Povinnosť ZED ospravedlniť sa ASLOZ

Povinnosť ZED ospravedlniť sa ASLOZ

Povinnosť ZED ospravedlniť sa ASLOZ Po voľbách vedenia ECAV v roku 2018 cirkev vieroučne aj...
Zákaz konania bohoslužieb

Zákaz konania bohoslužieb

Od 25. 11. platia nové pravidlá pre konanie hromadných podujatí medzi, ktoré patria aj bohoslužby...
Chválili ordináciu žien

Schválili ordináciu žien

Ordinácia žien v ECAV v Poľsku Synodáli Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Poľsku na...
Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k iniciatíve Slovenskej evanjelickej jednoty V 41. týždni...

Najnovšie články

Upevnenie našej viery

Upevnenie našej viery

2. adventná nedeľa „Prečo teda súdiš brata? Alebo ty zase, prečo pohŕdaš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnu...

Ani tie dva byty…

Ani tie dva byty…

Ani tie dva byty... Nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré nastúpilo po roku 2018, doteraz...

Kristov advent inak

Kristov advent inak

1. adventná nedeľa On čaká na náš príchod (naše obrátenie) k Nemu „Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a...

Zákaz konania bohoslužieb

Zákaz konania bohoslužieb

Od 25. 11. platia nové pravidlá pre konanie hromadných podujatí medzi, ktoré patria aj bohoslužby a aktivity spojené s...

Klára Madarásová

Klára Madarásová

Klára Madarásová (1923 – 2021) S hlbokým žiaľom v srdci, ale nádeji vzkriesenia a života večného si chceme spomenúť na...

Ježiš na kríži

Ježiš na kríži

Nedeľa večnosti Všetko, čo na zemi žije, zvädne ako v poli kvet, toľkých drahých zem už kryje, ktorí opustili svet....

V Jeho ruke je vejačka

V Jeho ruke je vejačka

Predposledná nedeľa cirkevného roka „Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal...

100 rokov od smrti

100 rokov od smrti

Pavol Országh Hviezdoslav (2. 2. 1849 - 8. 11. 1921) Dovoľte, aby sme vám predstavili osobnosť Evanjelickej a. v....

Všetko má svoj čas

Všetko má svoj čas

23. nedeľa po Svätej Trojici „Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu" Kaz. 3, 1 Dnešná 23....

Dezorientovaný Eľko

Dezorientovaný Eľko

Dezorientovaný Eľko Podľa čriepkov, ktoré sa šíria po Slovensku po teologickej konferencii duchovných ECAV, ktorá sa...

Cirkev bez zodpovednosti

Cirkev bez zodpovednosti

EIS v skratke Jeden z veľkých projektov ECAV na Slovensku, ktorý cirkev začala realizovať s cieľom uľahčenia práce a...

Pomoc cirkevným zborom

Pomoc cirkevným zborom

Ako evanjelici augsburského vyznania veľmi citlivo vnímame ľudské osudy poznačené pandémiou Covid-19, rovnako ako aj...

Pamiatka reformácie

Pamiatka reformácie

22. nedeľa po Svätej Trojice Teraz však - znie výrok Hospodinov - vráťte sa ku mne celým srdcom a pôstom, plačom a...

Charta 2017

Charta 2017

Charta 2017: sľuby a pokrytectvo v praxiVedenie ECAV po roku 2018 malo nepochybne veľa „práce“. Najmä s tým,...

Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k iniciatíve Slovenskej evanjelickej jednoty V 41. týždni 2021 bola zverejnená...

Tolerančný patent

Tolerančný patent

Pred 240 rokmi, vo Viedni bolo vydané jedno z najdôležitejších nariadení cisára Jozefa II., známe ako Tolerančný...

Blahoslavení žalostiaci

Blahoslavení žalostiaci

19. nedeľa po Svätej Trojici „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“   (Mt 5, 4) Bratia a sestry, dnes sú...

Náš výber

Môžeme čakať zmenu?
Môžeme čakať zmenu?

Americká vláda mala kauzu WaterGate, Slováci majú Gorilu a Evanjelická cirkev má svoju Reformatu. Spoločnosť poverená...

Ani tie dva byty…
Ani tie dva byty…

Ani tie dva byty... Nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré nastúpilo po roku 2018, doteraz...

Reformata a jej prínos pre ECAV
Reformata a jej prínos pre ECAV

Reformata a jej prínos pre ECAV na Slovensku Druhá Synoda v roku 2021 konečne priniesla aspoň malé svetielko nádeje,...

Dezorientovaný Eľko
Dezorientovaný Eľko

Dezorientovaný Eľko Podľa čriepkov, ktoré sa šíria po Slovensku po teologickej konferencii duchovných ECAV, ktorá sa...

Povinnosť ZED ospravedlniť sa ASLOZ

Povinnosť ZED ospravedlniť sa ASLOZ Po voľbách vedenia ECAV v roku 2018 cirkev vieroučne aj morálne upadá. Iný názor na správu majetku, financovanie cirkvi, na voľby, a tiež na vieroučné excesy sa jednoducho netoleruje. Tí, ktorí si to – hoci v záujme ECAV – dovolia sú prenasledovaní, verejne...

Môžeme čakať zmenu?

Americká vláda mala kauzu WaterGate, Slováci majú Gorilu a Evanjelická cirkev má svoju Reformatu. Spoločnosť poverená správou cirkevného majetku bola až príliš dlho bez adekvátnej kontroly, čo sa prejavilo v neefektívnom až nezákonnom hospodárení. Až po výmene konateľov v roku 2014 sa definovali...

Kto zastupuje záujmy cirkevných zborov?

Znova prišlo adventné obdobie plné nádeje a očakávania narodenia Pána Ježiša Krista. Obdobie, v ktorom všetci odpočítavajú dni do najkrajšieho obdobia sviatkov v celom roku. Toto obdobie je pre veriacich neodmysliteľne spojené s uspokojovaním duchovných potrieb, a to formou návštevy bohoslužieb....

Ani tie dva byty…

Ani tie dva byty... Nové vedenie Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré nastúpilo po roku 2018, doteraz nevyriešilo žiadnu z majetkových káuz. S tým úzko súvisí aj druhé zlyhanie, ktoré sa týka neplnenia uznesení Synody ECAV 2019 vo vzťahu k spoločnosti Reformata. Nepodaril sa ani zúfalý...

Zákaz konania bohoslužieb

Od 25. 11. platia nové pravidlá pre konanie hromadných podujatí medzi, ktoré patria aj bohoslužby a aktivity spojené s cirkevnozborovým životom. Vláda na svojom zasadnutí schválila nové pravidlá konania hromadných podujatí, ktoré súvisia so zhoršujúcou sa pandemickou situáciou. Vyhlásila výnimočný...

Piesne k Večeri Pánovej

Piesne v Evanjelickom spevníku k Večeri Pánovej Jednou z dvoch sviatostí v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania je sviatosť Večere Pánovej. Jej dôležitosť v živote kresťana je neoddeliteľnou súčasťou duchovného života, viery v Pána Ježiša Krista. Piesne venované...

Peniaze, ktoré zmizli, ale nechýbajú

Pri čítaní slova Božieho máme možnosť veľa sa naučiť aj o zodpovednom hospodárení s peniazmi. Je to napríklad Podobenstvo o talentoch, ktoré môžeme nájsť v Evanjeliu podľa Matúša 25, ale aj podobenstvo O stratenom peniazi z Evanjelia podľa Lukáša: „Žena má desať grošov. Keby stratila jeden, či...

Reformata a jej prínos pre ECAV

Reformata a jej prínos pre ECAV na Slovensku Druhá Synoda v roku 2021 konečne priniesla aspoň malé svetielko nádeje, že cirkev môže byť aj úprimná, transparentná a najmä pravdivá. Viacerí synodáli poukazovali na nesplnené uznesenia zo Synody 2019 týkajúce sa Reformaty, na to, že neexistujú žiadne...

Financovanie (tak trocha) úplne inak!

Financovanie (tak trocha) úplne inak! V snahe vedenia ECAV získať ďalšie finančné zdroje zo zborov, bol na začiatku projekt financovania populisticky predstavený ako projekt, ktorého výhradným zámerom je dofinancovanie platov duchovných. To dávalo tejto akcii bohumilý, a priam až charitatívny...

100 rokov od smrti

Pavol Országh Hviezdoslav (2. 2. 1849 - 8. 11. 1921) Dovoľte, aby sme vám predstavili osobnosť Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku, ktorá je svojou tvorbou neodmysliteľnou súčasťou našej kultúrnej, duchovne a spoločenskej histórie. Básnika, ktorý svojím dielom odhaľuje svoj vnútorný duchovný...

Biblický príhovor na 2. adventnú nedeľu

Na druhú adventnú nedeľu sa nám prihovára evanjelický a. v. farár, Mgr. Jozef Vereščak. Základom výkladu slova Božieho mu bol starozmluvný text z knihy proroka Izaiáša, zo 63. kapitoly, od 15 až po 19 verša.

Upevnenie našej viery

2. adventná nedeľa „Prečo teda súdiš brata? Alebo ty zase, prečo pohŕdaš bratom? Veď všetci sa postavíme pred súdnu stolicu Božou, lebo je napísané: Akože som živý, hovorí Pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha.“ (R 14, 10 – 11) Bratia a sestry! Dôležitou súčasťou našich služieb Božích je...

Príhovor na 1. adventnú nedeľu

1. adventná nedeľa Príhovor k bývalým mládežníkom, presbyterom a priateľom v myjavskom a v ďalších cirkevných zboroch čitateľom, čo prijímajú zvesť slova Božieho. "V pravici Sediaceho na tróne som videl knihu, popísanú zvnútra i zvonku, zapečatenú siedmimi pečaťami. Videl som aj mocného anjela, ktorý hlásal mohutným hlasom:...

Biblický príhovor na 1. adventnú nedeľu

Na začiatok nového cirkevného roka a zároveň adventu nám slovom Božím poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky, z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Ako základ kázne mu poslúžil 24. Žalm.

Kristov advent inak

1. adventná nedeľa On čaká na náš príchod (naše obrátenie) k Nemu „Tak prišiel aj do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa svojho zvyku vošiel v deň sobotný do synagógy a vstal, aby čítal.I podali Mu knihu proroka Izaiáša. A keď otvoril knihu, našiel miesto, kde bolo napísané:Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať...

Biblický príhovor na Poslednú nedeľu cirkevného roka

Na dnešnú nedeľu večnosti si pre nás pripravila biblický príhovor evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová. Základom zamyslenia je biblický text z 39. Žalmu, z 5 až 11 veršu.

Ježiš na kríži

Nedeľa večnosti Všetko, čo na zemi žije, zvädne ako v poli kvet, toľkých drahých zem už kryje, ktorí opustili svet. Kto však verí v Teba, Pane, ten má miesto prichystané navždy v Tvojej blízkosti, kde nás prijmeš z milosti. Amen. Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava...

Biblický príhovor na 24. nedeľu po Svätej Trojici

Na dnešnú predposlednú nedeľu cirkevného roka si pre nás pripravil biblický príhovor evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Lichanec. Ako základ dnešného zamyslenia mu bol biblický text z evanjelia podľa Matúša, z 25 kapitoly, z 31 až 46 veršu.

V Jeho ruke je vejačka

Predposledná nedeľa cirkevného roka „Keď však videli, že mnohí z farizejov a sadukajov prichádzajú na krst, povedal im: Vreteničie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu? Vydávajte teda ovocie hodné pokánia. A nemyslite, že si môžete povedať: Veď máme otca Abraháma! Lebo hovorím vám, že Boh z týchto kameňov...

Biblický príhovor na 23. nedeľu po Svätej Trojici

Na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka nám slovom Božím poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková. Ako základ svojho zamyslenia si vybrala text z listu Jakuba 5. kapitoly, verše 7 až 11.

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete