100. výročie

100. výročie samostatnosti

23. júna 2021 zasadala synoda Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku v Starej Pazove pri...
Volby GD

Termíny volieb generálneho dozorcu

Generálne presbyterstvo na svojom poslednom zasadnutí 16. júna 2021 schválilo harmonogram volieb...

Viedenský mier

23. 6. 1606 Štefan Bočkaj a arcivojvoda Matej Habsburský podpísali vo Viedni mierovú zmluvu, tzv....
lutheranworld.org

SLZ má nového generálneho sekretára

19. júna 2021 sa uskutočnili voľby nového generálneho sekretára Svetového luteránskeho zväzu. Prvý...
Poprava Staromestské námestie

Poprava českých pánov

21. júna si pripomíname 400. výročie popravy českých pánov na Staromestskom námestí v Prahe. 21....

Najnovšie články

Spomienka ku Dňu otcov

Spomienka ku Dňu otcov

Farárske deti napospol vedia, že pochádzať z rodiny kňaza – to je úplne iná situácia ako v iných famíliách. Obaja moji...

Stratený a nájdený

Stratený a nájdený

3. nedeľa po Svätej Trojici „I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. Ale farizeji...

Šedé žalospevy

Šedé žalospevy

Prvotný šok a následné, preventívne z neskúsenosti s takýmto stavom vyvolané i drakonické postupy a opatrenia vlád...

Pozvanie

Pozvanie

2. nedeľa po Svätej Trojici Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich...

O čom vírus nevie?

O čom vírus nevie?

Aj po dlhých mesiacoch prítomnosti pandémie je i obyčajnému človeku jasné: váhavo nastupujúca jar síce sľubuje okresať...

Útecha

Útecha

Útecha Keď sa oči zatvoria a ústa utíchnu, k Tebe Bože utiekam sa pre útechu istú. Koho si  miloval, opustil ma Pane,...

Medený had

Medený had

Dr. Martin Luther „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal...

Láska

Láska

Prvá nedeľa po Svätej Trojici  „Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia. Keby niekto chcel dať za...

Krátka pamäť…?!

Krátka pamäť…?!

V živote to už tak chodí, že vlády a politici sa časom menia a často to, čo bolo vyčítané tým predchádzajúcim, si...

Nový vek

Nový vek

Žijeme v dobe, keď permanentná vojna medzi dobrom a zlom naberá na obrátkach. Vstúpili sme do nového veku Vodnára,...

Veru, veru ti hovorím

Veru, veru ti hovorím

Dr. Martin Luther „Veru, veru ti hovorím: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho.“...

Ideme ďalej!

Ideme ďalej!

Na oficiálnych stránkach ECAV bolo iba nedávno oznámené, že na základe listu, prijatého 24. 5. 2021, z funkcie...

Príklad pána Augiáša

Príklad pána Augiáša

Už mesiace nás delia od vpádu pandémie covid – 19 na svetovú i domácu scénu. Homo sapiens začal - po počiatočnom...

Trojica

Trojica

Sviatok Svätej Trojice  Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Amen....

ECAV novinky

ECAV novinky

H.E.L.P. s newsletterom (Pomoc s novinkami) Digitálna gramotnosť sa v dnešnej dobe berie ako samozrejmosť. Všetky...

Mrzký poprašok totality

Mrzký poprašok totality

Istotne napospol s úľavou vítame zmierňovanie dopadov pandémie covid-19 na kvalitu našich životov. V porovnaní s inými...

Verím v Ducha Svätého

Verím v Ducha Svätého

Svoju vieru v Ducha Svätého ako kresťania vyjadrujeme 3. článkom apoštolského vierovyznania. Osobe a pôsobeniu Ducha...

Viera – dielo Ducha Svätého

Viera – dielo Ducha Svätého

Dr. Martin Luther Duch Svätý „poučí (obviní) svet o hriechu a o spravodlivosti a o súde“ − tak čítame u Jána 16, 8....

Globálna facka

Globálna facka

Pandemická pliaga nás denne stavia pred rôzne situácie , ktoré nám voľky – nevoľky prichodí riešiť. Bývajú to...

Dielo Ducha Svätého

Dielo Ducha Svätého

Dr. Martin Luther 1. Skrze evanjelium nás privádza k poznaniu Krista a pomáha nám, aby sme v Jeho mene verili v...

Posadil sa po pravici Božej

Posadil sa po pravici Božej

Nedeľa po Vstúpení Krista Pána na nebo „Napokon sa zjavil Jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im nevieru a tvrdosť...

„Luterák“?!

„Luterák“?!

Doba pandémie nám priniesla určité obmedzenia, ktoré sme nútení akceptovať. Museli sme začať nosiť rúška, neskôr...

Krátky výklad Otčenáša

Krátky výklad Otčenáša

Dr. Martin Luther V prvej prosbe modlitby Otče náš „Posväť sa meno Tvoje“ prosíme za všetkých pravých kazateľov...

Pevné srdce

Pevné srdce

Pevné srdce Srdce pevné ako skala, pevné, časom spevnené. Utvrdené v ohni žitia, láskou Krista vedené. Srdce pevné ako...

Modlitba činiteľov slova

Modlitba činiteľov slova

5. nedeľa po Veľkej noci Vzdych slovami žalmistu: Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj...

Náš výber

Krátka pamäť…?!
Krátka pamäť…?!

V živote to už tak chodí, že vlády a politici sa časom menia a často to, čo bolo vyčítané tým predchádzajúcim, si...

Ideme ďalej!
Ideme ďalej!

Na oficiálnych stránkach ECAV bolo iba nedávno oznámené, že na základe listu, prijatého 24. 5. 2021, z funkcie...

Tak sa to robí, milí moji…!
Tak sa to robí, milí moji…!

Uznesenia, ktoré sa neplnia, a zmluvy, ktoré neplatia Nové vedenie ECAV preukázalo nepochybne veľkú neschopnosť (alebo...

Kresťania a politika
Kresťania a politika

Ako veriaci kresťania si viac než často a pravidelne uvedomujeme, akého daru sa nám dostalo v porovnaní s tým, čo...

Sankčný mechanizmus: boj o charakter cirkvi!

Sankčný mechanizmus: boj o charakter cirkvi! Nejedná sa o zmenu „charakteru zboru“ ale celej cirkvi! Keď v roku 2019 vznikla Asociácia slobodných zborov, do vienka dostala vernosť Božiemu slovu, augsburskému vyznaniu, a zvlášť veľký dôraz sa kládol na jednotu slov a činov. Nech už máte akýkoľvek...

Najväčšia (ne)reformovaná kauza

Dnes budeme pokračovať v seriáli pomenovaných, ale nevyriešených káuz spoločnosti Reformata. Pomenovaných preto, lebo na tieto závažné problémy poukázala správa synodálnej komisie, ktorá bola na Synode 2019 v Prešove odsúhlasená jednoznačnou väčšinou hlasov. Nevyriešených preto, lebo na túto tému...

Krátka pamäť…?!

V živote to už tak chodí, že vlády a politici sa časom menia a často to, čo bolo vyčítané tým predchádzajúcim, si veľmi rýchlo osvoja tí noví. To, čo bolo niekedy nepriechodné a kritizované, odrazu neplatí, a pod novým vedením sa robí to isté. Ako príklad môžeme uviesť rozpočet ECAV, ktorý odborne...

Ideme ďalej!

Na oficiálnych stránkach ECAV bolo iba nedávno oznámené, že na základe listu, prijatého 24. 5. 2021, z funkcie generálneho dozorcu ECAV na SLovensku odstúpil Ján Brozman. Neoficiálne sa táto informácia šírila už skôr, pričom sa dávala do súvislosti s rokovaním Generálneho presbyterstva resp. so...

Generálny dozorca ECAV na Slovensku sa vzdal svojej funkcie

Generálny dozorca Ing. Ján Brozman sa vzdal svojej funkcie Ing. Ján Brozman sa vzdal funkcie generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku listom prijatým na Generálnom biskupskom úrade dňa 24.05.2021. Podľa cirkevného zákona 11/1994 O cirkevných predstaviteľoch a ich voľbách má...

Verím v Ducha Svätého

Svoju vieru v Ducha Svätého ako kresťania vyjadrujeme 3. článkom apoštolského vierovyznania. Osobe a pôsobeniu Ducha Svätého sa v ranom kresťanstve nevenovalo toľko pozornosti a tak sa náuka o Duchu Svätom, pneumatológia, začína rozvíjať oveľa neskôr. My sme chceme všimnúť aspoň základné dôrazy...

Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.

„Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.“ (J 14, 18) Tieto slova povedal Ježiš svojim učeníkom, keď hovoril o zasľúbení Ducha Svätého. Keď Ježiš sľubuje učeníkom, že nezostanú napospas sami sebe ani svetu, pre veriaceho človeka to znamená, že ani on nezostane bez Božej prítomnosti a pomoci. Ježiš...

Obávam sa úplného rozpadu spoločnosti

Dvanáct otázek zanechal Čechům známý kněz Petr Piťha ve svém Upozornění pro společnost. „Příčinou k napsání tohoto upozornění pak je velmi složitá situace a krajně neutěšený stav naší země. Došlo totiž k takové krizi pozitivních hodnot, že dochází ke zneuctění člověka a k odmítání racionálního...

Spomíname na Zoru Kachničovú

 Evanjelická a. v. farárka ThMgr. Zora Kachničová V noci zo 6. na 7. mája 2021 vo svojich nedožitých 90-tich rokoch pri požiari na fare v Čelovciach tragicky zomrela sestra farárka Zora Kachničová, rodená Beblavá. Narodila sa 15. mája 1931 v Kaunase v Litve rodičom profesorovi Dr. Jánovi Beblavému...

Spomíname na profesora Jána Fusku

Prof. Ing. Ján Fuska, DrSc. Dňa 11. mája 2021 sme sa rozlúčili s bratom prof. Ing. Jánom Fuskom, DrSc., významným vedcom, výskumníkom, vysokoškolským pedagógom, politikom, odborníkom na život a dielo generála Milana Rastislava Štefánika, aktívnym evanjelikom a zakladateľom Nadácie Milana...

Spomienka ku Dňu otcov

Farárske deti napospol vedia, že pochádzať z rodiny kňaza – to je úplne iná situácia ako v iných famíliách. Obaja moji starší súrodenci, sestra Vierka a brat Ivan, o tom vedeli viac. Jedným z najčastejších upozornení nielen mamičky Marty, ale aj ich bolo: Nikdy nezabúdaj, že náš otec je farár, podľa toho sa všetci traja musíme...

Biblický príhovor na 3. nedeľu po Svätej Trojici

Na tretiu nedeľu po Svätej Trojici si pre nás Biblický príhovor pripravila sestra farárka Mgr Lívia Mojzsisová. Základom kázne bol biblický text z evanjelia podľa Lukáša 19, 1 - 10.    

Stratený a nájdený

3. nedeľa po Svätej Trojici „I približovali sa k Nemu samí publikáni a hriešnici, aby Ho počúvali. Ale farizeji a zákonníci reptali a hovorili: Tento hriešnikov prijíma a jedáva s nimi. Vtedy povedal im toto podobenstvo: Keby niekto z vás mal sto oviec a stratil by jednu z nich, či nezanechá deväťdesiatdeväť na pustatine...

Šedé žalospevy

Prvotný šok a následné, preventívne z neskúsenosti s takýmto stavom vyvolané i drakonické postupy a opatrenia vlád a parlamentov, boli vlani na samom začiatku covid pandémie zhodné pre mnohé postihnuté krajiny. Prísne núdzové zákony a nariadenia diktované nebezpečným vývojom a tempom šírenia pliagy, z ktorých mnohé príkazy...

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Svätej Trojici

Na druhú nedeľu po Svätej Trojici si pre nás biblický príhovor si pre nás pripravil, brat farár Mgr. Ján Meňky z Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Michalovce.

Pozvanie

2. nedeľa po Svätej Trojici Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé,Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi, a zabolelo ho srdce. I riekol Hospodin: Zotriem z povrchu zeme človeka, ktorého som stvoril, ľudí aj zvieratá až po plazy a nebeské vtáky,...

O čom vírus nevie?

Aj po dlhých mesiacoch prítomnosti pandémie je i obyčajnému človeku jasné: váhavo nastupujúca jar síce sľubuje okresať chladu oziabavé ostré hrany, pandémia však predbežne nejaví náznaky úplného ústupu. Liečivé hrejivé terapeutické zásahy hviezdy Slnko ešte zadržiava dlhá studená mokrá jar. Neskorá záľaha snehu v horách,...

Útecha

Útecha Keď sa oči zatvoria a ústa utíchnu, k Tebe Bože utiekam sa pre útechu istú. Koho si  miloval, opustil ma Pane, aby s Tebou prebýval v krásnej domovine. Len k Tebe sa  utiekam aj ja milý Bože veď dal si mi lásky dosť, čo aj smrť premôže. Srdce moje smúti za láskou pozemskou, ktorou si ma žehnal za tých mnoho rokov. Čo...

Biblický príhovor na 1. nedeľu po Svätej Trojici

Na prvú nedeľu v bezslávnostnej časti cirkevného roku si pre nás pripravil výklad slova Božieho brat farár Mgr. Jozef Vereščak.

Medený had

Dr. Martin Luther „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život.“ (J 3, 15)  V 4. knihe Mojžišovej je v 21. kapitole zachytená udalosť, ako sa izraelský ľud sprotivil proti Bohu a Mojžišovi na púšti a reptal na to slávne dobrodenie, že im Boh na púšti dal...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete