Zomrela ev. a. v farárka Zlatica Adameová

Zomrela ev. a. v farárka Zlatica Adameová

Zomrela evanjelická a. v farárka Zlatica Adameová Pán života a smrti odvolal z tejto časnosti...
Spomíname na Júliusa Peržeľa

Spomíname na Júliusa Peržeľa

Spomíname na Júliusa Peržeľa Sedemnásteho novembra 2023 sme sa rozlúčili s dlhoročným dozorcom a...
Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé Morálne dno V spoločnosti a zvlášť v cirkvi sa veľa hovorí o tom, že kresťanská...
Vysoká sebaúcta v cirkvi

Vysoká sebaúcta v cirkvi

Vysoká sebaúcta v cirkvi V prvej časti článku o vysokej sebaúcte sme sa zaoberali príkladmi, ako...
Európska kresťanská internetová konferencia

Európska kresťanská internetová konferencia

Európska kresťanská internetová konferencia Už 27. krát sa v Nemecku v dňoch 25. - 27. septembra...
Smieť žiť pre Krista 2023 - 2024

Smieť žiť pre Krista 2023 – 2024

Smieť žiť pre Krista 2023 - 2024 Aj tento rok vyšla obľúbená zbierka zamyslení na každý deň v...
Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe,...
Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu

Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu

Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu Na poslednom 13. valnom zhromaždení Svetového...
Nasledujme Pána

Nasledujme Pána

15. nedeľa po Svätej Trojici "Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli;...
Začalo 13. valné zhromaždenie SLZ

Začalo 13. valné zhromaždenie SLZ

Začalo 13. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu Otváracími službami Božími sa dnes v...

Najnovšie články

Volanie ku zmene

Volanie ku zmene

2. adventná nedeľa „Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto...

Prvá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

Biblický príhovor na 1. adventnú nedeľu Na dnešnú 1. adventnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila...

Tvoj príchod

Tvoj príchod

1. adventná nedeľa Tvoj príchod, Kriste, pomôž múdro čakať, nedať sa mýliť, ani sa neľakať. Znamenie konca vidieť okom...

Strápený

Strápený

Strápený O trocha skôr príď do kostola. Skôr než si sadneš, k modlitbe zlož si ruky. Pros: Bože, staň sa Tvoja vôľa...

Sebecký život

Sebecký život

Posledná nedeľa cirkevného roka "Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli...

Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé Morálne dno V spoločnosti a zvlášť v cirkvi sa veľa hovorí o tom, že kresťanská cirkev by mala ísť...

Boh je skutočne láska

Boh je skutočne láska

Boh je skutočne láska "Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a...

Satanské pokušenie

Satanské pokušenie

Satanské pokušenie – panovať v cirkvi Chuť moci Svojho času cestoval som s váženým pánom v jeho pohodlnom aute...

Istota

Istota

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka Suspírium:"Verím, Bože, verím, popraješ mi lásky a keď budeš so mnou –...

Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu Medzi hlavné témy druhej tohtoročnej Synody ECAV 2023 by sme mohli zaradiť (neočakávanú,...

Nauč nás múdrosti

Nauč nás múdrosti

22. nedeľa po Svätej Trojici " Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že...

Pamiatka reformácie

Pamiatka reformácie

Biblický príhovor na pamiatku reformácie Základom kázne slova Božieho, ktorou nám poslúžila evanjelická a. v. farárka...

Martin Luther a reformácia

Martin Luther a reformácia

Martin Luther a reformácia Priblížme si spolu s bratom generálnym biskupom v. v. doc. PhDr. Mgr. Milošom Klátikom,...

Duchovná obroda cirkvi

Duchovná obroda cirkvi

Pamiatka reformácie „Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to...

V boji o dokonalosť

V boji o dokonalosť

21. nedeľa po Svätej Trojici. Vyuč ma, Hospodine, svojej ceste: nech chodím v Tvojej pravde; na to mi sústreď myseľ,...

Chodiť v pravde

Chodiť v pravde

19. nedeľa po Svätej Trojici „A Ježiš prospieval milosťou, múdrosťou, vzrastom a bol milý Bohu aj ľudom“ L 2, 52...

Povinnosť lásky

Povinnosť lásky

18. po Svätej Trojici „Keď farizeji počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal Ho...

Hľadanie

Hľadanie

16. nedeľa po Svätej Trojici  „... ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.“ J 1, 26b V každej krajine je to...

Hovor Pane

Tvoja vôľa
Tvoja vôľa

„Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“   L 22, 42

Náš výber

Nemorálne a zvrhlé
Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé Morálne dno V spoločnosti a zvlášť v cirkvi sa veľa hovorí o tom, že kresťanská cirkev by mala ísť...

Farári na okraji záujmu
Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu Medzi hlavné témy druhej tohtoročnej Synody ECAV 2023 by sme mohli zaradiť (neočakávanú,...

Zopár poznámok ku kávičke
Zopár poznámok ku kávičke

Zopár poznámok ku kávičke Už skôr sme na internetovej stránke Asociácie slobodných zborov upozorňovali na to, že...

Vysoká sebaúcta v cirkvi
Vysoká sebaúcta v cirkvi

Vysoká sebaúcta v cirkvi V prvej časti článku o vysokej sebaúcte sme sa zaoberali príkladmi, ako sa tieto postmoderné...

Návrh na zrušenie uznesení
Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená...

Spomíname na Júliusa Peržeľa

Spomíname na Júliusa Peržeľa Sedemnásteho novembra 2023 sme sa rozlúčili s dlhoročným dozorcom a presbyterom, aktívnym členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Michalovce. Dlhé roky pôsobil aj ako člen zborového spevokolu. S láskou a úprimnou vierou až do svojej smrti pomáhal svojmu milovanému...

Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kálnica Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru sa nedeje často. Naposledy v Považskom senioráte vznikol cirkevný zbor pred viac ako tridsiatimi rokmi v Topoľčanoch, ktoré sa oddelili od Nitrianskej Stredy. Tak ako kedysi po Tolerančnom patente...

Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé Morálne dno V spoločnosti a zvlášť v cirkvi sa veľa hovorí o tom, že kresťanská cirkev by mala ísť tomuto svetu príkladom. Už na Synode ECAV 2018 sme však poukazovali na to, že neodovzdanie účtovníctva v elektronickej forme je zriedkavé aj vo svete, pričom takéto netransparentné...

Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu Medzi hlavné témy druhej tohtoročnej Synody ECAV 2023 by sme mohli zaradiť (neočakávanú, zbytočnú a drahú) prípravu nového vydania Biblie, návrh súdnej reformy (ktorý v hlasovaní neprešiel), odsúhlasenie prípravy nového volebného zákona, ako aj diskusiu o odmeňovaní...

Martin Luther a reformácia

Martin Luther a reformácia Priblížme si spolu s bratom generálnym biskupom v. v. doc. PhDr. Mgr. Milošom Klátikom, PhD. začiatok, šírenie a základné nosné body reformácie Martina Luthera.

Zopár poznámok ku kávičke

Zopár poznámok ku kávičke Už skôr sme na internetovej stránke Asociácie slobodných zborov upozorňovali na to, že jednostranný, krátky, a teda svojím obsahom povrchný formát „Kávičky“ na www.ecav.sk nie je vhodný na vážne a seriózne témy. A už vôbec nie na také, ktoré už mnoho rokov – na základe...

Vysoká sebaúcta v cirkvi

Vysoká sebaúcta v cirkvi V prvej časti článku o vysokej sebaúcte sme sa zaoberali príkladmi, ako sa tieto postmoderné trendy aplikujú a presadzujú vo svete či firemnej sfére. Lenže mnohé z týchto často pochybných metód sa skôr ako vo svete presadia v rôznych denomináciách kresťanských cirkví....

Smieť žiť pre Krista 2023 – 2024

Smieť žiť pre Krista 2023 - 2024 Aj tento rok vyšla obľúbená zbierka zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2023 - 2024 - Smieť žiť pre Krista. Do novej zbierky prispeli naši evanjelický farári. V zbierke nájdete na každý deň krátke zamyslenie s modlitbou, biblický text a číslo piesne z...

Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená viacerými vojnovými konfliktmi, výrazným zdražovaním, pandémiou a pritom sa ani zďaleka nedá povedať, že to najhoršie máme za sebou. Všetky spomínané udalosti majú zásadný vplyv na...

Čo sa deje s evanjelickou cirkvou?

Čo sa deje s evanjelickou cirkvou? Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa momentálne nachádza v zajatí letničného ducha. Ako sa to prejavuje? Po prvé V prvom rade je to zákaz akejkoľvek vnútornej diskusie. O tom, že je to tak, netreba, dúfam, nikoho presviedčať. Tento zvláštny...

Volanie ku zmene

2. adventná nedeľa „Keď oznámiš tomuto ľudu všetky tieto slová, a opýtajú sa ťa: Prečo vyriekol Hospodin všetku túto veľkú pohromu proti nám, čo je naša vina a čo je náš hriech, ktorý sme spáchali proti Hospodinovi, nášmu Bohu? vtedy im povedz: Pretože vaši otcovia opustili mňa - znie výrok Hospodinov - a išli za inými bohmi,...

Tvoj príchod

1. adventná nedeľa Tvoj príchod, Kriste, pomôž múdro čakať, nedať sa mýliť, ani sa neľakať. Znamenie konca vidieť okom viery, verne Ti slúžiť ako sluha bdelý. Amen. „Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy chrámu. Riekol im: Či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že...

Krása vytvorená človekom

Krása vytvorená človekom pre človeka Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava Legionárska si v nedeľu 19. 11. 2023 pripomenul 90. výročie posvätenia kostola. Vo zverejnenej správe zo slávnosti ma zaujala jedna fotografia. Asi málokto bol osobne v Evanjelickom a. v. kostole v Bratislave na Legionárskej ulici tak blízko pri...

Strápený

Strápený O trocha skôr príď do kostola. Skôr než si sadneš, k modlitbe zlož si ruky. Pros: Bože, staň sa Tvoja vôľa pri mne. Nech neprežívam muky. V nedeľu príď skôr do kostola. Aj tak už nespíš celé noci. Počúvaj, čo prináša ti zhora, Svätý Boh v svojej veľkej moci. Skôr ako naplní sa chrám. A zaznie orgán v sile. Rozhodni...

Sebecký život

Posledná nedeľa cirkevného roka "Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď ženích meškal, zdriemli všetky a...

Boh je skutočne láska

Boh je skutočne láska "Ajhľa, stojím pri dverách a klopem. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s nim a on so mnou." Zjav 3, 20 Milá sestra, milý brat, vzácni priatelia! Všetci sme už určite zakúsili pocit z výsledku nášho klopania na dvere úradu, ambulancie, či domu (bytu) známych, vždy sme...

Satanské pokušenie

Satanské pokušenie – panovať v cirkvi Chuť moci Svojho času cestoval som s váženým pánom v jeho pohodlnom aute z Michaloviec do Bratislavy. Cesta nám rýchlo utekala. On rozprával, ja som počúval. Zdôveril sa mi, že udržať sa na vrcholnom poste nie je jednoduché, ale je to príjemné: prijímať ľudí, prepúšťať, dávať odmeny,...

Istota

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka Suspírium:"Verím, Bože, verím, popraješ mi lásky a keď budeš so mnou – zvládnem život ťažký. Vo dne žitia môjho, jak i v temno boja  - verím – i pri smrti ujme sa ma iste  s láskou ruka Tvoja! Amen." Martin Rázus   „V pokoji ľahnem si, aj zaspím; lebo Ty,...

Kto život ničí

Kto život ničí Pri spomienke na narodenie reformátora Martina Luthera nám príde na myseľ záchrana človeka pre večnosť. Prečo človek hľadá Pána Boha, prečo hľadá odpustenie, milosť? A hľadá Ho vôbec v dnešnej dobe? Verí dnešný človek v lásku Božiu, ktorá zachraňuje ľudský život? Keď je niekto neprávom uväznený. Keď boli ľudia...

Dvadsiata druhá nedeľa po Svätej

Biblický príhovor na 22. nedeľu po Svätej Trojici Na 22. nedeľu po Svätej Trojici nám poslúžila výkladom slova Božieho evanjelická a. v. farárka, Mgr. Anna Debnárová. Ako základ kázne jej poslúžil biblický text z prvého listu apoštola Jána 2, 12 - 14.

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete