Články

Kto za pravdu horlí, toho by najradšej upálili

(Aforizmus nie od Tomáša Janovica) Ľútosť. Bolo mi veľmi ľúto, keď som sa dozvedel, že brata Ivana Muchu, bývalého predsedu synody a seniora, opätovne začínajú šikanovať. Predvolali ho na generálne presbyterstvo, aj keď podľa platných cirkevnoprávnych predpisov generálne presbyterstvo nie je...

Ďalšie disciplinárne hrozby: farára sa snažia prinútiť, aby uznal súčasné vedenie cirkvi

Na zoznam farárov, prenasledovaných súčasnými funkcionármi cirkvi, pribudlo ďalšie meno. Šikanu z ich strany tentoraz pocítil jelšavský duchovný pastier Ivan Bojna. Cirkevný zbor Jelšava, v ktorom I. Bojna dlhé roky pôsobí, bol jedným z tých, ktorý sa v minulom roku na cirkevnom súde odvolal voči...

Evanjelikov v Budimíre podporoval významný rod

3. adventná nedeľa 15. 12. 2019 v CZ Budimír mala slávnostný charakter. Okrem sviatosti Krstu svätého v rámci bohoslužieb, si prítomní pripomenuli aj významné výročie – 150 rokov samostatnosti cirkevného zboru. Pozvanie na slávnosť prijali rodáci z Budimíra - evanjelickí farári – Radoslav Grega,...

Máme si byť bratmi a sestrami – a nie pánmi a otrokmi, ako nám to ukazuje nové vedenie cirkvi

Milí naši bratia a milé sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, milí členovia ASloZ, milí čitatelia. Srdečne vás pozdravujeme v tomto adventnom čase – uvedomujúc si, že výzva Pána Ježiša Krista: „Pokánie čiňte,...

S cirkevným majetkom bačovali predstavitelia diakonie aj ďalší vysokí funkcionári cirkvi.

S cirkevným majetkom bačovali predstavitelia diakonie aj ďalší vysokí funkcionári cirkvi. Dať tomu stopku sa nevyplatilo. I. Lukáč nesmel viac kandidovať a Š. Sabol musel z Reformaty odísť   Kauza okolo spoločnosti Reformata, s. r. o. (spoločnosť spravujúca cirkevný majetok) a otázneho...

Naša cirkev nie je politická strana!

Celá naša spoločnosť si v týchto dňoch pripomína 30. výročie novembrových udalostí, ktoré zásadným spôsobom zmenili všetky oblasti nášho života. November 1989 nám priniesol predovšetkým slobodu v živote celej spoločnosti, slobodu pre ľudí a v neposlednom rade aj slobodu pre našu Evanjelickú cirkev...

30 rokov po… – slobodne?

Podľa historikov je po časovom odstupe pre jednu generáciu – približne 25 až 30 rokov – hodnotenie nedávnej minulosti ešte veľmi nespoľahlivé. Keď krátkosť tejto doby doplníme aj tým, aké hlboké a dlhodobé deformácie zanechajú za sebou totalitné diktatúry a progresívne – zároveň agresívne –...

Správa z konferencie “30 rokov po …”

Dňa 30. novembra 2019 sa v meste Poprad konala medzinárodná konferencia “30. rokov po” venovaná výročiu “Nežnej revolúcie” a zmeny totalitného režimu, ktorej témou bolo ako sa cirkev (ne)vyrovnala s dedičstvom totalitného režimu, s agentami, tajnými spolupracovníkmi a ostatnými vedomými...

Viem, v koho som uveril

V evanjelickej cirkvi sa od „zvolenia“ nového vedenia dejú divné veci. Často nemajú nič spoločné s kontinuitou, logikou ani morálkou. Ba vlastne ani s vierou v nášho Pána Ježiša Krista. Ako bolo už napísané skôr, asi najviac to pripomína snahu obhájiť neobhájiteľné, a to za každú cenu... Áno,...

Vyjednávať, alebo nie?

V cirkvi vládne napätá atmosféra. Pravou príčinou tohto napätia a rozdelenia cirkvi je hriech a nečisté praktiky, ktoré vyplávali na povrch. Vzhľadom na zakrývanie hriechu, neriešenie problémov ako následok vznikla Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku...

Rekviem za jedným kníhkupectvom

Ak by som mal pomenovať na Slovensku iba jeden priestor ako typicky mestský, bola by to časť bratislavského Starého Mesta, nachádzajúca sa v trojuholníku medzi ulicami Palisády a Staromestská a Hradným vrchom. Mám to tam veľmi rád. Jej genius loci tvoria takmer výlučne miestni. V uvedenom priestore nie sú takmer žiadni...

Farárom nepridajú, úradníkov platovo posunuli na úroveň seniorov

Takmer dva týždne po rokovaní decembrového generálneho presbyterstva (GP) – a po krátkej nič nehovoriacej správe na webe – zverejnil riaditeľ generálneho biskupského úradu Igor Bartho aj uznesenia z GP, ktoré zasadalo 6. 12. minulého roka. Okrem uznesenia, namiereného voči Ivanovi Muchovi, o ktorom Lutherus informuje v...

Nová zámienka v prenasledovaní farára Muchu: kto odporuje vedeniu cirkvi, neuspokojuje jeho predstavy o poslušnosti

Hon na farára, bývalého seniora Novohradského seniorátu a niekdajšieho predsedu synody z radov ordinovaných Ivana Muchu naďalej neprestáva. Najnovšou zámienkou je, že sa generálnemu presbyterstvu vraj nepáči spôsob, akým s ním Ivan Mucha komunikoval. Ako už Lutherus informoval, Ivan Mucha v minulom roku čelil sérii...

Bombová bublina spľasla: polícia prerušila trestné stíhanie

Ešte vo februári minulého roka začala polícia trestné stíhanie vo veci šírenia poplašnej správy. Súviselo s anonymným podaním, ktoré sa malo týkať možného výbuchu nástražného a výbušného systému počas inštalácie biskupov a uvedenia generálneho dozorcu 2. marca v evanjelickom kostole vo Zvolene. Krátko po údajnom nahlásení...

Evanjelikov v Budimíre podporoval významný rod

3. adventná nedeľa 15. 12. 2019 v CZ Budimír mala slávnostný charakter. Okrem sviatosti Krstu svätého v rámci bohoslužieb, si prítomní pripomenuli aj významné výročie – 150 rokov samostatnosti cirkevného zboru. Pozvanie na slávnosť prijali rodáci z Budimíra - evanjelickí farári – Radoslav Grega, farár v Opinej a Peter...

V kauze lúpeže storočia v evanjelickej cirkvi sa predsa dočkali pravdy

Jedenásteho novembra 2019 Najvyšší súd Slovenskej republiky s konečnou platnosťou zamietol neoprávnenú žalobu bývalého dozorcu cirkevného zboru Bratislava proti bývalému generálnemu dozorcovi Jánovi Holčíkovi a členom cirkevného zboru – sestrám Križanovej a Szadvariovej o ochranu osobnosti. O čo v tejto kauze išlo? Menovaní...

Finančná zbierka na Popradskú pediatriu

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania a Zbor Evanjelickej cirkvi Poprad-Veľká zorganizovali 30.11.2019 medzinárodnú konferenciu "30. rokov po", ktorá bola venovaná výročiu "Nežnej revolúcie" a zmeny totalitného režimu, ktorej témou bolo ako sa cirkev (ne)vyrovnala s dedičstvom totalitného...

Predsedníctvu Evanjelickej cirkvi a členom Generálneho presbyterstva

„Spamätajte sa, ešte nie je neskoro!“ Kríza v našej cirkvi sa zrýchlene prehlbuje. Nedôvera, neláska, podozrievania, nenáležitá kritika a sebakritika sú žalostným obrazom jej dnešného vnútra. Navonok sa hrdíme: sme evanjelickí kresťania - vzor pre slovenskú spoločnosť… To je však minulosť! Naša, predtým rešpektovaná, cirkev je...

Odkaz SNP je aktuálny aj dnes

Na každú udalosť, a to platí aj pre SNP, sa vždy nájde viacero názorov. Záleží ale od doby, ale aj od kontextu v ktorom sa posudzuje. Ako kresťania vyznávajúci absolútne, Bohom dané hodnoty pre človeka, to však máme o čosi jednoduchšie, ako tí, ktorí všetko relativizujú, často nepoznajúc skutočnú pravdu ani správnu mieru - a...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.