Kandidáti na biskupa ZD ECAV

Kandidáti na biskupa ZD ECAV

Kandidáti na biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Počas nasledujúcich troch nedieľ sa v...
Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta V stredu 10.4.2024 sa konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov...
Kandidačná porada na dištriktuálneho biskupa

Kandidačná porada na dištriktuálneho biskupa

Kandidačná porada na dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku V stredu 10....
Požehnané veľkonočné sviatky

Požehnané veľkonočné sviatky

Požehnané veľkonočné sviatky „Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše...
Kandidačná porada na biskupa ZD ECAV na Slovensku

Kandidačná porada na biskupa ZD ECAV na Slovensku

Kandidačná porada na dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku Tento rok končí 6 ročné volebné...
Zomrel evanjelický farár Ľudovít Muntág

Zomrel evanjelický farár Ľudovít Muntág

Zomrel evanjelický a. v. farár Ľudovít Muntág S hlbokým žiaľom v srdci, ale v nádeji vzkriesenie a...
Ján Ďurov

Ján Ďurov

Mgr. Ján Ďurov evanjelický a. v. farár v. v. V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného...
Detský kalendár na pôstne obdobie

Detský kalendár na pôstne obdobie

Detský kalendár na pôstne obdobie Nový pôstny kalendár Evanjelickej cirkvi luteránskeho vyznania v...
Pokrytectvo

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve...
Prvý protestantský spevník v Nemecku 

Prvý protestantský spevník v Nemecku 

Prvý protestantský spevník v Nemecku  Prvé protestantské spevníky v Nemecku boli vytlačené pred...

Najnovšie články

Špinavci

Špinavci

Špinavci  V Krátkom slovníku slovenského jazyka pri slovo špinavec nájdeme i jeho expresívny význam, a to slovo...

Jeho zasľúbenia

Jeho zasľúbenia

3. nedeľa po Veľkej noci Jeho zasľúbenia Ty, ktorý tróniš nad hviezdami, prosíme zmiluj sa nad nami. Zobuď nás Ty...

Politický pastier

Politický pastier

Politický pastier Počas posledného víkendu som bol pozvaný na oslavu okrúhlych narodenín. Keďže som nebol vo svojom...

Ján Rajtók

Ján Rajtók

Mgr. Ján Rajtók evanjelický a. v. farár v. v. V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného zboru vám chceme...

Je mojim Pastierom

Je mojim Pastierom

2. nedeľa po Veľkej noci Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal,...

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta V stredu 10.4.2024 sa konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na...

Aká je moja viera?

Aká je moja viera?

1. nedeľa po Veľkej noci „V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci boli zatvorené zo...

Kam upierame svoj zrak? 

Kam upierame svoj zrak? 

1. slávnosť veľkonočná „Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi;...

Veľký piatok – Pašie

Veľký piatok – Pašie

Veľký piatok - Pašie História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítaná na Kvetnú nedeľu a Veľký...

Zelený štvrtok

Zelený štvrtok

Biblický príhovor na zelený štvrtok Na zelený štvrtok si pre nás výklad Slova Božieho pripravil emeritný generálny...

Kým Pán nepríde

Kým Pán nepríde

Zelený štvrtok  „Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú no keď bol zradený, vzal chlieb...

Kvetná nedeľa – Pašie

Kvetná nedeľa – Pašie

Kvetná nedeľa - Pašie História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítaná na Kvetnú nedeľu a Veľký...

Šiesta pôstna nedeľa

Šiesta pôstna nedeľa

Biblický príhovor na 6. pôstnu nedeľu Na 6. pôstnu nedeľu, kvetnú nedeľu si pre nás pripravila biblický príhovor...

Bohatý na zmilovania

Bohatý na zmilovania

6. pôstna nedeľa "Ale Boh, bohatý na zmilovania, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s...

Indikátory úpadku

Indikátory úpadku

Indikátory úpadku Vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa vo volebnom roku snaží...

Smrtná nedeľa – Pašie

Smrtná nedeľa – Pašie

Smrtná nedeľa - Pašie História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítaná na Kvetnú nedeľu a Veľký...

Dôverovať Bohu

Dôverovať Bohu

5. pôstna nedeľa  - Smrtná nedeľa„Teraz však takto vraví Hospodin, tvoj Stvoriteľ, ó, Jákob, tvoj Tvorca, ó,...

Ján Ďurov

Ján Ďurov

Mgr. Ján Ďurov evanjelický a. v. farár v. v. V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného zboru vám chceme...

Štvrtá pôstna nedeľa

Štvrtá pôstna nedeľa

Biblický príhovor na 4. pôstnu nedeľu Na dnešnú 4. pôstnu nedeľu si pre nás pripravil biblický príhovor, evanjelický...

Pokora a zmierenie

Pokora a zmierenie

4. pôstna nedeľa Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s ním všetci,...

Tretia pôstna nedeľa

Tretia pôstna nedeľa

Biblický príhovor na 3. pôstnu nedeľu Na tretiu pôstnu nedeľu si pre nás biblický príhovor pripravila, evanjelická a....

Dobrý boj viery

Dobrý boj viery

Tretia pôstna nedeľa „Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie.“ 1Tes 4, 3a Jedným z najčastejšie zneužívaných...

Druhá pôstna nedeľa

Druhá pôstna nedeľa

Biblický príhovor na 2. pôstnu nedeľu Na 2. pôstnu nedeľu nám slovom Božím poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr....

Nepoznám ťa

Nepoznám ťa

Nepoznám ťa 2. nedeľa pôstna - Reminiscere „Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey Filipovej. Cestou sa spýtal...

Pôst

Pôst

Pôst V pôstnom čase sme pre vás pripravili príspevok o tom čo je pôst, čo znamená pôst v dnešnej dobe, ako ho vnímajú...

Pokrytectvo

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve základné veci. Na jednej...

Boj s pokušeniami

Boj s pokušeniami

1. pôstna nedeľa V deň, keď som volal, vyslyšal si ma, dodal si odvahy a sily mojej duši. Ž 138, 3  „Pokušenie, ktoré...

Hovor Pane

Večný život
Večný život

„A Jeho prikázanie je večný život. Čo teda hovorím, tak hovorím, ako mi Otec povedal.“ J 12, 50

Náš výber

Politický pastier
Politický pastier

Politický pastier Počas posledného víkendu som bol pozvaný na oslavu okrúhlych narodenín. Keďže som nebol vo svojom...

Kandidačná ruleta
Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta V stredu 10.4.2024 sa konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na...

Indikátory úpadku
Indikátory úpadku

Indikátory úpadku Vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa vo volebnom roku snaží...

Pokrytectvo
Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve základné veci. Na jednej...

Prázdny marketing
Prázdny marketing

Prázdny marketing Rozhovor Mariána Damankoša s jeho manželkou v Evanjelickom posle spod Tatier sleduje dva základné...

Dialóg v Michalovciach
Dialóg v Michalovciach

Dialóg v Michalovciach Vo svojej útočnej a manipulatívnej rétorike Marián Damankoš pokračoval aj v odpovedi na otázku,...

Kandidáti na biskupa ZD ECAV

Kandidáti na biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Počas nasledujúcich troch nedieľ sa v Západnom dištrikte uskutočnia voľby na dištriktuálneho biskupa. Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov  ZD ECAV zostavila dňa 10. apríla 2024 kandidátku na voľby dištriktuálneho biskupa Západného...

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta V stredu 10.4.2024 sa konala kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ktorá zostavila kandidátku na voľbu člena predsedníctva ZD ECAV, a to na dištriktuálneho biskupa. Kandidačnej porade boli predstavení traja kandidáti: Mgr. Ján Hroboň...

Odfláknutá reštrukturalizácia

Odfláknutá reštrukturalizácia Súčasné vedenie ECAV na Slovensku po niekoľkých rokoch (predsa len) pripravilo nejaký materiál o možných alternatívach reštrukturalizácie cirkvi. Samozrejme, aj v tejto sade dokumentov sa viac ako organizačnou štruktúrou ECAV zaoberá cirkevnými zbormi, ale na to sme...

Požehnané veľkonočné sviatky

Požehnané veľkonočné sviatky „Ale On bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, Jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.“ Iz 53, 5 Požehnané veľkonočné sviatky, radosť a pokoj prameniace z Kristovho spásonosného diela želá Asociácia Slobodných...

Indikátory úpadku

Indikátory úpadku Vedenie Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) sa vo volebnom roku snaží predsa len rozhýbať, a tak (konečne) vzniklo niekoľko materiálov k reštrukturalizácii cirkvi, ako aj k tzv. transformácii cirkevných zborov. Tým vedenie ECAV evidentne reaguje na...

Kandidačná porada na biskupa ZD ECAV na Slovensku

Kandidačná porada na dištriktuálneho biskupa ZD ECAV na Slovensku Tento rok končí 6 ročné volebné obdobie dištriktuálneho biskupa Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Vedenie našej Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku na všetkých stretnutiach deklaruje svoju...

„Generálny biskup“ a „novinárky“

„Generálny biskup“ a „novinárky“ Keď vznikla Asociácia slobodných zborov ECAV na Slovensku, veľmi často sme poukazovali na to, čo je podstatou a poslaním cirkvi. Sme presvedčení, a vlastne to vidíme aj v praxi, že keď sa cirkev míňa svojím poslaním, nepomáha ani marketing, ani psychológia, a už...

Pokrytectvo

Pokrytectvo našich biskupov Keď Pán Ježiš Kristus prišiel medzi nás, tak sme mohli vidieť dve základné veci. Na jednej strane perfektnú znalosť Písma svätého a šírenie evanjelia o záchrane človeka, ktorý si uvedomuje svoj hriešny stav a túži po náprave. Na druhej strane nám však Pán Ježiš Kristus...

Viete, že zníženie platu pomáha pri rozviazaní rúk?

Viete, že zníženie platu pomáha pri rozviazaní rúk? Evolúcia vývoja v ECAV v posledných rokoch nesmeruje k ničomu dobrému. Okrem úpadku vieroučného, morálneho a ekonomického dokonca ani postupne prijímané opatrenia nie sú navzájom konzistentné – ľudovo by sme mohli povedať, že tieto opatrenia...

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny

Bývalý generálny dozorca oslávil svoje 85. narodeniny Blahoželáme bývalému generálnemu dozorcovi Ing. Pavlovi Delingovi, CSc. k jeho životnému jubileu. „Hospodine, Ty si ma preskúmal a poznal. Ty vieš, či sadám, či vstávam; i moju myšlienku chápeš zďaleka. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím,...

Špinavci

Špinavci  V Krátkom slovníku slovenského jazyka pri slovo špinavec nájdeme i jeho expresívny význam, a to slovo podliak. V tomto význame sa stretávame s takto definovanými jedincami aj v rámci cirkvi. Sú to ľudia nerešpektujúci iný názor, ľudia bez lásky k pravde, k spravodlivosti a bez skutočnej lásky k iným ľuďom. Sú to...

Jeho zasľúbenia

3. nedeľa po Veľkej noci Jeho zasľúbenia Ty, ktorý tróniš nad hviezdami, prosíme zmiluj sa nad nami. Zobuď nás Ty život nový a daj aby sme vždy hotoví, čakali súdu posledného čas. Amen „Anjelovi cirkevného zboru sardského napíš: Toto hovorí Ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd: poznám tvoje skutky, máš meno, že...

Politický pastier

Politický pastier Počas posledného víkendu som bol pozvaný na oslavu okrúhlych narodenín. Keďže som nebol vo svojom domácom cirkevnom zbore, využil som možnosť ísť na nedeľné služby Božie v tamojšom zbore. V rámci nich sa konal volebný konvent a predsedal mu senior, ktorý poslúžil aj kázňou slova Božieho. Bol som však nemilo...

Je mojim Pastierom

2. nedeľa po Veľkej noci Národy, dobrorečte nášmu Bohu a zvučne rozhlasujte Jeho chválu! On duši našej život dal, nedal sa sklátiť našej nohe. (Ž 66, 8 – 9) „Na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravodlivosti; Jeho krvavé rany vás uzdravili. Boli ste ako blúdiace ovce, ale teraz...

Aká je moja viera?

1. nedeľa po Veľkej noci „V ten istý prvý deň po sobote, keď už bola tma a dvere, kde boli učeníci boli zatvorené zo strachu pred židmi, prišiel Ježiš a postaviac sa do prostriedku, riekol im: Pokoj vám! Ako to povedal, ukázal im ruky a bok a zaradovali sa učeníci, keď videli Pána. Ježiš im opäť riekol: Pokoj vám. Ako mňa...

Krista sa možno dotýkať jedine srdcom

2. slávnosť veľkonočná „Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anjelov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi Pána a neviem, kam Ho položili. Ako to...

Kam upierame svoj zrak? 

1. slávnosť veľkonočná „Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi; Izraelci sa veľmi naľakali a volali k Hospodinovi o pomoc. I povedali Mojžišovi: Či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo si nám to urobil, že si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti...

O ľudskosti, o bezradnosti, o zákernosti, o strachu

Veľký piatok  „Vyšiel teda Ježiš s tŕňovým vencom a v šarlátovom plášti. A Pilát im povedal:  Ajhľa, človek! Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, krikom volali: Ukrižuj Ho! Pilát im povedal: Vezmite Ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom vinu. Odpovedali mu Židia: My máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo...

Kým Pán nepríde

Zelený štvrtok  „Lebo ja som prijal od Pána, čo som vám aj odovzdal: Pán Ježiš v tú no keď bol zradený, vzal chlieb a keď dobrorečil, lámal a riekol: vezmite, jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. Podobne po večeri vzal aj kalich a riekol: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi: to...

Bohatý na zmilovania

6. pôstna nedeľa "Ale Boh, bohatý na zmilovania, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení!- a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete