Najnovšie články

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na dnešnú 9. nedeľu po Svätej Trojici, 9. augusta 2020 vám prinášame Biblický príhovor z pera evanjelického a. v. farára Mgr. Mareka Tomčíka.

Hospodin uprostred nás

Hospodin uprostred nás

9. nedeľa po Svätej Trojici "Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom: Dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal: Prečo sa so mnou...

Mamona nespravodlivosti

Mamona nespravodlivosti

„Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na 8. nedeľu po Svätej Trojici, 2. augusta 2020 vám prinášame Biblický príhovor z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr Ján Meňky.  

Úpadok

Úpadok

8. nedeľa po Svätej Trojici „Keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdlo, takže sa spurne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva.“ Daniel 5, 20 Od pádu Adama a Evy v rajskej záhrade sa ľudia každej vekovej kategórie búria proti...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na dnešnú 7. nedeľu po Svätej Trojici - 26. júla 2020, sme si pre Vás pripravili Biblický príhovor z pera evanjelickej a. v. farárky Mgr. Ľubomíri Mervartovej.

Ježiš nasýtil štyritisíc ľudí

Ježiš nasýtil štyritisíc ľudí

7. nedeľa po Svätej Trojici "V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im: Ľúto mi toho zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Ak ich hladných prepustím domov, poomdlievajú po ceste, lebo...

VARUJTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

VARUJTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

"Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či zbierajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať...

Odpoveď na správu predstavenstva Tranoscia

Odpoveď na správu predstavenstva Tranoscia

Ad: Zasadalo 30. valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius, a. s. (EPST č. 27 – 28) V Evanjelickom posle spod Tatier č. 27 – 28 bola zverejnená tendenčná a hrubo manipulatívna správa predstavenstva, ktorú písali viacerí autori – členovia predstavenstva Tranoscia....

Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius

Valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius

Bojujete s tisíckami evanjelikov, ktorí sa nezmierili s neslobodnými voľbami a bezprecedentným krivením demokracie našej cirkvi a ktorí stoja a podporujú týchto ľudí v prvej línii boja za spravodlivosť V piatok 26.júna 2020 som mal možnosť zúčastniť sa na výročnom...

Mamona nespravodlivosti

„Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem,...

VARUJTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

"Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či zbierajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom...

Odpoveď na správu predstavenstva Tranoscia

Ad: Zasadalo 30. valné zhromaždenie spoločnosti Tranoscius, a. s. (EPST č. 27 – 28) V Evanjelickom posle spod Tatier č. 27 – 28 bola zverejnená tendenčná a hrubo manipulatívna správa predstavenstva, ktorú písali viacerí autori – členovia predstavenstva Tranoscia. Správa bola pred akcionármi...

Quo vadis USA

Kam kráčaš Amerika? Na úvod krátka rekapitulácia udalostí ktoré otriasli nielen Spojenými Štátmi, ale sa preniesli zázračne aj do mnohých krajín Európy. Keď si zoberieme fakt, že na organizácii sa podieľajú mimovládne organizácie financované tými istými ľuďmi, tak to zase nie je až taký zázrak....

Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

„Ak by som vedel, že je Božou vôľou, aby som v Ríme umrel, aj vtedy by som šiel.. Toto som písal potomkom na výstrahu: dobrým, aby o pravdu stáli, a slepým v pravde, aby sa toho varovali, a tým, ktorí nepoznajú môj spor a mi ubližujú, aby, poznajúc pravdu, ubližovaním nehrešili.“ Majster Jan Hus...

BEZ SLOVA JE VŠETKO MÁRNE

"Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste." Matúš 23, 37 Jediným znakom kresťanskej cirkvi je poslušnosť Božiemu slovu a nasledovanie Krista....

„Buďte rozvážni a bdejte!“

Urážlivé úvahy ku koronakríze Služby Božie a podávanie sviatostí boli pod hrozbou pokút zakázané. Vedenie cirkvi s tým sčasti dokonca unáhlene súhlasilo.[1]Deje sa to avšak bez akejkoľvek účasti zborov, synod a farárov, bez všeobecnej a hlbšej teologickej a duchovnej diskusie. Osamelým, starším,...

490. výročie Augsburského vyznania

A my sme poznali a uverili. To s tým sme išli do sveta. V tej chvíli totiž, v onej chvíli už vedeli sme čo povedať. Nebolo treba našeptávať a nutkať do reči. Skôr bdieť, aby sa nával nejako nevzpriečil. Dali sme Vám svedectvo nie hru slov, nálad, rozmaru. Vyzdvihli Vieru na prestol, VYZNANIE dali...

Hrozí právny rozklad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? IV.

9. Zachovávanie ústavnosti a) Štát si nemôže dovoliť spochybňovať právny význam Ústavného súdu, nakoľko je to základný pilier právneho štátu. Ústava SR vychádza z trojdelenia štátnej moci – zákonodarnej, výkonnej a súdnej a aj zo systému vzájomných bŕzd jednotlivých mocí, ktoré neumožňujú, aby...

Prenasledujú evanjelium Kristovo

V tomto čase je veľa ľudí, ktorí prenasledujú evanjelium, nie s fyzickou silou, ale s použitím vychytralých schém, /zákonov - poznámka prekladateľa/, a zlých trikov. Pretože nepoužívajú meč, myslia si, že nie sú až takí zlí. Ale tu čítame, že Pilát, hoci nechal Krista zbičovať, tŕním korunovať,...

Môj dom má byť domom modlitby, a vy ste z neho urobili peleš lotrov.

"Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: Ó, keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju, ale je to teraz skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac, zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou, i tvoje deti, a nenechajú v tebe kameň na...

Biblický príhovor

Na dnešnú 9. nedeľu po Svätej Trojici, 9. augusta 2020 vám prinášame Biblický príhovor z pera evanjelického a. v. farára Mgr. Mareka Tomčíka.

Hospodin uprostred nás

9. nedeľa po Svätej Trojici "Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom: Dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal: Prečo sa so mnou hádate, prečo pokúšate Hospodina? Keď ľud bol smädný, znova reptal...

Mamona nespravodlivosti

„Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára, toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok. Zavolal si ho teda a povedal mu: Čo počúvam o tebe? Vydaj počet zo šafárenia, lebo ďalej nemôžeš už šafáriť. Tu si šafár pomyslel: Čo urobím, keďže mi pán odníma šafárstvo? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo...

Biblický príhovor

Na 8. nedeľu po Svätej Trojici, 2. augusta 2020 vám prinášame Biblický príhovor z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr Ján Meňky.  

Falošní bohovia

Dnes vám prinášame biblický príhovor evanjelického a. v. farára, Mgr. Michala Zajdena, PhD.

Úpadok

8. nedeľa po Svätej Trojici „Keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdlo, takže sa spurne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva.“ Daniel 5, 20 Od pádu Adama a Evy v rajskej záhrade sa ľudia každej vekovej kategórie búria proti rodičovskej, štátnej alebo Božej autorite. Blázon, o ktorom hovorí...

Biblický príhovor

Na dnešnú 7. nedeľu po Svätej Trojici - 26. júla 2020, sme si pre Vás pripravili Biblický príhovor z pera evanjelickej a. v. farárky Mgr. Ľubomíri Mervartovej.

Ježiš nasýtil štyritisíc ľudí

7. nedeľa po Svätej Trojici "V tých dňoch, keď sa zase zišiel veľký zástup a nemali čo jesť, privolal si učeníkov a povedal im: Ľúto mi toho zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú so mnou a nemajú čo jesť. Ak ich hladných prepustím domov, poomdlievajú po ceste, lebo niektorí z nich sú zďaleka. Odvetili Mu učeníci: Ako a kto ich...

VARUJTE SA FALOŠNÝCH PROROKOV

"Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. Po ovocí poznáte ich. Či zbierajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? Tak každý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý...

 

Možnosti zdielania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontaktný formulár

Sociálne siete