Smieť žiť pre Krista 2023 - 2024

Smieť žiť pre Krista 2023 – 2024

Smieť žiť pre Krista 2023 - 2024 Aj tento rok vyšla obľúbená zbierka zamyslení na každý deň v...
Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe,...
Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu

Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu

Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu Na poslednom 13. valnom zhromaždení Svetového...
Nasledujme Pána

Nasledujme Pána

15. nedeľa po Svätej Trojici "Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli;...
Začalo 13. valné zhromaždenie SLZ

Začalo 13. valné zhromaždenie SLZ

Začalo 13. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu Otváracími službami Božími sa dnes v...
Emeritný generálny biskup oslávil 60.

Emeritný generálny biskup oslávil 60. narodeniny

Emeritný generálny biskup oslávil 60. narodeniny V týchto dňoch sa emeritný generálny biskup doc....
Znova pred súdom

Znova pred súdom

Fínska političky Päivi Räsänenová stojí znova pred súdom O medzinárodnú pozornosť sa postarala...
Letné číslo cestou pravdy

Letné číslo cestou pravdy

Letné Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové číslo Cestou pravdy, časopisu evanjelikov...
Nový školský rok

Nový školský rok

Nový školský rok Dnes sa opäť otvárajú brány škôl a my vstupujeme s Božou pomocou, po prázdninách...
100. výročie Svetového luteránskeho dohovoru

100. výročie Svetového luteránskeho dohovoru

100. výročie Svetového luteránskeho dohovoru V týchto dňoch si pripomíname 100. výročie prvého...

Najnovšie články

Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená...

Hľadanie

Hľadanie

16. nedeľa po Svätej Trojici  „... ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.“ J 1, 26b V každej krajine je to...

Prosme o múdrosť

Prosme o múdrosť

Prosme o múdrosť „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú...

Nasledujme Pána

Nasledujme Pána

15. nedeľa po Svätej Trojici "Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplaty u...

Vďačnosť

Vďačnosť

14. nedeľa po Svätej Trojici Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia!...

Letné číslo cestou pravdy

Letné číslo cestou pravdy

Letné Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové číslo Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na...

Nový školský rok

Nový školský rok

Nový školský rok Dnes sa opäť otvárajú brány škôl a my vstupujeme s Božou pomocou, po prázdninách do nového školského...

Vysoké sebavedomie

Vysoké sebavedomie

Vysoké sebavedomie Niekedy, nie až tak dávno, nám mohli ísť napríklad športovci príkladom v náročnom až tvrdom...

Všetko dobre učinil

Všetko dobre učinil

12. nedeľa po Svätej Trojici Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen...

Pýcha a pokánie

Pýcha a pokánie

11. nedeľa po Svätej Trojici Pýcha a pokánie "Tam vošiel do jaskyne, kde aj prenocoval. A hľa zaznelo slovo...

Pokánie čiňte

Pokánie čiňte

Kajúca nedeľa 10. nedeľa po Svätej Trojici Bože náš, buď pri nás, života každý čas. Tak aj v tejto chvíli, skloň sa...

Skutky lásky

Skutky lásky

9. nedeľa po Svätej Trojici „ Koniec všetkého je blízko. Buďte teda rozvážni a dbajte na modlitby.  A nadovšetko,...

Etický kódex

Etický kódex

Etický kódex Určite poznáte známy a pravdivý výrok, že hodnoty, morálka a systém práva a spravodlivosti v západných...

Výstraha pred zvodmi

Výstraha pred zvodmi

8. nedeľa po Svätej Trojici „Každý, kto počúva tieto moje slová a plní ich, podobný bude múdremu mužovi, ktorý si...

Trápenie pokračuje

Trápenie pokračuje

Trápenie pokračuje Iba nedávno sme vám priniesli informácie z (prvej) Synody ECAV 2023. Dnes budeme pokračovať...

Šírme lásku nie nenávisť

Šírme lásku nie nenávisť

7. nedeľa po Svätej Trojici Suspírium: Haleluja, chváľte, služobníci Hospodinovi, chváľte meno Hospodinovo! Požehnané...

Opojení mocou

Opojení mocou

Opojení mocou chcú vládnuť aj nad kartotékami cirkevných zborov Milí evanjelici a. v., jedným z bodov na tohtoročnej...

Služba je cesta

Služba je cesta

6. nedeľa po Svätej Trojici „Veď sme Jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na dobré skutky, v ktorých nás Boh už...

Povolanie učeníkov

Povolanie učeníkov

5. nedeľa po Svätej Trojici Suspírium: Kto Ťa chce znať, náš Spasiteľu, musí mať dušu láskou vrelú – vedieť...

Sestra Vinczeová

Sestra Vinczeová

Sestra Vinczeová, nedávno som si na internete vypočul reláciu Sajfu a Adely vo Fun rádiu, kde ste boli ako hosť....

Kristus je pripravený

Kristus je pripravený

4. nedeľa po Svätej Trojici Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen Keď (Ježiš) opustil...

Jedine Písmo sväté

Jedine Písmo sväté

Jedine Písmo sväté Jedine Písmo sväté vysvetľované v duchu Symbolických kníh je prameňom viery a pravidlom života –...

Náš výber

Návrh na zrušenie uznesení
Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená...

Letné číslo cestou pravdy
Letné číslo cestou pravdy

Letné Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové číslo Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na...

Nový školský rok
Nový školský rok

Nový školský rok Dnes sa opäť otvárajú brány škôl a my vstupujeme s Božou pomocou, po prázdninách do nového školského...

Vysoké sebavedomie
Vysoké sebavedomie

Vysoké sebavedomie Niekedy, nie až tak dávno, nám mohli ísť napríklad športovci príkladom v náročnom až tvrdom...

Etický kódex
Etický kódex

Etický kódex Určite poznáte známy a pravdivý výrok, že hodnoty, morálka a systém práva a spravodlivosti v západných...

Trápenie pokračuje
Trápenie pokračuje

Trápenie pokračuje Iba nedávno sme vám priniesli informácie z (prvej) Synody ECAV 2023. Dnes budeme pokračovať...

Smieť žiť pre Krista 2023 – 2024

Smieť žiť pre Krista 2023 - 2024 Aj tento rok vyšla obľúbená zbierka zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2023 - 2024 - Smieť žiť pre Krista. Do novej zbierky prispeli naši evanjelický farári. V zbierke nájdete na každý deň krátke zamyslenie s modlitbou, biblický text a číslo piesne z...

Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená viacerými vojnovými konfliktmi, výrazným zdražovaním, pandémiou a pritom sa ani zďaleka nedá povedať, že to najhoršie máme za sebou. Všetky spomínané udalosti majú zásadný vplyv na...

Čo sa deje s evanjelickou cirkvou?

Čo sa deje s evanjelickou cirkvou? Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa momentálne nachádza v zajatí letničného ducha. Ako sa to prejavuje? Po prvé V prvom rade je to zákaz akejkoľvek vnútornej diskusie. O tom, že je to tak, netreba, dúfam, nikoho presviedčať. Tento zvláštny...

Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu

Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu Na poslednom 13. valnom zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), ktorí sa uskutočnil od 13. do 19. septembra 2023 v poľskom Krakove, prebehli voľby nových členov rady SLZ a nového prezidenta SLZ. Do funkcie prezidenta bol zvolený biskup...

Prosme o múdrosť

Prosme o múdrosť „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.“ Efezským 5, 15 – 17) Dôstojný brat emeritný biskup, velební bratia farári a sestry farárky, bratia a sestry...

Emeritný generálny biskup oslávil 60. narodeniny

Emeritný generálny biskup oslávil 60. narodeniny V týchto dňoch sa emeritný generálny biskup doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. dožil významného životného jubilea. Začiatkom septembra 2023 oslávil emeritný generálny biskup okrúhle 60. narodeniny. Doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. pôsobil v rokoch...

Letné číslo cestou pravdy

Letné Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové číslo Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na Slovensku. V novom čísle sa dočítate o aktuálnom dianí v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. V júny sa konala prvá tohtoročná Synoda ECAV na Slovensku, ktorá nepriniesla nič...

Nový školský rok

Nový školský rok Dnes sa opäť otvárajú brány škôl a my vstupujeme s Božou pomocou, po prázdninách do nového školského roka 2023/24. Aký bude nevieme. Je to pred nami skryté, no dúfame, že naše deti sa v školách, za nový školský rok nadobudnú o čosi viac vedomostí a zručností, ktoré budú v...

Vysoké sebavedomie

Vysoké sebavedomie Niekedy, nie až tak dávno, nám mohli ísť napríklad športovci príkladom v náročnom až tvrdom tréningu, ktorý bol podmienkou perfektného výkonu na svetovom pohári či olympijských hrách. Ale doba sa mení, a aj napriek tomu, že i dnes sa veľa trénuje, oveľa viac ako o fyzickej...

Transparentná kávička za veľa nestojí!

Transparentná kávička za veľa nestojí! Hovorí sa, že dôvera sa ľahko stratí, ale ťažko buduje. Veľa škandálov, finančných strát a morálny úpadok výrazne narušili aj dôveru evanjelikov či celých cirkevných zborov vo vzťahu k vedeniu ECAV. Táto kríza dôvery zasahuje do každej oblasti života cirkvi,...

Sloboda povolaných v Kristovi

Sloboda povolaných v Kristovi „Čo teda povedať? Že nachodíme Abraháma ako svojho praotca podľa tela? Lebo ak Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Ale tomu, kto skutky vykonáva, tomu sa mzda nepočíta z milosti, ale...

Šestnásta nedeľa po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 16. nedeľu po Svätej Trojici Na 16. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás výklad Slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová. Základom jej bol biblický text z knihy proroka Izaiáša 58, 1 - 10.

Hľadanie

16. nedeľa po Svätej Trojici  „... ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.“ J 1, 26b V každej krajine je to podobné: je hlavné mesto, kde sa sústreďuje najviac ľudí, potom sú okolo neho obce v neveľkej vzdialenosti, ktorých význam je blízkosťou k hlavnému mestu väčší, než význam obcí vzdialenejších, a potom sú obce...

Prosme o múdrosť

Prosme o múdrosť „Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejte, čo je vôľa Pánova.“ Efezským 5, 15 – 17) Dôstojný brat emeritný biskup, velební bratia farári a sestry farárky, bratia a sestry v Pánu! Čas letných...

Pätnásta nedeľa po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 15. nedeľu po Svätej Trojici Na pätnástu nedeľu po Svätej Trojici si pre nás biblický príhovor pripravila, evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková. Ako základ dnešného zamyslenia poslúžili biblické texty: Kaz 11, 9 - 10, Kaz 12, 6 - 8, 2k 12, 9.

Nasledujme Pána

15. nedeľa po Svätej Trojici "Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplaty u svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Preto, keď dávaš almužnu, netrúb pred sebou, ako robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Veru vám hovorím: Majú svoju odplatu!" Mt 6, 1 - 2  ...

Štrnásta nedeľa po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 14. nedeľu po Svätej Trojici Na dnešnú nedeľu si pre nás pripravila biblický príhovor evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová. Základom dnešnej kázne bol biblický text z evanjelia podľa Lukáša 17, 11 - 19.

Vďačnosť

14. nedeľa po Svätej Trojici Hospodine, nech všetky Tvoje skutky vzdávajú Ti vďaku a Tvoji zbožní nech Ti dobrorečia! Nech hovoria o sláve Tvojho kraľovania a Tvoju moc nech zvestujú; aby hlásali synom ľudským Tvoje mocné skutky, nadmernú slávu Tvojho kraľovania. Ž 145,10-12 "Keď sa (Ježiš) uberal do Jeruzalema, šiel cez...

Trinásta nedeľa po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 13. nedeľu po Svätej Trojici Na 13. nedeľu po Svätej Trojici nám poslúžila výkladom slova Božieho Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka. Ako základ kázne jej poslúžil biblický text z knihy proroka Zachariáša 7, 4 - 10.

Z malého dokáže vybudovať veľké

13. nedeľa po Svätej Trojici  „Tak prišiel (Pavel) aj do Derby a Lystry. A hľa, bol tam učeník menom Timoteos, syn veriacej ženy Židovky a otca Gréka, o ktorom bratia v Lystre a Ikónii vydávali dobré svedectvo. Pavel chcel, aby šiel s ním; i vzal ho so sebou a obrezal kvôli Židom v tých krajoch, keďže všetci vedeli, že mal...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete