Stretnutie kresťanov 2024

Stretnutie kresťanov 2024

Stretnutie kresťanov 2024 Od 7. do 9. júna 2024 sa vo Frankfurte nad Odrou a Słubiciach uskutoční...
Noc kostolov 2024

Noc kostolov 2024

Noc kostolov 2024 Kostoly a sakrálne stavby po celom Slovensku opäť  otvoria svoje brány v piatok...
Reformata vs. konatelia

Reformata vs. konatelia

Oficiálne rozhodnutie: Reformata vs. konatelia Po doručení písomného rozsudku prvostupňového...
Kandidačná porada dozorcu VD

Kandidačná porada dozorcu VD

Kandidačná porada dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku V sobotu 25. 4. 2024 zasadala v...
Staronový biskup

Staronový biskup

Staronový biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku V piatok 24. mája 2024 zasadala k voľbám...
Zomrel bývalý biskup

Zomrel bývalý biskup

Zomrel bývalý biskup Gerhard Müller Po dlhej chorobe, v deň svojich 95. narodenín zomrel Gerhard...
ASloZ dôrazne odsudzuje útok

ASloZ dôrazne odsudzuje útok

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. dôrazne odsudzuje útok na premiéra Roberta...
Zomrel František Lančarič

Zomrel František Lančarič

Zomrel František Lančarič V hlbokom zármutku oznamujeme evanjelickej verejnosti, že dňa 14. mája...
Voľby dozorcu Východného dištriktu

Voľby dozorcu Východného dištriktu

Voľby dozorcu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Volebný rok pokračuje...
Voľby generálneho biskupa

Voľby generálneho biskupa

Voľby generálneho biskupa ECAV na Slovensku Na svojom poslednom zasadnutí generálne presbyterstvo...

Najnovšie články

Medzi láskou a bohatstvom

Medzi láskou a bohatstvom

Medzi láskou a bohatstvom 1. nedeľa po Svätej Trojici Nech Ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš...

Reformata vs. konatelia

Reformata vs. konatelia

Oficiálne rozhodnutie: Reformata vs. konatelia Po doručení písomného rozsudku prvostupňového mestského súdu v...

Svätá Trojica

Svätá Trojica

Biblický príhovor na Svätú Trojicu Výklad slova Božieho si pre nás na Svätú Trojicu pripravil evanjelický a. v. farár...

Prinášajme Bohu slávu

Prinášajme Bohu slávu

Prinášajme Bohu slávu Svätá Trojica „Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.“ R 11, 36...

Príprava na posledné veci

Príprava na posledné veci

Nedeľa po vstúpení Príprava na posledné veci „Buďte mocní a udatní, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin tvoj Boh kráča...

Nedeľa po Vstúpení

Nedeľa po Vstúpení

Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení Na nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebo si pre nás pripravila biblický...

Ježiš je prítomný

Ježiš je prítomný

Ježiš je prítomný Vstúpenie Krista Pána na nebesá „Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od...

Je jedinou záchranou

Je jedinou záchranou

4. nedeľa po Veľkej noci Je jedinou záchranou „Spievajte Hospodinu novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho...

Špinavci

Špinavci

Špinavci  V Krátkom slovníku slovenského jazyka pri slovo špinavec nájdeme i jeho expresívny význam, a to slovo...

Jeho zasľúbenia

Jeho zasľúbenia

3. nedeľa po Veľkej noci Jeho zasľúbenia Ty, ktorý tróniš nad hviezdami, prosíme zmiluj sa nad nami. Zobuď nás Ty...

Politický pastier

Politický pastier

Politický pastier Počas posledného víkendu som bol pozvaný na oslavu okrúhlych narodenín. Keďže som nebol vo svojom...

Ján Rajtók

Ján Rajtók

Mgr. Ján Rajtók evanjelický a. v. farár v. v. V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného zboru vám chceme...

Je mojim Pastierom

Je mojim Pastierom

2. nedeľa po Veľkej noci Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal,...

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta V stredu 10.4.2024 sa konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na...

Aká je moja viera?

Aká je moja viera?

1. nedeľa po Veľkej noci „V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci boli zatvorené zo...

Kam upierame svoj zrak? 

Kam upierame svoj zrak? 

1. slávnosť veľkonočná „Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi;...

Veľký piatok – Pašie

Veľký piatok – Pašie

Veľký piatok - Pašie História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítaná na Kvetnú nedeľu a Veľký...

Hovor Pane

Chudobná vdova
Chudobná vdova

„Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, ktorí hádzali do pokladnice.“ Mk 12, 43

Náš výber

Reformata vs. konatelia
Reformata vs. konatelia

Oficiálne rozhodnutie: Reformata vs. konatelia Po doručení písomného rozsudku prvostupňového mestského súdu v...

Politický pastier
Politický pastier

Politický pastier Počas posledného víkendu som bol pozvaný na oslavu okrúhlych narodenín. Keďže som nebol vo svojom...

Kandidačná ruleta
Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta V stredu 10.4.2024 sa konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na...

Indikátory úpadku
Indikátory úpadku

Indikátory úpadku Vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa vo volebnom roku snaží...

Reformata vs. konatelia

Oficiálne rozhodnutie: Reformata vs. konatelia Po doručení písomného rozsudku prvostupňového mestského súdu v Bratislave vám prinášame detailnejšie informácie o výsledku prvého zo štyroch súdnych sporov, ktoré vedie spoločnosť Reformata voči bývalým konateľom. Tie sa týkajú pokuty vyrúbenej ...

ASloZ dôrazne odsudzuje útok

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. dôrazne odsudzuje útok na premiéra Roberta Fica. Takéto správanie nemá v občianskej a demokratickej spoločnosti miesto. Premiérovi prajeme skoré uzdravenie. Naše myšlienky sú v tejto chvíli s jeho rodinou. Asociácia slobodných zborov...

Voľby dozorcu Východného dištriktu

Voľby dozorcu Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Volebný rok pokračuje svojou ďalšou časťou a to voľbami dištriktuálneho dozorcu Východného dištriktu ECAV na Slovensku. Dištriktuálne presbyterstvo na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 24. 4. 2024 v Prešove vypísalo voľby na...

Voľby generálneho biskupa

Voľby generálneho biskupa ECAV na Slovensku Na svojom poslednom zasadnutí generálne presbyterstvo schválilo harmonogram volieb generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Volebný rok 2024 začal voľbami dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Na túto funkciu...

Rozhodnutie súdu: návrat z intríg do reality! 

Rozhodnutie súdu: návrat z intríg do reality! Vo štvrtok 18. 4. 2024 sa na Okresnom súde v Bratislave uskutočnilo pojednávanie vo veci prvého zo súdnych sporov, ktoré vedie spoločnosť Reformata voči bývalým konateľom vo veci pokuty, ktorú spoločnosť musela zaplatiť po daňovej kontrole, ktorá sa...

Kandidáti na biskupa ZD ECAV

Kandidáti na biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Počas nasledujúcich troch nedieľ sa v Západnom dištrikte uskutočnia voľby na dištriktuálneho biskupa. Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov  ZD ECAV zostavila dňa 10. apríla 2024 kandidátku na voľby dištriktuálneho biskupa Západného...

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta V stredu 10.4.2024 sa konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorá zostavila kandidátku na voľbu člena predsedníctva ZD ECAV, a to na dištriktuálneho biskupa. Kandidačnej porade boli predstavení traja kandidáti: Mgr. Ján Hroboň...

Odfláknutá reštrukturalizácia

Odfláknutá reštrukturalizácia Súčasné vedenie ECAV na Slovensku po niekoľkých rokoch (predsa len) pripravilo nejaký materiál o možných alternatívach reštrukturalizácie cirkvi. Samozrejme, aj v tejto sade dokumentov sa viac ako organizačnou štruktúrou ECAV zaoberá cirkevnými zbormi, ale na to sme...

Požehnané veľkonočné sviatky

Požehnané veľkonočné sviatky „Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ Iz 53, 5 Požehnané veľkonočné sviatky, radosť a pokoj prameniace z Kristovho spásonosného diela želá Asociácia Slobodných...

Indikátory úpadku

Indikátory úpadku Vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa vo volebnom roku snaží predsa len rozhýbať, a tak (konečne) vzniklo niekoľko materiálov k reštrukturalizácii cirkvi, ako aj k tzv. transformácii cirkevných zborov. Tým vedenie ECAV evidentne reaguje na...

Od osobne prežívanej viery k jej spoločnému zdieľaniu v Duchu Svätom

 Od osobne prežívanej viery k jej spoločnému zdieľaniu v Duchu Svätom Druhá nedeľa po Svätej Trojici  „Lebo kde sa dvaja alebo traja zhromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi.“ Mt 18, 20 Prečo niektorí ľudia odmietajú Ježiša a jeho poňatie náboženstva? Dôvodov je niekoľko. Jedni pokladajú Ježišove požiadavky za...

Medzi láskou a bohatstvom

Medzi láskou a bohatstvom 1. nedeľa po Svätej Trojici Nech Ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! (Pr 3, 3) „My milujeme, lebo On prv miloval nás.“ 1J 4, 19 Bratia a sestry, aj dnešný deň si máme možnosť uvedomovať, na čom stojí naše každodenné počínanie si. Naša motivácia čosi...

Prisahám, sľubujem – pastier bez srdca

Prisahám, sľubujem – pastier bez srdca Zdá sa, že biskup Ivan Eľko po ničom inom tak veľmi netúži, ako po tom, aby ho farári poslúchali. Vníma, že to tak nie je, a preto ich chce prinútiť k „láske“ vynútením poslušnosti k svojej osobe či orgánom, ktoré zastupuje a ktoré – podľa mnohých – nekonajú v záujme evanjelického...

Prinášajme Bohu slávu

Prinášajme Bohu slávu Svätá Trojica „Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.“ R 11, 36 Hlavným cieľom človeka a vôbec celého vesmíru je zjavovať Božiu slávu. Toto je podstatou všetkého. Všetko, čo Boh stvoril,  stvoril pre svoju slávu. A čo to tá Božia sláva vlastne je? Je vyjadrením samotnej...

Spomínam na Františka Lančariča

Spomínam na Františka Lančariča Je to asi desať rokov odvtedy, ako som bol oslovený, aby som pomohol spolu s novovytvoreným tímom zaviesť štandardné postupy a transparentné hospodárenie v spoločnosti Reformata. Okrem napĺňania poslania, ktoré nám bolo zverené, som stretol viacero ľudí, ktorí tieto zmeny vítali a aktívne nám...

Nový začiatok a nová nádej

Nový začiatok a nová nádej 2. slávnosť svätodušná Suspírium Príď Duchu Svätý do nášho stredu. Pokorne prosíme naplň nás radosťou, vierou a silou k novej práci. Rozdeľuj prosíme medzi nami svoje dary, aby Tvoja moc a sláva rástla medzi nami. Sme Tvoji. Prosíme pridaj nám odvahy navzájom slúžiť si aj v cirkvi Tvojimi darmi....

Príprava na posledné veci

Nedeľa po vstúpení Príprava na posledné veci „Buďte mocní a udatní, ani sa ich neľakajte, lebo Hospodin tvoj Boh kráča s tebou: nenechá a neopustí ťa. Potom Mojžiš zavolal Jozuu a povedal mu pred zrakom celého Izraela: Buď mocný a udatný, lebo ty vojdeš s týmto ľudom do domu krajiny, ktorú Hospodin s prísahou zasľúbil dať jeho...

Ježiš je prítomný

Ježiš je prítomný Vstúpenie Krista Pána na nebesá „Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil, ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať...

Za Pánom Ježišom idú veľké zástupy.

5. nedeľa po Veľkej noci „Raz išli s Ním veľké zástupy; On sa obrátil a povedal im: Kto prichádza ku mne a nemá v nenávisti otca i matku i ženu i deti i bratov i sestry, áno, i vlastnú dušu, nemôže mi byť učeníkom. Kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže mi byť učeníkom. Lebo keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv...

Je jedinou záchranou

4. nedeľa po Veľkej noci Je jedinou záchranou „Spievajte Hospodinu novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu i Jeho sväté rameno. Hospodin svoju spásu oznámil, vyjavil svoju spravodlivosť očiam národov.“ Ž 98, 1 – 2 „Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych ( a ) je z potomstva Dávidovho, zachovávaj...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete