Články

Skutočná láska

Asi všetci poznáte stav, keď si niekde na internete pri čítaní článku, nákupe či na sociálnych sieťach zvolíte možnosť “pravidelne ma informujte ma o novinkách”. Následne Vám začnú chodiť s rôznou intenzitou maily, ktorých počet Vás skôr či neskôr zahltí… Ale nájdu sa aj výnimky, v tom neprebernom...

Odmietal pracovať v prostredí, ktoré používa špicľovské metódy

Juraj Michal Daniel SLÁVIK (1890 – 1969) Juraj Slávik, známy aj pod literárnym pseudonymom Neresnický, bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie. Tejto myšlienke demokratického Československa plne oddaný politik, diplomat, spisovateľ a prekladateľ bol v službách štátu od roku 1919 až do...

REAKCIA  na   stanovisko predsedníctva ŠZS ECAV: „Sigord – genéza vzniku a zániku účelového zariadenia Helianthus“

Predsedníctvo Šarišsko-zemplínskeho seniorátu (ŠZS) v tomto stanovisku  hneď na začiatku uvádza, že Ev.njelický P.sol spod T.tier (celý názov nesmieme uviesť; pozn. red.) v predchádzajúcich rokoch prinášal nepodložené informácie bývalého generálneho dozorcu Imricha Lukáča o dianí v zariadení...

Stanoviská k odvolaniu farára Jána Meňkyho

Farár Ján Meňky, otvorený obhajca evanjelickej vierouky a kritik nekalostí v cirkvi, je podmienečne odvolaný z cirkevného zboru v Michalovciach, kde dlhé roky pôsobí ako kazateľ Božieho slova. Lutherus o škandalóznom disciplinárnom treste zo strany vedenia Šarišsko-zemplínskeho seniorátu...

Stanovisko Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. k prenasledovaniu a snahe potrestať farára Jána Meňkyho

Správna rada Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. s rozhorčením prijala správu o pokračujúcich represáliách voči farárom, ktorí sú verní evanjelickej vierouke, a majú odvahu poukazovať na zásadné nedostatky v cirkvi. Na majetkové kauzy, na nedemokratické ovplyvňovanie a...

Kto za pravdu horlí, toho by najradšej upálili

(Aforizmus nie od Tomáša Janovica) Ľútosť. Bolo mi veľmi ľúto, keď som sa dozvedel, že brata Ivana Muchu, bývalého predsedu synody a seniora, opätovne začínajú šikanovať. Predvolali ho na generálne presbyterstvo, aj keď podľa platných cirkevnoprávnych predpisov generálne presbyterstvo nie je...

Ďalšie disciplinárne hrozby: farára sa snažia prinútiť, aby uznal súčasné vedenie cirkvi

Na zoznam farárov, prenasledovaných súčasnými funkcionármi cirkvi, pribudlo ďalšie meno. Šikanu z ich strany tentoraz pocítil jelšavský duchovný pastier Ivan Bojna. Cirkevný zbor Jelšava, v ktorom I. Bojna dlhé roky pôsobí, bol jedným z tých, ktorý sa v minulom roku na cirkevnom súde odvolal voči...

Evanjelikov v Budimíre podporoval významný rod

3. adventná nedeľa 15. 12. 2019 v CZ Budimír mala slávnostný charakter. Okrem sviatosti Krstu svätého v rámci bohoslužieb, si prítomní pripomenuli aj významné výročie – 150 rokov samostatnosti cirkevného zboru. Pozvanie na slávnosť prijali rodáci z Budimíra - evanjelickí farári – Radoslav Grega,...

Máme si byť bratmi a sestrami – a nie pánmi a otrokmi, ako nám to ukazuje nové vedenie cirkvi

Milí naši bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí členovia ASloZ, milí čitatelia. Srdečne vás pozdravujeme v tomto adventnom čase – uvedomujúc si, že výzva Pána Ježiša Krista: „Pokánie čiňte,...

S cirkevným majetkom bačovali predstavitelia diakonie aj ďalší vysokí funkcionári cirkvi.

S cirkevným majetkom bačovali predstavitelia diakonie aj ďalší vysokí funkcionári cirkvi. Dať tomu stopku sa nevyplatilo. I. Lukáč nesmel viac kandidovať a Š. Sabol musel z Reformaty odísť   Kauza okolo spoločnosti Reformata, s. r. o. (spoločnosť spravujúca cirkevný majetok) a otázneho...

Z redakčnej rady Cirkevných listov vylúčili dve evanjelické farárky

Odstraňovanie nepohodlných ľudí z funkcií a postov v cirkvi pokračuje aj po novom roku. Tentoraz k čistkám došlo vo vydavateľstve Tranoscius, konkrétne v redakčnej rade mesačníka Cirkevné listy. Predstavenstvo vydavateľstva ešte v decembri rozhodlo, že z redakčnej rady odvolá dve evanjelické farárky – Annu Debnárovú a Ľubomíru...

Exkonateľ Daniš má byť opäť v Reformate

Bývalý konateľ spoločnosti Reformata, s. r. o., ktorá spravuje cirkevný majetok, je podľa informácií Lutherusu späť. Informácie z viacerých zdrojov naznačujú, že Reformata opäť zamestnala Vladimíra Daniša. Druh pracovného pomeru nie je známy. Kompetentní však v tejto otázke mlčia. Daniš viedol Reformatu niekoľko rokov ako...

Prenasledovanie kresťanov

Apoštoli verne plnili misijný rozkaz Pánov, zvestovali svetu evanjelium a to najprv Židom a bezprostredne potom aj pohanom. Krstili veriacich a zakladali kresťanské zbory. Židia odmietali kresťanskú zvesť, ba stali sa úhlavnými nepriateľmi kresťanov. Len niektorí uverili v Krista. Ťažká cesta viery Vedúci židovskí činitelia...

Stratený raj

Pod pojmom Stratený raj teraz nemyslíme úchvatný básnický epos Johna Miltona „Paradise lost“ z roku 1667, ktorý vykladal biblické deje v duchu anglického puritanizmu. Myslíme tým nostalgickú atmosféru, ktorú okolo rajskej záhrady vytvárajú niektoré liberálne kruhy tým, že raj prerábajú na svoj obraz. My si potom po dočítaní...

Máme svetlo

Začal sa nový rok, nejako sa tomuto zisteniu nemožno vyhnúť. Pri tejto príležitosti mnohí vyslovili prianie, aby bol nudný – avšak tým správnym spôsobom. Aby sme nežili vo vzrušujúcich časoch. S pribúdajúcim vekom sa stáva jednoduchšie sa s tým stotožniť. Vzrušujúce časy totiž môžu byť na rôzny spôsob hrozné (doba pred...

Rekviem za jedným kníhkupectvom

Ak by som mal pomenovať na Slovensku iba jeden priestor ako typicky mestský, bola by to časť bratislavského Starého Mesta, nachádzajúca sa v trojuholníku medzi ulicami Palisády a Staromestská a Hradným vrchom. Mám to tam veľmi rád. Jej genius loci tvoria takmer výlučne miestni. V uvedenom priestore nie sú takmer žiadni...

Farárom nepridajú, úradníkov platovo posunuli na úroveň seniorov

Takmer dva týždne po rokovaní decembrového generálneho presbyterstva (GP) – a po krátkej nič nehovoriacej správe na webe – zverejnil riaditeľ generálneho biskupského úradu Igor Bartho aj uznesenia z GP, ktoré zasadalo 6. 12. minulého roka. Okrem uznesenia, namiereného voči Ivanovi Muchovi, o ktorom Lutherus informuje v...

Nová zámienka v prenasledovaní farára Muchu: kto odporuje vedeniu cirkvi, neuspokojuje jeho predstavy o poslušnosti

Hon na farára, bývalého seniora Novohradského seniorátu a niekdajšieho predsedu synody z radov ordinovaných Ivana Muchu naďalej neprestáva. Najnovšou zámienkou je, že sa generálnemu presbyterstvu vraj nepáči spôsob, akým s ním Ivan Mucha komunikoval. Ako už Lutherus informoval, Ivan Mucha v minulom roku čelil sérii...

Bombová bublina spľasla: polícia prerušila trestné stíhanie

Ešte vo februári minulého roka začala polícia trestné stíhanie vo veci šírenia poplašnej správy. Súviselo s anonymným podaním, ktoré sa malo týkať možného výbuchu nástražného a výbušného systému počas inštalácie biskupov a uvedenia generálneho dozorcu 2. marca v evanjelickom kostole vo Zvolene. Krátko po údajnom nahlásení...

Pre život je dôležité, aby sme vedeli, o čo sa budeme môcť v tomto roku oprieť

„J 1, 11 – 12: Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno. “ Sú za nami prvé dni nového roku. Možno sme sa už celkom vrhli do nového roku, nových úloh a späť sa už neobzeráme. Možno ešte niektorí myslíme na to, čo je za nami a s...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.