Poznáme nových kandidátov

ECAV stále bez generálneho dozorcu

ECAV stále bez generálneho dozorcu V piatok 20. mája 2022 zasadala v priestoroch Generálneho...
Prvý ekumenický kostol v Nemecku

Prvý ekumenický kostol v Nemecku

Prvý ekumenický kostol v Nemecku Vzájomná spolupráca rôznych denominácií je na mnohých miestach...
Najdlhšia maľovaná Biblia na svete

Najdlhšia maľovaná Biblia na svete

Lutherhaus Eisenach dostáva najdlhšiu maľovanú Bibliu na svete Lutherov dom v Eisenachu dostal...
Luther a Biblia

Luther a Biblia

Lutherhaus v Eisenachu otvára novú stálu expozíciu „Luther a Biblia“. V meste Eisenach bola...
Prvá ordinácia žien

Prvá ordinácia žien

Prvá ordinácia žien Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Poľsku urobila 7. mája historický...
Výzva k pokračovaniu neprávostí

Výzva k pokračovaniu neprávostí

Výzva k pokračovaniu neprávostí Zbor biskupov 23. 4. 2022 zverejnil výzvu – vyhlásenie k voľbám...
Odporúčanie k voľbám

Odporúčanie k voľbám

Znova sme sa po dlhšej prestávke spôsobenej „pandémiou“ dočkali vyhlásenia nových volieb na...
Požehnané veľkonočné sviatky

Požehnané veľkonočné sviatky

    foto: freepik.com  
Zamietnutie žaloby za nesúhlas Pridom

Zamietnutie žaloby za nesúhlas Pridom

Obvinenia voči fínskej političke za citovanie Biblie boli súdom zamietnuté Pred nejakým časom sme...
Nové číslo Cestou pravdy

Nové číslo Cestou pravdy

Veľkonočné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové veľkonočné číslo časopisu Cestou...

Najnovšie články

Veľký zisk

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Mt 28,18...

Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia Nedávno som v EPsT čítal článok o odvolaní čestného a spravodlivého človeka Martina Michaelisa...

K voľbám, nevoľbám

K voľbám, nevoľbám

K voľbám, nevoľbám Právo voliť a byť volený, ukázalo aj tohto roku pri voľbách na post generálneho dozorcu...

Bezbožný sudca

Bezbožný sudca

5. nedeľa po Veľkej Noci A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať.Hovoril: V ktoromsi meste...

Bez diskusie

Bez diskusie

Bez diskusie Pred nejakým časom som sledoval na internete diskusiu o aktuálnej situácii s energiami, kde sa na danú...

Prečo sa vedenie ECAV bojí

Prečo sa vedenie ECAV bojí

Prečo sa vedenie ECAV bojí „Cirkev tvoria cirkevné zbory ako jej základné jednotky. Z cirkevného zboru vychádza každá...

Rozlúčka návrat

Rozlúčka návrat

3. nedeľa po Veľkej noci „Zachráň mi dušu a vytrhni ma, nech nie som zahanbený, lebo v Teba dúfam. Bezúhonnosť...

Dobrý pastier

Dobrý pastier

2. nedeľa po Veľkej noci „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier,...

Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby V tomto článku vám prinášame náš pohľad na jeden súdny spor, ktorý sa začal a skončil. Vopred...

Demagógia našich biskupov

Demagógia našich biskupov

Demagógia našich biskupov Ide o ťažký omyl či demagógiu našich biskupov, keď tvrdia, že: Od úrovne cirkevných zborov...

Odporúčanie k voľbám

Odporúčanie k voľbám

Znova sme sa po dlhšej prestávke spôsobenej „pandémiou“ dočkali vyhlásenia nových volieb na uprázdnené miesto...

Nádej v Kristu

Nádej v Kristu

1. nedeľa po Veľkej noci Zo svojho veľkého milosrdenstva vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú...

Vošiel do svojej slávy

Vošiel do svojej slávy

Druhá slávnosť veľkonočná Kde reč je o Tebe a láska v srdciach vzplanie, tam staneš uprostred, ó, vzkriesený náš Pane!...

Vzkriesenie Krista Pána

Vzkriesenie Krista Pána

Prvá slávnosť veľkonočná „Rozdeľujú si moje šaty a o môj odev hádžu lós.“ (Ž 22, 19) Úprimne veriaci človek, ktorý...

Spravodlivý hynie

Spravodlivý hynie

Zelený štvrtok „Spravodlivý hynie, a nikto si to neberie k srdcu! Zbožní ľudia odchádzajú, a nik si nevšíma, že keď...

Nové číslo Cestou pravdy

Nové číslo Cestou pravdy

Veľkonočné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové veľkonočné číslo časopisu Cestou pravdy, časopisu...

Prichádza tvoje spasenie

Prichádza tvoje spasenie

6. pôstna nedeľa „Povedzte dcére Sion, Ajhľa prichádza tvoje spasenie.“ „Prejdite, prejdite bránami, urovnávajte cestu...

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta

Kandidačná ruleta Sloboda je s kresťanským učením veľmi úzko spojená. Chápe sa najmä ako sloboda od hriechu, ktorý...

Kandidačná porada

Kandidačná porada

Kandidačná porada Dnes 4. apríla sa v poobedňajších hodinách na biskupskom úrade Západného dištriktu ECAV na Slovensku...

Náš výber

Čistá schizofrénia
Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia Nedávno som v EPsT čítal článok o odvolaní čestného a spravodlivého človeka Martina Michaelisa...

Intrigy a zlomyseľnosť
Intrigy a zlomyseľnosť

Intrigy a zlomyseľnosť Evanjelický posol spod Tatier pod taktovkou súčasného vedenia ECAV pokračuje v šírení...

Bez diskusie
Bez diskusie

Bez diskusie Pred nejakým časom som sledoval na internete diskusiu o aktuálnej situácii s energiami, kde sa na danú...

Prečo sa vedenie ECAV bojí
Prečo sa vedenie ECAV bojí

Prečo sa vedenie ECAV bojí „Cirkev tvoria cirkevné zbory ako jej základné jednotky. Z cirkevného zboru vychádza každá...

Víťazstvo nad fašizmom
Víťazstvo nad fašizmom

8. máj deň víťazstva nad fašizmom Ôsmy máj je neodlučiteľne spojený, hlavne v mysliach východoeurópanov, ako deň...

„Zábavná“ diskusia
„Zábavná“ diskusia

„Zábavná“ diskusia Od roku 2018 u nás taká obyčaj, že pred voľbami vedenia ECAV alebo generálneho dozorcu môžeme...

Späťvzatie žaloby
Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby V tomto článku vám prinášame náš pohľad na jeden súdny spor, ktorý sa začal a skončil. Vopred...

Demagógia našich biskupov
Demagógia našich biskupov

Demagógia našich biskupov Ide o ťažký omyl či demagógiu našich biskupov, keď tvrdia, že: Od úrovne cirkevných zborov...

Regionálni vodcovia a autority
Regionálni vodcovia a autority

„Regionálni vodcovia a autority“ 1. Prečítal som si pozorne Vyhlásenie k voľbám od Zboru biskupov ECAV na Slovensku, a...

Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia Nedávno som v EPsT čítal článok o odvolaní čestného a spravodlivého človeka Martina Michaelisa z funkcie predsedu Durínskeho spolku. Článok je podaný veľmi tendenčne, a iba minimálne sa venuje dôvodom odvolania predsedu, ktoré súviseli s jeho negatívnym postojom proti...

ECAV stále bez generálneho dozorcu

ECAV stále bez generálneho dozorcu V piatok 20. mája 2022 zasadala v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave sčítacia komisia ku voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú...

Intrigy a zlomyseľnosť

Intrigy a zlomyseľnosť Evanjelický posol spod Tatier pod taktovkou súčasného vedenia ECAV pokračuje v šírení nenávisti, ohováraní a intrigovaní. Pre príklad nemusíme ísť ďaleko, stačí si pozrieť posledné čísla toho časopisu. Najskôr sa už vo svojom tradičnom stĺpiku snaží Peter Mihoč obhájiť...

Prečo sa vedenie ECAV bojí

Prečo sa vedenie ECAV bojí „Cirkev tvoria cirkevné zbory ako jej základné jednotky. Z cirkevného zboru vychádza každá cirkevná moc. Krajové senioráty sú formou koordinácie a zlaďovania vnútromisijnej služby cirkevných zborov a jednotiek na území jednotlivého seniorátu.“ (Ústava SEAVC v Srbsku)...

„Zábavná“ diskusia

„Zábavná“ diskusia Od roku 2018 u nás taká obyčaj, že pred voľbami vedenia ECAV alebo generálneho dozorcu môžeme vidieť predvolebnú diskusiu vyvolených. Moderovaná diskusia pred voľbami určite nie je nový, ale ani zlý nápad, keďže takto môžeme kandidátov lepšie spoznať. Horšie je to vtedy, keď...

Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby V tomto článku vám prinášame náš pohľad na jeden súdny spor, ktorý sa začal a skončil. Vopred upozorňujeme na to, že hodnotíme len vzťah žalovaného, ktorým v tomto prípade bola ECAV a Tranoscius, voči jednému zo žalovaných, a to voči Asociácii slobodných zborov. Vedenie našej...

Výzva k pokračovaniu neprávostí

Výzva k pokračovaniu neprávostí Zbor biskupov 23. 4. 2022 zverejnil výzvu – vyhlásenie k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. V nej sa snaží reagovať na vyhrotenú situáciu s ďalšími zmanipulovanými voľbami v evanjelickej cirkvi, kde sa dvaja kandidáti nedostali ani na kandidačnú poradu a...

Odporúčanie k voľbám

Znova sme sa po dlhšej prestávke spôsobenej „pandémiou“ dočkali vyhlásenia nových volieb na uprázdnené miesto generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Funkcia generálneho dozorcu je uprázdnená od 24. mája 2021, kedy sa jej vzdal Ján Brozman, bez uvedenia dôvodu. Ján Brozman túto...

Filozof, ktorý manipuluje, rozdeľuje a klame

Filozof, ktorý manipuluje, rozdeľuje a klame V aprílovom vydaní Evanjelického posla spod Tatier si svoj „stĺpik“ znovu našiel aj Ivan Eľko. Píše o líniách rozdelenia, ktoré podľa neho v 500-ročnej histórii našej cirkvi existujú už od samotného začiatku. Zopár príkladov z histórie, ktoré uvádza na...

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Mt 28,18 Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Mt 28,20b Milé sestry a bratia! Zvláštnym spôsobom prišiel Pán Ježiš na zem a zvláštnym spôsobom ju aj opustil. Anjeli ho sprevádzali z neba na zem a potom...

K voľbám, nevoľbám

K voľbám, nevoľbám Právo voliť a byť volený, ukázalo aj tohto roku pri voľbách na post generálneho dozorcu nespokojnosť evanjelikov s daným stavom riadenia v cirkvi. „Previerky” na kandidačných poradách mali umožniť voľnú cestu k voľbám len členom kandidačnej porady. Teda vopred vyvoleným. No prišli voľby, vrchnosť očakávala...

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé?

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé? K napsání tohoto příspěvku mne přivedl trefný článek Michaela Martinka, kde autor mj. glosuje, že „lidé hledají spiritualitu, tedy duchovní zakotvení, které by dávalo smysl jejich životu; a církve jim místo toho nabízejí rituály, předpisy, zákazy, nesrozumitelná dogmata“. Shodou...

Biblický príhovor na 5. nedeľu po Veľkej noci

Na dnešnú 5. nedeľu po Veľkej noci, si pre nás pripravila výklad slova Božieho evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková. Základom kázne jej bol biblický text z evanjelia podľa Matúša 7, 7 - 8.

Bezbožný sudca

5. nedeľa po Veľkej Noci A povedal im podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať.Hovoril: V ktoromsi meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehanbil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho: Zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi!Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal: Čo sa aj Boha nebojím...

Bez diskusie

Bez diskusie Pred nejakým časom som sledoval na internete diskusiu o aktuálnej situácii s energiami, kde sa na danú tému vyjadrovali viacerí odborníci v danej problematike. Vo viacerých veciach nemali rovnaký názor a nesúhlasili jeden s druhým, no napriek tomu si dokázali spolu sadnúť, komunikovať a predniesť svoje argumenty...

Biblický príhovor na 4. nedeľu po Veľkej noci

Na 4. nedeľu po Veľkej noci, nám slovom Božím poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Michal Zajden, PhD. Ako základ biblického príhovoru mu poslúžil text 122 Žalmu.

Zasľúbenie Ducha Svätého

4. nedeľa po Veľkej nociNebeský Otče, uspôsob nás k úprimnému prijímaniu Tvojho slova tak, aby sme si ho srdcom čistým a vrúcnym privlastnili a z neho vo viere rástli, vydávajúc ovocie spravodlivosti. Amen. Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal,...

Víťazstvo nad fašizmom

8. máj deň víťazstva nad fašizmom Ôsmy máj je neodlučiteľne spojený, hlavne v mysliach východoeurópanov, ako deň pamiatky víťazstva nad fašizmom. V záplave novodobých pohľadov na svet sa aj téma fašizmu a jeho bolestného pôsobenia na celosvetovej scéne, a zvlášť v európskom priestore, odsúva do úzadia. My sa však musíme pýtať:...

Biblický príhovor na 3. nedeľu po Veľkej noci

Na 3. nedeľu po Veľkej noci, si pre nás pripravila výklad slova Božieho evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová. Základom biblického príhovoru jej bol 126 Žalm.

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete