Články

Správa z konferencie “30 rokov po …”

Dňa 3. decembra 2019 sa v meste Poprad konala medzinárodná konferencia “30. rokov po” venovaná výročiu “Nežnej revolúcie” a zmeny totalitného režimu, ktorej témou bolo ako sa cirkev (ne)vyrovnala s dedičstvom totalitného režimu, s agentami, tajnými spolupracovníkmi a ostatnými vedomými...

Viem, v koho som uveril

V evanjelickej cirkvi sa od „zvolenia“ nového vedenia dejú divné veci. Často nemajú nič spoločné s kontinuitou, logikou ani morálkou. Ba vlastne ani s vierou v nášho Pána Ježiša Krista. Ako bolo už napísané skôr, asi najviac to pripomína snahu obhájiť neobhájiteľné, a to za každú cenu... Áno,...

Vyjednávať, alebo nie?

V cirkvi vládne napätá atmosféra. Pravou príčinou tohto napätia a rozdelenia cirkvi je hriech a nečisté praktiky, ktoré vyplávali na povrch. Vzhľadom na zakrývanie hriechu, neriešenie problémov ako následok vznikla Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku...

Stanovisko Asociácie k oznamu predsedníctva ECAV vo veci uznesenia synody 2019 v Prešove

Ako členovia Asociácie slobodných zborov (Asociácie SloZ) ECAV na Slovensku pokladáme za dôležité vyjadriť sa k uzneseniu synody, ktoré je namierené proti nášmu združeniu. Toto uznesenie spolu so svojim stanoviskom zaslalo predsedníctvo ECAV na Slovensku do všetkých cirkevných zborov 11. septembra...

Odkaz SNP je aktuálny aj dnes

Na každú udalosť, a to platí aj pre SNP, sa vždy nájde viacero názorov. Záleží ale od doby, ale aj od kontextu v ktorom sa posudzuje. Ako kresťania vyznávajúci absolútne, Bohom dané hodnoty pre človeka, to však máme o čosi jednoduchšie, ako tí, ktorí všetko relativizujú, často nepoznajúc skutočnú...

Silu médií mocní pochopili už pred 75 rokmi. Dali zbombardovať Slobodný vysielač

Prvé slová Slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice zazneli 30. augusta 1944 o 11. hodine, deň po obsadení Slovenského štátu nemeckým vojskom. Vtedy poslucháči počuli slová: „Haló, haló! Tu vysielač Banská Bystrica. Odpojujeme sa od vysielania Bratislavy a Prešova…,“ ohlásili rozhlasoví...

Na vyradenie kandidátov už netreba ani dôvod

STAČÍ LEN VÔĽA VÄČŠINY, INŠTITÚT DÔVODNEJ NÁMIETKY UŽ V CESTE STÁŤ NEBUDE Tohtoročná synoda sa niesla v znamení kontroverzných a nedemokratických rozhodnutí. Jedným z nich bola aj zásadná zmena v procese kandidácie pred voľbami do cirkevných funkcií. Synodáli totiž z legislatívy odstránili...

Posolstvá tichých plamienkov

V Banskej Bystrici budú zakrátko dunieť ulice ráznymi krokmi pochodujúcich vojakov, hrmotom armádnych vozidiel, techniky, zo sliačskeho letiska vzlietnu stíhačky, zatrepocú sa zástavy, vzplanú večné ohne, k pamätníkom položia vence. Všetko bude slávnostnejšie ako po iné roky – pred nami je už 75....

Charta hodnôt bola len cestou k moci v cirkvi. Jej signatári obsadili vysoké posty

Charta na ochranu hodnôt reformácie a obnovu ECAV na Slovensku, ktorú podpísalo súčasné vedenie ECAV a ďalší funkcionári pred cirkevnými voľbami v roku 2017, mala byť len návnada, ako sa dostať k moci a zahladiť stopy po finančných kauzách a podvodoch v Reformate, s. r. o., spravujúcej cirkevný...

Predsedníctvu Evanjelickej cirkvi a členom Generálneho presbyterstva

„Spamätajte sa, ešte nie je neskoro!“ Kríza v našej cirkvi sa zrýchlene prehlbuje. Nedôvera, neláska, podozrievania, nenáležitá kritika a sebakritika sú žalostným obrazom jej dnešného vnútra. Navonok sa hrdíme: sme evanjelickí kresťania - vzor pre slovenskú spoločnosť… To je však minulosť! Naša, predtým rešpektovaná, cirkev je...

Odkaz SNP je aktuálny aj dnes

Na každú udalosť, a to platí aj pre SNP, sa vždy nájde viacero názorov. Záleží ale od doby, ale aj od kontextu v ktorom sa posudzuje. Ako kresťania vyznávajúci absolútne, Bohom dané hodnoty pre človeka, to však máme o čosi jednoduchšie, ako tí, ktorí všetko relativizujú, často nepoznajúc skutočnú pravdu ani správnu mieru - a...

Silu médií mocní pochopili už pred 75 rokmi. Dali zbombardovať Slobodný vysielač

Prvé slová Slobodného slovenského vysielača z Banskej Bystrice zazneli 30. augusta 1944 o 11. hodine, deň po obsadení Slovenského štátu nemeckým vojskom. Vtedy poslucháči počuli slová: „Haló, haló! Tu vysielač Banská Bystrica. Odpojujeme sa od vysielania Bratislavy a Prešova…,“ ohlásili rozhlasoví pracovníci, ktorí sa pridali...

Tridsaťročné deja vu

V horúcom lete roku 1989 generálny tajomník KSČ Miloš Jakeš na straníckej schôdzi priznal, že ako komunista sa cíti byť izolovaný v našej spoločnosti ako kôl v plote. Jeho povestný prejav z Červeného Hrádku, ktorý predznamenával rýchly koniec totalitného režimu, sa šíril medzi ľuďmi na tajných nahrávkach, ale v oficiálnej...

Nerozbíjajme vzácne, alebo biskup v porceláne

Voľné letné dni sme popri oddychu venovali aj činnostiam, na ktoré počas roka nie je dostatok času. Moja manželka má pravidelne pripravené veľké upratovanie, pretože popri jej učiteľských povinnostiach v priebehu školského roka nemôže vygruntovať dom od pivnice po povalu do poslednej smietočky tak, ako by si to predstavovala....

Posolstvá tichých plamienkov

V Banskej Bystrici budú zakrátko dunieť ulice ráznymi krokmi pochodujúcich vojakov, hrmotom armádnych vozidiel, techniky, zo sliačskeho letiska vzlietnu stíhačky, zatrepocú sa zástavy, vzplanú večné ohne, k pamätníkom položia vence. Všetko bude slávnostnejšie ako po iné roky – pred nami je už 75. výročie Slovenského národného...

Nikdy nezaprieť

Po dlhšom čase som sa opäť začítal do dejín cirkvi ev. a. v. breznianskej, ktoré ešte v roku 1938 napísal tamojší školský inšpektor a zborový poddozorca Karol Rapoš. Napísaniu tejto historickej monografie predchádzalo, zo strany autora, dôkladné štúdium archívnych materiálov mesta Brezna. Vďaka jeho usilovnej práci máme dnes k...

Nie je anjel ako anjel

Neviem, či sa vám už podarilo stretnúť anjela. Nemyslím na obraze v chráme alebo inde, ani u jarmočného predajcu, ktorý vám ponúkne toho „vášho“ ako amulet na ochranu od všetkého zlého. S takýmito akoby sa roztrhlo vrece. Pozerajú na vás odvšadiaľ. U tých jarmočných si môžete vybrať svojho ochrancu podľa narodenia či podľa...

Už videné

Dojem, že človek sa ocitol v situácii, resp. znova je na mieste, kde už niekedy bol, nazývajú odborníci ako už videné, alebo déjá vu. Je to mätúce, často frustrujúce a pocit tých z nás, ktorí to zažili, núti k mnohým úvahám. V nejednom prípade je možné, že ide o recidívu fragmentov zo skutočne prežitého alebo prečítaného v...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.