ako členovia Asociácie slobodných zborov sme sa veľa venovali zámeru vedenia cirkvi zriadiť tzv....

Výmena konateľov Reformaty

V spoločnosti Reformata spol. s r. o., ktorá spravuje majetky ECAV na Slovensku došlo k 31. 8....
neuspeli

Kandidáti vo voľbách neuspeli

V pondelok 23. augusta sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla Sčítacia...

Najnovšie články

Reportáž zo Synody 2021

Reportáž zo Synody 2021

Financovanie bez dôvery, diel 3 Minulý článok, uverejnený tesne pred Synodou 2021, ktorá sa konala 10. – 11. septembra...

Hlboko vytesané…

Hlboko vytesané…

Kamene sú oveľa staršie ako ľudia – a práve úlomky zo skál si človek vybral na zaznačovanie najdôležitejších udalostí...

Výzva k ospravedlneniu

Výzva k ospravedlneniu

Je to iba nedávno, čo sa bez udania dôvodu vzdal funkcie generálny dozorca ECAV na Slovensku Ján Brozman. A ako to už...

Čo je Pána Boha do toho

Čo je Pána Boha do toho

Táto veta neraz zaznieva z úst neveriacich ľudí, no, žiaľ, počuť ju aj od tých, čo sa k viere v Krista hlásia. Pri...

Vernosť Bohu

Vernosť Bohu

13. nedeľa po Svätej Trojici Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý...

Bol raz jeden konvent

Bol raz jeden konvent

Slovenské rozprávky sa veľmi často začínajú úvodnými slovami: „Kde bolo tam bolo, kde sa piesok lial a voda sypala...“...

Vínny kmeň

Vínny kmeň

12. nedeľa po Svätej Trojici Vzdych slovami básnika: Pane, Ty si vínnym kmeňom, my ratolesti na ňom, vlievaj do nás...

Palácový prevrat?

Palácový prevrat?

Keď prednedávnom bez udania dôvodu zo svojej funkcie odstúpil Ján Brozman, známy ako neochvejný zástanca Vladimíra...

Absurdné voľby v ECAV

Absurdné voľby v ECAV

Keď sa v našom CZ  konal volebný konvent na obsadenie  funkcie generálneho dozorcu, po predstavení kandidátov a pred...

Pýcha a pokánie

Pýcha a pokánie

11. nedeľa po Svätej Trojici Vzdych slovami proroka ku napomenutiu Hospodinovho stáda: "Čujte a naslúchajte, nebuďte...

Falošná istota

Falošná istota

Nedávna videokázeň brata farára Jána Meňkyho na Kajúcu nedeľu by mohla byť uvedená aj s podtitulom Falošná zbožnosť,...

Kajúca nedeľa

Kajúca nedeľa

10. nedeľa po Svätej Trojici „Lež bezbožnému vraví Boh: Akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju...

Prevýchova

Prevýchova

9. nedeľa po Svätej Trojici „Toto je teda písmo, ktoré bolo napísané: Mené, mené, tekél, úfarsín. A toto je...

35. výročie ordinácie

35. výročie ordinácie

Pri príležitosti 35. výročia ordinácie, si dovoľujeme pogratulovať bratovi generálnemu biskupovi v. v. doc. PhDr. Mgr....

Ako ďalej?! Ukázať cestu!

Ako ďalej?! Ukázať cestu!

Ako bývalý člen odbornej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, spol. s r. o....

Bdejte

Bdejte

8. nedeľa po Svätej Trojici „A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“ Mk 13, 37 V časnom živote prichádzajú...

Štyri písmená…

Štyri písmená…

Máme za sebou ďalšiu synodu a bohužiaľ znovu takú, na ktorú nemôžeme zabudnúť v tom negatívnom slova zmysle. Jeden z...

Ako (ne)voliť

Ako (ne)voliť

Slovo voľba je od slova voliť, vyberať si niečo, resp. niekoho. Nie náhodou je toto slovo v politickom slova zmysle...

Náš výber

Kovbojka v Evanjelickej diakonii
Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Už v predchádzajúcich článkoch o Synode 2021 sa spomínala Evanjelická diakonia, a to v zmysle objavovania (Objavovanie...

Reportáž zo Synody 2021
Reportáž zo Synody 2021

Financovanie bez dôvery, diel 3 Minulý článok, uverejnený tesne pred Synodou 2021, ktorá sa konala 10. – 11. septembra...

Výzva k ospravedlneniu
Výzva k ospravedlneniu

Je to iba nedávno, čo sa bez udania dôvodu vzdal funkcie generálny dozorca ECAV na Slovensku Ján Brozman. A ako to už...

Palácový prevrat?
Palácový prevrat?

Keď prednedávnom bez udania dôvodu zo svojej funkcie odstúpil Ján Brozman, známy ako neochvejný zástanca Vladimíra...

Falošná istota
Falošná istota

Nedávna videokázeň brata farára Jána Meňkyho na Kajúcu nedeľu by mohla byť uvedená aj s podtitulom Falošná zbožnosť,...

Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Už v predchádzajúcich článkoch o Synode 2021 sa spomínala Evanjelická diakonia, a to v zmysle objavovania (Objavovanie Ameriky) zloženia jej orgánov či poverovacích zmlúv, ale aj vo vzťahu k niektorým podozrivým transakciám, ktoré bol záujem preveriť. Problematiku uviedol generálny biskup Ivan...

Generálny biskup, prosím, začnite už hovoriť pravdu!

Reportáž zo Synody ECAV 2021 To, že v cirkvi zažívame snáď najhoršiu krízu dôvery v histórii, uviedli viacerí synodáli. Je nepochybne pozitívom, že niektorí synodáli to tentoraz dokázali nielen otvorene pomenovať a podložiť dôkazmi, ale zároveň aj požadovať rázne a dôsledné riešenie príčin tohto...

Synoda – nutná zbytočnosť alebo zbytočná nutnosť ?

Sobota 11. septembra 2021 sa vyznačovala nielen tropickou horúčavou, ale aj konaním druhej synody ECAV na Slovensku v tomto roku, druhým dňom jej rokovania. Historicky sa nedá poprieť účelnosť synod – koncilov v cirkvi. Mali a majú dať efektívne usmernenie pre praktický život viery v živote cirkvi...

Údery a údely farára Ctibora Jána Handza

Krvavá – taká mi v pamäti roky pevne kotví jedna z najstarších spomienok z útleho detstva na môjho milovaného otca - evanjelického farára Ctibora Jána Handza, na ktorú nedokážem zabudnúť... Novoročná dráma Pretože naozaj hrozné bolo novoročné ráno roku 1945 na fare v mojej rodnej Ľubietovej. Ticho...

Reportáž zo Synody 2021

Financovanie bez dôvery, diel 3 Minulý článok, uverejnený tesne pred Synodou 2021, ktorá sa konala 10. – 11. septembra 2021 v Trenčianskych Tepliciach, sme nazvali Veľký tresk alebo návrat do stredoveku. Chceli sme tým naznačiť, že buď sa pomery v ECAV po Synode (konečne) radikálne zmenia...

Veľký tresk alebo návrat do stredoveku?

Nedávna zmena na úrovni konateľa Reformaty viacerým ľuďom dala nádej, že sa predsa len niečo pohlo. Odvolaný konateľ Branislav Rybnikár mal totiž zjavne úplne iné priority, ako evanjelická verejnosť či Synoda, následkom čoho viaceré uznesenia ostali nesplnené. Po svojom menovaní pred dvomi rokmi...

Evanjelici nemajú problém s darovaním!

Ako členovia Asociácie slobodných zborov sme sa veľa venovali zámeru vedenia cirkvi zriadiť tzv. fond zabezpečenia (https://asloz.sk/financovanie-fondu-zabezpecenia-na-ukor-zborov/), čo v praxi nepredstavuje nič iné, ako vymáhanie príspevkov od cirkevných zborov pod hrozbou sankcií či rušenia...

Odpoveď brata farára Jána Meňkyho na listy

Vážený brat Holčík, milé sestry Fronková a Koláriková! Pozorne som si prečítal listy, ktoré ste mi poslali ako obhajobu bývalého generálneho biskupa Júliusa Fila a výčitku mojej nenávisti, zakomplexovanosti, ctižiadosti a závisti voči jeho úspešnej kariére na Slovensku i vo svete. Ubezpečujem Vás,...

Hlboko vytesané…

Kamene sú oveľa staršie ako ľudia – a práve úlomky zo skál si človek vybral na zaznačovanie najdôležitejších udalostí vo svojich dejinách. Patria medzi ne aj pomníky s hlboko vytesanými menami miliónov ľudí, ktorí vynikli. Aj ako hrdinovia. Lebo naše človečie dejiny si v každej historickej etape...

Výzva k ospravedlneniu

Je to iba nedávno, čo sa bez udania dôvodu vzdal funkcie generálny dozorca ECAV na Slovensku Ján Brozman. A ako to už býva, kde chýba oficiálna komunikácia, tam nastupujú rôzne neoficiálne resp. konšpiračné teórie, čo sa stalo aj v tomto prípade. O to viac evanjelikov prekvapil e-mail od Jána...

Biblický príhovor na 17. nedeľu po Svätej Trojici

Na 17. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravila biblický príhovor sestra farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Pastuchove. Základom jej vykladú bol biblický text z listu apoštola Pavla Rímskym, zo 7 kapitoly, veršov 24 až 25.

Sloboda povolaných v Kristovi

17. nedeľa po Svätej Trojici „Tak prišli do Kafarnaumu. A keď bol v dome, spýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali? Ale oni mlčali, lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je najväčší. Nato sa posadil, zavolal si dvanástich a povedal im: Ak niekto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a nech slúži všetkým.“ (Marek 9, 33...

Biblický príhovor na 16. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová. Základom pre príhovor jej bol biblický text z evanjelia podľa Lukáša, zo 7 kapitoly, 11 až 17 verša.

Bezbožný má v srdci slová neprávosti

16. nedeľa po Svätej Trojici „Bezbožný má v srdci slová neprávosti, niet pri ňom bázne pred Bohom. Lebo sám sebe príliš lichotí, než aby odhalil svoju neprávosť a nenávidel ju. Slová jeho úst sú neprávosť a klam, prestal múdro a dobre konať. Na svojom lôžku snuje neprávosť, na nedobrú cestu sa postavil, zlého sa neštíti.“ Žalm...

Biblický príhovor na 15. nedeľu po Svätej Trojici

Témou dnešnej 15. nedele po Svätej Trojici, na ktorú nám pripravil biblický príhovor brat farár Mgr. Marek Tomčík je bremeno ustarostenosti. Základom výkladu slova Božieho bol text z evanjelia podľa Matúša, zo 6. kapitoly, verše 19 - 34.

Biblický príhovor na 14. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila sestra farárka Ľubica Sobanská. Základom jej biblického príhovoru je text z knihy Prísloví 1. kapitola, 8 - 10.

Utrpenie spravodlivého človeka

14. nedeľa po Svätej Trojici Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom. I keď moja koža bude tak rozrušená, zo svojho tela uzriem Boha, ktorého uvidím pri sebe, moje oči, nie cudzie, Ho uvidia. Srdce mi v hrudi prahne po tom. Jób 19, 25 - 27  Milé sestry a bratia! Kniha Jóbova je vzácna a pozoruhodná...

Biblický príhovor na 13. nedeľu po Svätej Trojici

Výkladom slova Božieho nám dnes na 13. nedeľu po Svätej Trojici poslúžila sestra farárka Mgr. Erika Kaňuchová. Základom dnešného príhovoru bol biblický text z listu Jakuba v 3. kapitole, 13 až 18 verš.

Vernosť Bohu

13. nedeľa po Svätej Trojici Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mäsa obetovaného modlám a smilnili. Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridŕžajú učenia mikulášencov, čo nenávidím.Kajaj sa teda! Ak nie, prídem...

Biblický príhovor na 12. nedeľu po Svätej Trojici

Dnešný biblický príhovor si pre nás pripravil brat farár Mgr. Peter Soták. Základom jeho príhovoru bol text z 37. žalmu 7. verša.

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete