Nešťastná tragédia

V noci zo 6. na 7. mája pri požiari evanjelickej fary v obci Čelovce zahynula sestra farárka...
Lutheránsky seminár Petrohrad

Luteránsky seminár v nových priestoroch

Teologický seminár Evanjelickej Lutheránskej cirkvi vstúpil do svojej novej etapy Nové priestory...
102. výročie úmrtia M. R. Štefánika

102. výročie úmrtia M. R. Štefánika

Spomienka na tragickú smrť Milana Rastislava Štefánika. Pred 102. rokmi tragicky umrel velikán...
Obvinená pre kritiku cirkvi

Obvinená pre pre kritiku cirkvi

Fínska kresťanská politička bola obžalovaná z nenávisť, pre jej kritiku cirkvi za podporu pochodu...
Pamätník evanjelickým duchovným

Pamätník prenasledovaným duchovným

V Piešťanoch pribudne pamätník prenasledovaným duchovným Občianske združenie Svetlo nádeje si dalo...

Najnovšie články

Modlitba činiteľov slova

Modlitba činiteľov slova

5. nedeľa po Veľkej noci Vzdych slovami žalmistu: Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj...

Vrabec

Vrabec

Dr. Martin Luther „Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca.“ Mt...

Modicum – máličko

Modicum – máličko

Dr. Martin Luther Učeníci neporozumeli kázni, v ktorej Pán hovorí „máličko“. Vysvetľuje im to, a oni predsa ešte...

Poznámky k FOND-u

Poznámky k FOND-u

Prijatie cirkevného ústavného zákona č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku,...

Ja dušu dám

Ja dušu dám

Ja dušu dám Ja dušu dám za Teba, odhodlane vravíme. Stačí závan, prudší vietor − a všetci sa bojíme. S Petrom spolu...

Drahý Pane Ježišu

Drahý Pane Ježišu

Dr. Martin Luther Drahý Pane Ježišu! Viem, že aj keď som cnostne žil, predsa som žil tak, že si zaslúžim len...

Kristus trpí za hriešnikov

Kristus trpí za hriešnikov

Dr. Martin Luther Hriešnici sa majú obrátiť a nepokračovať v hriechoch „Potom sedel v dome za stolom, a ajhľa, prišli...

Som ako prázdna nádoba

Som ako prázdna nádoba

Dr. Martin Luther Modlitba Pane, som ako prázdna nádoba, naplň ju. Slabý/á som vo viere, posilni ma. Studený/á som...

Kresťania a politika

Kresťania a politika

Ako veriaci kresťania si viac než často a pravidelne uvedomujeme, akého daru sa nám dostalo v porovnaní s tým, čo...

Boh má ťa rád

Boh má ťa rád

Boh má ťa rád  Keď Boh má ťa rád, nerieš márnivosti. V Jeho slove, v pravde, dušu si uhostí. Keď Boh má ťa rád, nermúť...

Matúš – Po sobote

Matúš – Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa,...

Nadýchnem sa

Nadýchnem sa

Nadýchnem sa Nadýchnem sa, je mi dobre. Nič mi dušu neťaží. Láska svätá, dobrá, Božia, ona mi ju ustráži. To, že...

Jákobov boj

Jákobov boj

1. nedeľa po Veľkej noci "Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich jedenásť synov a...

Katolícka či evanjelická?

Katolícka či evanjelická?

Finančných žralokov pandémia nezaujíma! Jedným z najkontroverznejších projektov súčasného vedenia ECAV je nepochybne...

Volanie k pokániu

Volanie k pokániu

2. slávnosť veľkonočná „A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka...“ J 3, 14 Pán Ježiš...

Po sobote

Po sobote

Dr. Martin Luther „Po sobote, na úsvite v prvý deň po sobote, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. A hľa,...

Veľký piatok

Veľký piatok

Dr. Martin Luther „Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali, aj tých zločincov, jedného sprava,...

Náš výber

Tak sa to robí, milí moji…!
Tak sa to robí, milí moji…!

Uznesenia, ktoré sa neplnia, a zmluvy, ktoré neplatia Nové vedenie ECAV preukázalo nepochybne veľkú neschopnosť (alebo...

Kresťania a politika
Kresťania a politika

Ako veriaci kresťania si viac než často a pravidelne uvedomujeme, akého daru sa nám dostalo v porovnaní s tým, čo...

Katolícka či evanjelická?
Katolícka či evanjelická?

Finančných žralokov pandémia nezaujíma! Jedným z najkontroverznejších projektov súčasného vedenia ECAV je nepochybne...

Nehanebné klamstvo
Nehanebné klamstvo

Ako členovia ECAV na Slovensku a jej orgánov v minulosti, resp. ako členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na...

Financovanie ako skúška viery
Financovanie ako skúška viery

Na tému financovania už bolo napísaných viacero článkov, avšak často nevystihujú podstatu témy alebo uvádzajú...

MY SME TU DOMA
MY SME TU DOMA

MY SME CIRKEV!!! ECAV JE NÁŠ DOMOV!!! Milí bratia, milé sestry, stále viac a viac mi píšete a telefonujete, že už bolo...

Tak sa to robí, milí moji…!

Uznesenia, ktoré sa neplnia, a zmluvy, ktoré neplatia Nové vedenie ECAV preukázalo nepochybne veľkú neschopnosť (alebo nezáujem) sa vyrovnať s kauzami, ktoré výrazne morálne aj finančne poškodili našu cirkev. Dokonca to bolo aj oficiálne potvrdené samostatným uznesením na Synode ECAV 2020, kde je...

Keď vrchnosť klame, nekoná v súlade s Kristom

„Jeden podvádza druhého a nehovoria pravdu, naučili sa jazykom hovoriť lož, konajú prevrátene, nevládzu sa obrátiť.  Útlak na útlak, podvod na podvod, nechcú ma poznať − znie výrok Hospodinov.“ (Jer 9, 4 − 5) V túžbe po zmene zabúdajú nielen jednotlivci, ale aj celé spoločenstvá a národy na...

Kresťania a politika

Ako veriaci kresťania si viac než často a pravidelne uvedomujeme, akého daru sa nám dostalo v porovnaní s tým, čo vidíme vo svete okolo nás. Cez evanjelium Pána Ježiša Krista a pôsobením Ducha Svätého sme prijali vieru v Božie zasľúbenia, Božiu milosť, pokoj, lásku a nádej, ale aj slobodu, ktorú...

Snaha o rehabilitáciu bez pokánia a nápravy

V minulom článku s názvom Nehanebné klamstvo sme poukázali na nepravdivé a zavádzajúce vyjadrenia niektorých biskupov vo veci hospodárenia Reformaty. Aj príspevok Jána Brozmana, na ktorý chceme reagovať v tomto článku, je spojený s touto spoločnosťou, ale zrejme vznikol s iným zámerom, a tým je...

Katolícka či evanjelická?

Finančných žralokov pandémia nezaujíma! Jedným z najkontroverznejších projektov súčasného vedenia ECAV je nepochybne Fond zabezpečenia cirkvi. V skratke: ide o fond, kde má vedenie cirkvi ambíciu zhromaždiť viac ako 1,5 mil. eur, ktoré plánuje získať od cirkevných zborov. To, čo vyvoláva oprávnené...

Požehnané veľkonočné sviatky

  ilustračné foto: pixabay.com  

Nehanebné klamstvo

Ako členovia ECAV na Slovensku a jej orgánov v minulosti, resp. ako členovia Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku dnes, sa snažíme poukazovať na hrubé pochybenia a nedostatky, ktoré sa udiali pri správe cirkevného majetku, pri voľbách, ale aj v iných situáciách či projektoch. Okrem...

Duchovné slovo na Veľkonočné sviatky

Blížia sa nám sviatky Veľkej noci, kedy si pripomíname udalosti posledných chvíľ Pána Ježiša Krista, poslednú večeru, zradu, odsúdenie, ukrižovanie a zmŕtvychvstanie. Počas týchto sviatkov sme pre Vás okrem písaného slova Božieho pripravili aj záznamy služieb Božích. Záznamy služieb Božích si...

Cirkev musí zaujať jednoznačné stanovisko

Toto je kresťanské šafárenie? Toto je cesta a spôsoby kresťana? Ovzdušie v spoločnosti je zlé a v našej cirkvi asi ešte horšie. Zaznamenal som mnoho podnetov z viacerých zdrojov, ktoré to potvrdzujú. Napríklad v týždenníku Lutherus, roč. 3, č. 7, na str. 29 v článku „Evanjelici sú zmätení, treba...

Veľkonočné obdobie

Všetky nedele a sviatky v priebehu jedného roka tvoria cirkevný (liturgický) rok. Obsahom nám predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok delíme na dve časti: slávnostnú a bezslávnostnú polovicu. V slávnostnej časti cirkevného roka sú tri obdobia...

Biblický príhovor na 5. nedeľu po Veľkej noci

Na dnešnú 5. nedeľu po Veľkej noci, 9. mája 2021 si pre nás pripravila výklad slova Božieho evanjelická a. v. Mgr. Oľga Klátiková. Základom jej kázne bol biblický text z Listu apoštola Pavla Kolosenským zo 4. kapitoly, 2 až 6 veršu.

Modlitba činiteľov slova

5. nedeľa po Veľkej noci Vzdych slovami žalmistu: Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo sa k Tebe modlím. Nech sa radujú všetci, ktorí dúfajú v Teba a plesajú neustále. Ty ich ochraňuj, nech v Tebe jasajú milovníci Tvojho mena. Zo svojej vôle splodil...

Vám prospeje, aby som odišiel

Dr. Martin Luther „Ale teraz idem k Tomu, ktorý ma poslal, a nikto z vás sa ma neopýta: Kam ideš? Ale že som vám to povedal, smútok vám naplnil srdce. Ja vám však pravdu hovorím: Vám prospeje, aby som odišiel; lebo ak neodídem, Radca nepríde k vám; ale keď odídem, pošlem Ho k vám. A keď príde, poučí svet: o hriechu a o...

Vrabec

Dr. Martin Luther „Či nepredávajú dvoch vrabčekov za groš? A ani jeden z nich nepadne na zem bez vôle vášho Otca.“ Mt 10, 29 Náš rozum tak usudzuje, že keby nás Boh miloval, bdel by nad nami, prekazil by každé nešťastie a nedal by nám trpieť. Ale pretože raz tu, raz tam sa proti nám vzmáha protivenstvo, usudzuje z toho, že buď...

Biblický príhovor na 4. nedeľu po Veľkej noci

Na 4. nedeľu po Veľkej noci, 5. mája2021 si pre nás pripravil Biblický príhovor evanjelický a. v. farár doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup v. v. z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.

Hospodin víťazný Kráľ a spravodlivý Sudca

4. nedeľa po Veľkej noci     Žalm. Spievajte Hospodinovi novú pieseň! Lebo vykonal divné veci: pravica Jeho pomohla Mu, i Jeho sväté rameno. Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov. Rozpomenul sa na svoju milosť, na vernosť k domu Izraela; všetky končiny zeme videli spásu nášho Boha....

Modicum – máličko

Dr. Martin Luther Učeníci neporozumeli kázni, v ktorej Pán hovorí „máličko“. Vysvetľuje im to, a oni predsa ešte nechápu. Tak ako učeníci, aj my si s týmto „máličko“ nevieme rady. Aj nám bráni pochopeniu to isté, čo bránilo učeníkom. Lebo keď prišlo pokušenie a videli Pána Ježiša tak potupne a biedne zomrieť, nepomysleli si,...

Poznámky k FOND-u

Prijatie cirkevného ústavného zákona č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, zverejneného v Zbierke CPP pod číslom 15/2020, je exemplárnym príkladom fušerstva, diletantizmu, hlúposti, ktoré nemajú v ECAV obdobu. Tento cirkevný právny predpis vykazuje mnohé formálne aj obsahové nedostatky...

Ja dušu dám

Ja dušu dám Ja dušu dám za Teba, odhodlane vravíme. Stačí závan, prudší vietor − a všetci sa bojíme. S Petrom spolu prežívame pád zo stolca pyšného. Ani my to nezvládame: nezaprieť Ho dobrého. Odhodlanie klesá k nule. Bože milý, pomôž nám dnes nezradiť Syna Tvojho, čo mrel v bôli za nás sám! Mgr. Ľubomíra Mervartová...

Drahý Pane Ježišu

Dr. Martin Luther Drahý Pane Ježišu! Viem, že aj keď som cnostne žil, predsa som žil tak, že si zaslúžim len zatratenie. Potešuje ma, že si za mňa zomrel a pokropil ma krvou, ktorá tiekla z Tvojich svätých rán. V Teba som bol pokrstený. Počul som Tvoje slovo, ktorým si ma povolal. Zasľúbil si mi milosť a život. Dávaš mi...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete