Články

Vráťme úctu ECAV

Tak ako mnohí iní členovia našej ECAV, aj ja som si prečítal posledný Evanjelický posol z 26. júna. Veľmi by som si prial, aby si ho prečítal každý člen našej ECAV. Viem, že nemálo našich bratov a sestier by si v tejto chvíli mohlo myslieť, že nie som celkom príčetný, že taký „bulvár“ je...

Nové vedenie cirkvi zjavne neznesie pohľad na pravdu

VALNÉ ZHROMAŽDENIE TRANOSCIA VIEDLI V ROZPORE SO ZÁKONOM, PRIJATÝMI UZNESENIAMI POŠKODILI DOBRÉ MENO SPOL OČNOSTI Ak niekto získa štandardným alebo iným spôsobom kontrolu nad loďou či budovou, postupne (logicky) získava kontrolu aj nad všetkými súvisiacimi či prepojenými priestormi. To v našom...

Rozkaz znel jasne…

V piatok 28. júna sa konalo dlho očakávané zasadanie Valného zhromaždenia Tranoscius, a. s. Hneď na úvod musím, aj keď veľmi nerád, skonštatovať, že to nebolo zasadanie a rokovanie v pravom zmysle slova. Bola to zorganizovaná „akcia“ s jasným cieľom prevziať moc a kontrolu nad spoločnosťou...

Biskup Eľko na synode nevedel, prečo by mal komunikovať so svojimi veriacimi

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku zasadala 21. až 22. júna v budove Biskupského úradu Východného dištriktu (VD) v Prešove. Stotožnila sa so Správou odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o., v ktorej bolo...

Nový rozpočet, ktorý mal byť vyrovnaný, je v skutočnosti horší ako ten predkladaný pred rokom

Ako sa blížil koniec druhého funkčného obdobia generálneho biskupa Klátika, začali sa profilovať noví „nádejní“ kandidáti na obsadenie najvyšších pozícií v cirkvi. Keď krachli viaceré pokusy očierniť profil generálneho biskupa a generálneho dozorcu zdola (a takéto pokusy cez najrôznejšie petície,...

POĎAKOVANIE

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti…“ (Ef 6, 12) Milé sestry, milí bratia, týmto sa vám chceme poďakovať za vašu spoluúčasť v duchovnom zápase, ktorý v súčasnosti prebieha v ECAV na Slovensku. Ďakujeme vám za váš finančný...

ZLE pochopená AUTONÓMIA cirkvi

Vo viacerých štátoch, dokonca môžeme povedať aj viac či menej demokratických, je zvykom, že cirkvi požívajú v štáte tzv. autonómiu, to znamená, že niektoré záležitosti si môžu zariadiť po svojom. Samozrejme, pri rešpektovaní pravidiel daného štátu. Zvyčajne je podpísaná aj zmluva, ktorá tieto...

Nové vedenie cirkvi utrpelo výhru. Je to Pyrrhovo víťazstvo (2. časť)

Najväčšia kauza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku – Reformata, s r. o. (spoločnosť spravujúca cirkevný majetok) sa nediala len posledných 6 rokov, ale omnoho skôr, pretrvala volebné obdobia až troch generálnych dozorcov (Holčík, Delinga, Lukáč). Je zjavné, že ten...

Stanovisko Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku k vyjadreniu Predsedníctva ECAV k relácii Reportéri

Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku k relácii Reportéri zo dňa 10. júna 2019, odvysielanej v RTVS, na Jednotke V relácii Reportéri bola odvysielaná reportáž týkajúca sa spoločnosti Reformata spol. s.r.o. Redaktor Juraj Mravec kontaktoval v tejto veci aj generálneho biskupa...

Generálny biskup Eľko zavádza – v generálnom presbyterstve bol 4 roky

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) odvysielala 10. júna na Jednotke v relácii Reportéri reportáž o kauze Reformata, ktorá hýbe našou cirkvou. Svoj obraz o tejto kauze si tak mohla urobiť široká verejnosť. Odporúčam si Reportérov pozrieť v archíve Jednotky (RTVS). Kde bol terajší biskup Eľko...

Prečo zakladáme Spolok Tranovský a jeho Evanjelický posol

Pred vyše 120 rokmi sa zrodil Tranoscius, vydavateľský a kníhkupecký účastinársky spolok. No skôr, ako sa tak stalo, musel umrieť jeho starší brat Tranovský – spolok pre vnútornú misiu. Ten mal rozširovať a vydávať náboženské spisy, časopisy a organizovať rôzne prednášky. Mal byť kultúrnou baštou evanjelictva na Slovensku....

Zlomený strom

Prechádzali sme pred časom z Tatranskej kotliny turistickým chodníkom na chatu Plesnivec. Hneď na začiatku cesty v celom hlbokom lese neďaleko chodníka stál krásny mohutný smrek, ktorý upútal našu pozornosť. Keď človek uvidí krásny strom, zvyčajne si ho premeria pohľadom od spodku nahor a späť. Pri tomto smreku to bolo...

Synoda sa skončila. Ako ďalej?

Dlho očakávané zasadanie synody ECAV 2019 v Prešove máme za sebou. Prinieslo niektoré závažné rozhodnutia. Napríklad dištriktuálny biskup nemôže tretíkrát kandidovať na svoj post. Takýto návrh bol na synode predložený, aj keď predtým neprešiel právnym výborom, čo rozhodne nie je v poriadku. Návrh sa evidentne dotýkal...

KLAMALI!

Tak a je to tu! Neviem, či sme si už všetci do dôsledkov uvedomili, čo zistila synodou menovaná komisia na kontrolu našej úbohej Reformaty. Neviem, či nám to vôbec ešte dochádza. Stala sa totiž podstatná vec v celej dlhoročnej cirkevnej vojne – sami zástancovia Danišovcov museli priznať nielen to, že klamali ale i to, že...

Priznali len to, čo sa už nedalo skryť. Zmena je však ešte ďaleko…

Na synode bola schválená správa Komisie na prešetrenie hospodárenia Reformaty s tým, že synoda berie správu na vedomie, vysoko hodnotí kvalitu spracovania – ďakuje členom komisie za jej prípravu. S menšou úpravou boli prijaté všetky uznesenia, ktoré členovia komisie navrhovali, či tie na spätné vysporiadanie sa so vzniknutými...

Pravda bolí. Ale len tých, ktorí bažia po moci a majetku

Som evanjelik a. v. a so znepokojením sledujem dianie v našej cirkvi. Žiaľ, noviny Evanjelický posol sa mi dostali do rúk neskoro a len „vďaka“ nášmu farárovi J. Bunčákovi, ktorý pri odoberaní našej cirkevnej tlače upozorňoval pani v rade predo mnou, že Evanjelický posol nemá čítať, lebo sa tam nepíše pravda. Naschvál som...

Kam mizne „to posvätné“?

Prednedávnom preletela médiami celého sveta udivujúca správa. Šestnásťročné autistické dievča zo Švédska zmobilizovalo v mene boja proti globálnemu otepľovaniu mladých na celom svete. „Globálny štrajk“ sa začal na strednej škole vo Švédsku a vďaka sociálnym sieťam sa rozšíril a získal takú mieru pozornosti, že Greta bola...

Synoda vzala na vedomie správu o pochybeniach v Reformate

TRESTAŤ VŠAK NEBUDÚ VINNÍKOV, ALE TÝCH, KTORÍ O KAUZE INFORMOVALI Komisia vznikla po tom, ako synodáli ani väčšina súčasných predstaviteľov cirkvi neverili výsledkom auditu, znaleckého posudku ani kontroly daňového úradu. Zastúpenie v nej malo široké odborné i názorové spektrum – tzn. nebola jednostranne zložená. Správa...

„Môj generálny biskup“

Pokiaľ ste to čisto náhodou nepostrehli, tak na Slovensku boli prezidentské voľby. Vyhrala Zuzana Čaputová a v predminulom týždni (15. júna) mala už aj slávnostnú prezidentskú inauguráciu. Mnohí mali z toho radosť. Áno. Jednak preto, že... jej to jednoducho priali. A tiež preto, že nepriať jej to by z hľadiska spoločenského...

(Ne)zodpovednosť, vyhrážky a prázdnota

Brat Ivan Eľko túži byť biskupom všetkých evanjelikov na Slovensku. Nechal sa inštalovať do úradu generálneho biskupa, ale nevyvodzuje zodpovednosť za krytie nekalých praktík v cirkvi. Neodpovedá novinárom a vyhýba sa ich otázkam. Nielen redaktorkám EP, ale najnovšie i RTVS. Toto správanie mi pripomína konanie biblického kráľa...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.