Články

Akú chceme cirkev?

Tesne po novembri 1989 sme sa všetci veľmi tešili z nadobudnutej slobody, ktorá nám spadla do lona nečakane, doslova ako z neba. Možno to, že sme na slobodu neboli pripravení spôsobilo, že sme rýchlo začali v cirkvi podliehať invázii cudzích duchovných vplyvov, nebolo snáď mládeže, ktorá by v...

Apelujem: nedovoľme v cirkvi Víťazný február tentoraz v lete

Je čas dovoleniek. Čas, ktorý treba využiť na regeneráciu telesných síl, relaxáciu, ale aj na vážne zamyslenie nad svojím životným zameraním či konaním. Keďže v lete každodenný pracovný zhon aspoň na chvíľu utícha, prichádzajú aj nové podnety na zastavenie a uvažovanie. Aj mňa spomínané okolnosti...

Po viac ako 15 rokoch synoda uzavrela kauzu Reformata. Tým, ktorí sa snažili o jej vyriešenie nepoďakovala, chce trestať ich – nie skutočných vinníkov

 „Protož, věrný křesťane, hledaj pravdy, slyš pravdu, uč sě pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti: nebť pravda tě vysvobodí od hřiecha, od ďábla, od smrti dušě a konečně od smrti věčné, jenž jest odlúčenie věčné od milosti Božie.“ Tieto slová Jana Husa dnes už,...

Vráťme úctu ECAV

Tak ako mnohí iní členovia našej ECAV, aj ja som si prečítal posledný Evanjelický posol z 26. júna. Veľmi by som si prial, aby si ho prečítal každý člen našej ECAV. Viem, že nemálo našich bratov a sestier by si v tejto chvíli mohlo myslieť, že nie som celkom príčetný, že taký „bulvár“ je...

Nové vedenie cirkvi zjavne neznesie pohľad na pravdu

VALNÉ ZHROMAŽDENIE TRANOSCIA VIEDLI V ROZPORE SO ZÁKONOM, PRIJATÝMI UZNESENIAMI POŠKODILI DOBRÉ MENO SPOL OČNOSTI Ak niekto získa štandardným alebo iným spôsobom kontrolu nad loďou či budovou, postupne (logicky) získava kontrolu aj nad všetkými súvisiacimi či prepojenými priestormi. To v našom...

Rozkaz znel jasne…

V piatok 28. júna sa konalo dlho očakávané zasadanie Valného zhromaždenia Tranoscius, a. s. Hneď na úvod musím, aj keď veľmi nerád, skonštatovať, že to nebolo zasadanie a rokovanie v pravom zmysle slova. Bola to zorganizovaná „akcia“ s jasným cieľom prevziať moc a kontrolu nad spoločnosťou...

Biskup Eľko na synode nevedel, prečo by mal komunikovať so svojimi veriacimi

Synoda Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku zasadala 21. až 22. júna v budove Biskupského úradu Východného dištriktu (VD) v Prešove. Stotožnila sa so Správou odbornej Komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, s. r. o., v ktorej bolo...

Nový rozpočet, ktorý mal byť vyrovnaný, je v skutočnosti horší ako ten predkladaný pred rokom

Ako sa blížil koniec druhého funkčného obdobia generálneho biskupa Klátika, začali sa profilovať noví „nádejní“ kandidáti na obsadenie najvyšších pozícií v cirkvi. Keď krachli viaceré pokusy očierniť profil generálneho biskupa a generálneho dozorcu zdola (a takéto pokusy cez najrôznejšie petície,...

POĎAKOVANIE

„Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám a mocnostiam, proti pánom sveta tejto temnosti…“ (Ef 6, 12) Milé sestry, milí bratia, týmto sa vám chceme poďakovať za vašu spoluúčasť v duchovnom zápase, ktorý v súčasnosti prebieha v ECAV na Slovensku. Ďakujeme vám za váš finančný...

ZLE pochopená AUTONÓMIA cirkvi

Vo viacerých štátoch, dokonca môžeme povedať aj viac či menej demokratických, je zvykom, že cirkvi požívajú v štáte tzv. autonómiu, to znamená, že niektoré záležitosti si môžu zariadiť po svojom. Samozrejme, pri rešpektovaní pravidiel daného štátu. Zvyčajne je podpísaná aj zmluva, ktorá tieto...

Duchovenstvo sa dostalo do slepej uličky

Som už síce starší človek, no bol som vychovaný vo viere, láske a v úcte k duchovným v našej cirkvi. Preto cítim pohnútku napísať aj svoj pohľad na situáciu v našej evanjelickej cirkvi. My evanjelici sme sa vždy hrdili tým, že naše duchovenstvo je iné ako v katolíckej cirkvi. Evanjelickí farári mali vždy rozhľad a vedeli v tú...

Inštalácia prvej ženy farárky v kostole dvoch vyznaní

Slávnostná inštalácia novej zborovej farárky Anny Debnárovej sa v cirkevnom zbore Budimír uskutočnila 29. júna. Tento deň – sviatok pamiatky apoštolov Petra a Pavla – svojou symbolikou podčiarkol skutočnosť, že do služby zvestovať evanjelium bola povolaná a slávnostne inštalovaná nová služobnica na Pánovej vinici. Anna...

Božie slovo dostalo podobu ľudského príbehu

Keď som pracoval v továrni, kedysi ma kamarát zaskočil otázkou: „Ako k tebe Pán Boh vlastne hovorí?“ Jedna farárska dcéra mi hovorila, ako sa v detstve neodvažovala vstúpiť do kancelárie, keď si jej otec písal kázeň. Myslela si, že otec tam hovorí s Bohom. Ako to vlastne je? Počujeme Boha skutočne, alebo o Ňom len premýšľame?...

Falošní proroci môžu prehrať

„Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.“ Táto smutná predpoveď Pána Ježiša sa naplnila. Povstali a žiaľ aj budú povstávať medzi kresťanmi, farármi, biskupmi aj dozorcami a inými funkcionármi falošní proroci, ktorí nielenže sami blúdia, ale zvádzajú na bludné cesty aj iných. Takýchto sa máme, podľa rady Pána Ježiša,...

Vyprosujem Božie požehnanie pre tých, ktorí nezradili našu cirkev

Patrím k staršej generácii, roky som bola odberateľkou Evanjelického posla spod Tatier, posielam aj príspevky na evanjelizačné stredisko. Som veľmi smutná a znechutená z diania v našej drahej evannjelickej cirkvi. Naši noví nedemokraticky zvolení predstavtelia ničia, rozkrádajú cirkev, nedodržiavajú cirkevné zákony,...

Farárov s iným názorom chcú v senioráte disciplinárne stíhať

Šarišsko-zemplínsky seniorát (ŠZS) sa pripojil k diktátu cirkvi, ktorej nové vedenie od počiatku prenasleduje farárov s iným názorom. Júnové seniorálne presbyterstvo ŠZS prijalo uznesenia voči farárom Jánovi Meňkymu z Michaloviec a Petrovi Sotákovi z Merníka. Poverilo seniorálnu právnu zástupkyňu, aby vypracovala návrhy na...

Prenasledovanie na Slovensku im nestačí

VEDENIE CIRKVI SA USILUJE O REPRESIE UŽ AJ VOČI NEMECKÉMU FARÁROVI Nové vedenie ECAV sa bezprostredne po svojom nástupe pustilo do tvrdých represií voči farárom, ktorých cirkevné zbory sa v záujme zachovania čistoty cirkvi združili v Asociácii slobodných zborov ECAV na Slovensku. Ako ukazujú udalosti posledných dní,...

Prečo zakladáme Spolok Tranovský a jeho Evanjelický posol

Pred vyše 120 rokmi sa zrodil Tranoscius, vydavateľský a kníhkupecký účastinársky spolok. No skôr, ako sa tak stalo, musel umrieť jeho starší brat Tranovský – spolok pre vnútornú misiu. Ten mal rozširovať a vydávať náboženské spisy, časopisy a organizovať rôzne prednášky. Mal byť kultúrnou baštou evanjelictva na Slovensku....

Zlomený strom

Prechádzali sme pred časom z Tatranskej kotliny turistickým chodníkom na chatu Plesnivec. Hneď na začiatku cesty v celom hlbokom lese neďaleko chodníka stál krásny mohutný smrek, ktorý upútal našu pozornosť. Keď človek uvidí krásny strom, zvyčajne si ho premeria pohľadom od spodku nahor a späť. Pri tomto smreku to bolo...

Synoda sa skončila. Ako ďalej?

Dlho očakávané zasadanie synody ECAV 2019 v Prešove máme za sebou. Prinieslo niektoré závažné rozhodnutia. Napríklad dištriktuálny biskup nemôže tretíkrát kandidovať na svoj post. Takýto návrh bol na synode predložený, aj keď predtým neprešiel právnym výborom, čo rozhodne nie je v poriadku. Návrh sa evidentne dotýkal...

 

 

Ak máte nejaké nejasnosti alebo nejaké otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.