Najnovšie články

Pán Tau a iné

Pán Tau a iné

My, starí a starší, si pamätáme film Pán Tau. Bol o ústrednej postave rovnomenného koprodukčného farebného seriálu...

Neprichádza k zmiereniu

Neprichádza k zmiereniu

Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej...

Našli sme Mesiáša!

Našli sme Mesiáša!

2. nedeľa po Zjavení Milosť vám  a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen „Druhého dňa stál zas Ján i...

Cirkev je spoločenstvo

Cirkev je spoločenstvo

Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej...

Sluha Hospodinov

Sluha Hospodinov

1. nedeľa po Zjavení Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som...

Útek

Útek

Nedeľa po Novom roku Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen "Vstaň,...

Napomenutie

Napomenutie

Nový rok Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen Ježiš Kristus ten istý...

Náš výber

Spravodlivosť podľa Rybnikára
Spravodlivosť podľa Rybnikára

Keď sa pozeráme na nesplnené uznesenia zo Synody ECAV 2019, môže menej informovaného evanjelika napadnúť klasická...

Iluzionisti
Iluzionisti

Iluzionisti (alebo v ECAV nič nie je nemožné) Je už všeobecne známe, že na Synode 2019 boli na odporúčanie synodálnej...

Transparentnosť podľa Eľka
Transparentnosť podľa Eľka

Na nedávnej Synode ECAV 2020 sa generálny biskup Ivan Eľko znova raz rozhorlil, tentokrát na tému, ktorej sa donedávna...

Nejaký bytík na Panenskej…
Nejaký bytík na Panenskej…

Nielen naši čitatelia a priaznivci si určite budú pamätať príbeh prenajímania bytu na Panenskej 25, ktorý patrí medzi...

Financovanie “fondu zabezpečenia” na úkor zborov!

Už dlhší čas môžeme v našej cirkvi pozorovať nielen nedemokratické tendencie, ale aj také, ktoré sú v priamom rozpore s Augsburským vierovyznaním, na ktorom je naša evanjelická cirkev postavená. To sa týka najmä: správy majetku, kde vidíme nezáujem o transparentné a efektívne hospodárenie s...

Najspoľahlivejším kompasom naša spoločná viera v Božiu pomoc a milosť

Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v službe. Rok, ktorý je za nami,...

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k sčítaniu ľudu vo februári 2021

Stanovisko Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku k sčítaniu ľudu vo februári 2021 Milí bratia a milé sestry, vo februári a v marci tohto roku nás čaká Sčítanie obyvateľov 2021, kde jednou z otázok je aj náboženské vyznanie. My, členovia a sympatizanti Asociácie...

Neprichádza k zmiereniu

Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v službe. Rok, ktorý je za nami,...

Cirkev je spoločenstvo

Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v službe. Rok, ktorý je za nami,...

Kde chýbajú peniaze a odkiaľ ich vziať?

V tomto článku by sme radi nadviazali na predchádzajúci príspevok s názvom “Plán činnosti GHV: dane, dane, dane”. V ňom sme naznačili, že Generálny hospodársky výbor (GHV) sa na základe predloženého návrhu plánu činnosti mení z pôvodne poradenského a kontrolného výboru skôr na výbor na...

Plán činnosti GHV: dane, dane, dane…

Už v predchádzajúcich príspevkoch sme uviedli, že “korona” sa stala pre vedenie našej cirkvi vynikajúcou a univerzálnou výhovorkou. To sa týka neplnenia uznesení týkajúcich sa Reformaty, a tiež niektorých ďalších uznesení, napr. o konflikte záujmov. Snáď nik zo synodálov dôrazne nepoukázal na to,...

Vianočný príhovor k ľuďom dobrej vôle

„Do svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali. Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v Jeho meno.“ Ján 1, 11. 12a Milí naši synovia a dcéry, milované naše vnúčatá, ale i naše duchovné deti počas celého nášho pôsobenia, milí a vzácni naši (bývalí)...

Ako je to s návštevou kostola počas Vianoc a Nového roka?

Vianoce sú obdobie, keď sú kostoly plné predovšetkým na Štedrý večer. V tomto období sa však šíri koronavírusová  epidémia, ktorá je rizikom predovšetkým pre starších ľudí. Na otázku: Čo by ste odporúčali týmto ľuďom, majú sa  služieb Božích zúčastniť, alebo zostať radšej doma? – sa redakcia...

Pán Tau a iné

My, starí a starší, si pamätáme film Pán Tau. Bol o ústrednej postave rovnomenného koprodukčného farebného seriálu Jindřicha Poláka. Neskôr boli epizódy spojené do celovečerných filmov určených pre kinodistribúciu a roku 1988 sa nakrútil film Pán Tau určený priamo do kín, ktorý na smútok verných divákov nie príliš šťastne...

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k sčítaniu ľudu vo februári 2021

Stanovisko Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v.  na Slovensku k sčítaniu ľudu vo februári 2021 Milí bratia a milé sestry, vo februári a v marci tohto roku nás čaká Sčítanie obyvateľov 2021, kde jednou z otázok je aj náboženské vyznanie. My, členovia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov Evanjelickej...

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Zjavení

Biblický príhovor na dnešnú 2. nedeľu po Zjavení, 17. januára 2021 si pre nás pripravila sestra farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková.

Našli sme Mesiáša!

2. nedeľa po Zjavení Milosť vám  a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen „Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. A zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal, a povedal: Ajhľa, Baránok Boží! Tie slová počuli oní dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že Ho...

Biblický príhovor na 1. nedeľu po Zjavení

Biblický príhovor na dnešnú 1. nedeľu po Zjavení 10. januára 2021 si pre nás pripravila sestra farárka ThDr. Eva Juríková z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Lubine.

Sluha Hospodinov

1. nedeľa po Zjavení Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí...

Vidím, Pane, že si prorok.

Zjavenie Krista Pána mudrcom Vidím, Pane, že si prorok. J 4, 19 Bratia a sestry v Pánovi! Miesto úvodu na tento sviatok misie a zdieľania moja prosba aj k Vám. Včera mi poslala SMS jedna sestra s prosbou o modlitby pre jej ťažko chorú matku. Rozposlal som jej prosbu priateľom. Pridávam myšlienky v tento sviatočný deň poznačený...

Biblický príhovor na Zjavenie Krista Pána Mudrcom

Na sviatok Zjavenia Krista Pána mudrcom, 6. januára 2021 si pre nás pripravil slovo Božie, brat farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. ilustračné foto: pixabay.com

Útek

Nedeľa po Novom roku Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen "Vstaň, vezmi dieťatko a Jeho matku, uteč do Egypta a zostaň tam, dokiaľ ti nepoviem. Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kam utečiem?" Mt 2, 13 b a Ž 139, 7 Milí bratia a milé sestry v Kristu,...

Biblický príhovor na nedeľu po novom roku

Na prvú nedeľu v novom roku, 3. januára 2021 si pre nás výklad slova Božieho pripravil brat farár Mgr. Marek Tomčík.

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete