Najnovšie články

Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

„Ak by som vedel, že je Božou vôľou, aby som v Ríme umrel, aj vtedy by som šiel.. Toto som písal potomkom na výstrahu: dobrým, aby o pravdu stáli, a slepým v pravde, aby sa toho varovali, a tým, ktorí nepoznajú môj spor a mi ubližujú, aby, poznajúc pravdu, ubližovaním...

Solúnski bratia

Solúnski bratia

"Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. J 1, 1 - 5 Dnes...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na 4. nedeľu po Svätej Trojici Vám dávame do pozornosti Biblický príhovor na 4. nedeľu po Svätej Trojici z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Nitrianskej Strede. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v.  farárka Mgr. Renáta Bobáková....

BEZ SLOVA JE VŠETKO MÁRNE

BEZ SLOVA JE VŠETKO MÁRNE

"Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste." Matúš 23, 37 Jediným znakom kresťanskej cirkvi je poslušnosť Božiemu...

Duch Boží

Duch Boží

4. nedeľa po Svätej Trojici Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale...

Quo vadis, Tranoscius?

Quo vadis, Tranoscius?

Od obchodnej spoločnosti k účelovému zariadeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? Zúčastnila som sa ako akcionár a ako splnomocnený zástupca iných akcionárov Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tranoscius, a. s., konaného dňa 26. 6. 2020. Využila som...

„Buďte rozvážni a bdejte!“

„Buďte rozvážni a bdejte!“

Urážlivé úvahy ku koronakríze Služby Božie a podávanie sviatostí boli pod hrozbou pokút zakázané. Vedenie cirkvi s tým sčasti dokonca unáhlene súhlasilo.[1]Deje sa to avšak bez akejkoľvek účasti zborov, synod a farárov, bez všeobecnej a hlbšej teologickej a duchovnej...

Vierovyznanie tvorí skutky

Vierovyznanie tvorí skutky

„Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, a uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň, a zhoria.“ Ján 15,6 Všetko závisí od vierovyznania. Kde je vierovyznanie správne, všetko je správne: viera, skutky, život, utrpenie, dobrý aj zlý deň, jedenie,...

Ježiš v dome Matúšovom

Ježiš v dome Matúšovom

3. nedeľa po Svätej Trojici Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Milí bratia, milé sestry, na 3. nedeľu po Svätej Trojici, 28. júna 2020, Vám prinášame Biblický príhovor z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Slovenskej Vsi. Slovom Božím poslúžila sestra farárka farárka Mgr. Ľubica Sobanská.

490. výročie Augsburského vyznania

490. výročie Augsburského vyznania

A my sme poznali a uverili. To s tým sme išli do sveta. V tej chvíli totiž, v onej chvíli už vedeli sme čo povedať. Nebolo treba našeptávať a nutkať do reči. Skôr bdieť, aby sa nával nejako nevzpriečil. Dali sme Vám svedectvo nie hru slov, nálad, rozmaru. Vyzdvihli...

Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

„Ak by som vedel, že je Božou vôľou, aby som v Ríme umrel, aj vtedy by som šiel.. Toto som písal potomkom na výstrahu: dobrým, aby o pravdu stáli, a slepým v pravde, aby sa toho varovali, a tým, ktorí nepoznajú môj spor a mi ubližujú, aby, poznajúc pravdu, ubližovaním nehrešili.“ Majster Jan Hus...

BEZ SLOVA JE VŠETKO MÁRNE

"Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli posielaní k tebe! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje dietky, ako si sliepka zhromažďuje kuriatka pod krídla, a nechceli ste." Matúš 23, 37 Jediným znakom kresťanskej cirkvi je poslušnosť Božiemu slovu a nasledovanie Krista....

„Buďte rozvážni a bdejte!“

Urážlivé úvahy ku koronakríze Služby Božie a podávanie sviatostí boli pod hrozbou pokút zakázané. Vedenie cirkvi s tým sčasti dokonca unáhlene súhlasilo.[1]Deje sa to avšak bez akejkoľvek účasti zborov, synod a farárov, bez všeobecnej a hlbšej teologickej a duchovnej diskusie. Osamelým, starším,...

490. výročie Augsburského vyznania

A my sme poznali a uverili. To s tým sme išli do sveta. V tej chvíli totiž, v onej chvíli už vedeli sme čo povedať. Nebolo treba našeptávať a nutkať do reči. Skôr bdieť, aby sa nával nejako nevzpriečil. Dali sme Vám svedectvo nie hru slov, nálad, rozmaru. Vyzdvihli Vieru na prestol, VYZNANIE dali...

Hrozí právny rozklad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? IV.

9. Zachovávanie ústavnosti a) Štát si nemôže dovoliť spochybňovať právny význam Ústavného súdu, nakoľko je to základný pilier právneho štátu. Ústava SR vychádza z trojdelenia štátnej moci – zákonodarnej, výkonnej a súdnej a aj zo systému vzájomných bŕzd jednotlivých mocí, ktoré neumožňujú, aby...

Prenasledujú evanjelium Kristovo

V tomto čase je veľa ľudí, ktorí prenasledujú evanjelium, nie s fyzickou silou, ale s použitím vychytralých schém, /zákonov - poznámka prekladateľa/, a zlých trikov. Pretože nepoužívajú meč, myslia si, že nie sú až takí zlí. Ale tu čítame, že Pilát, hoci nechal Krista zbičovať, tŕním korunovať,...

Hrozí právny rozklad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? III.

3. Upevňovanie moci po voľbách a) V štáte po voľbách víťazné strany na ústrednej úrovni, ale aj v regionálnych orgánoch štátu všemožne, ale najmä personálne upevňujú svoju politickú moc a to tým, že sa zbavujú svojich politických a názorových protivníkov a oponentov z orgánov štátu a obsadzujú ich...

Reformácia a jej podoby

Stredovek je charakteristický tým, že cirkev sa v tomto období odvrátila od pôvodných kresťanských princípov. Proti tomu sa postavilo viacero reformátorov už pred Martinom Lutherom v mnohých častiach Európy. V Anglicku šíril myšlienky nápravy cirkvi Ján Viklef[1], ktorého nasledovníkom v Čechách...

Keď vtáčka lapajú

Milí bratia a sestry, prinášame vám možnosť porovnať názory, ktoré sme viac než často počuli pred voľbami, a tiež to ako sa názory tej istej skupiny osôb zmenili po voľbách. Považujeme to za veľmi dôležité z pohľadu konzistencie názorov, objektívnosti či korektnosti konania, čo úzko súvisí s...

Hrozí právny rozklad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? II.

V prvej časti môjho príspevku pod názvom "Hrozí právny rozklad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku?". som sľúbil, že v budúcich pokračovaniach poukážem na ďalšie právne „excesy“, ktorých sa dopúšťa súčasné vedenie ev. cirkvi, majúce priamy dopad na súčasný turbulentný stav našej cirkvi. Zároveň...

Biblický príhovor

Na 4. nedeľu po Svätej Trojici Vám dávame do pozornosti Biblický príhovor na 4. nedeľu po Svätej Trojici z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Nitrianskej Strede. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v.  farárka Mgr. Renáta Bobáková.  

Duch Boží

4. nedeľa po Svätej Trojici Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Neprijali ste predsa ducha otroctva, aby ste zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba, Otče! A ten istý Duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia, a to dedičia Boží a...

Quo vadis, Tranoscius?

Od obchodnej spoločnosti k účelovému zariadeniu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku? Zúčastnila som sa ako akcionár a ako splnomocnený zástupca iných akcionárov Valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Tranoscius, a. s., konaného dňa 26. 6. 2020. Využila som svoje právo akcionára „klásť otázky na valnom zhromaždení“...

Vierovyznanie tvorí skutky

„Ak niekto nezostáva vo mne, vyhodia ho ako odlomenú ratolesť, a uschne, také zozbierajú, uvrhnú na oheň, a zhoria.“ Ján 15,6 Všetko závisí od vierovyznania. Kde je vierovyznanie správne, všetko je správne: viera, skutky, život, utrpenie, dobrý aj zlý deň, jedenie, pitie, hlad, smäd, spanie, chodenie, státie, atď. Tam, kde je...

Ježiš v dome Matúšovom

3. nedeľa po Svätej Trojici Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici, a povedal mu: Nasleduj ma! A on vstal a nasledoval Ho.Potom sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi.Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš...

Biblický príhovor

Milí bratia, milé sestry, na 3. nedeľu po Svätej Trojici, 28. júna 2020, Vám prinášame Biblický príhovor z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Slovenskej Vsi. Slovom Božím poslúžila sestra farárka farárka Mgr. Ľubica Sobanská.

Dúfajme v Hospodina

2. nedeľa po Svätej Trojici - koniec školského roka Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Pr 3, 5 – 7 Milí žiaci a študenti s rodičmi, vážení pedagógovia, bratia...

Biblický príhovor

Milé sestry, milí bratia, aj v  2. nedeľu po Svätej Trojici, 21. júna 2020 si môžete pozrieť Biblický príhovor z pera evanjelickej a. v. farárky Moniky Černekovej.

Biblický príhovor k 1. nedeli po Svätej Trojici

Milí bratia, milé sestry aj na 1. nedeľu po Svätej trojici - 14. júna 2020  Vám prinášame Biblický príhovor, z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Slovom Božím nám dnes poslúži evanjelický a. v.  farár Mgr. Ján Meňky.

Zodpovednosť a sloboda

Prvá nedeľa po Svätej Trojici My, Bože, chceme zbožne žiť, hriechu sa chrániť, Teba ctiť. Ó, chráň nás zloby, bezbožnosti za Kristom veď nás cestou cnosti. Amen  „V tom čase nebolo kráľa v Izraeli, každý robil čo chcel za správne. Amen“ Sudcov 17, 6 Dnešnou nedeľou vstupujeme do druhej polovice cirkevného roka. Túto druhú...

 

Možnosti zdielania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontaktný formulár

Sociálne siete