Najnovšie články

Postoj obete

Postoj obete

Postoj obete má svoj pôvab: Zabezpečuje súcit, zaisťuje obdiv (a to sa týka celých národov a kontinentov, rovnako ako...

Premoženie zlých mocností

Premoženie zlých mocností

3. pôstna nedeľa Vďaka, Kriste, Tvoje rany otvorili do večnosti brány, Tvojím svätým umučením stali sme sa ľudom...

Dr. Martin nám odkazuje

Dr. Martin nám odkazuje

RÍM A JEHO PRISLUHOVAČI NEMÔŽU BYŤ SUDCAMIČo je to? Či nemajú právnikov, či sa všetci zbláznili a vo všetkom...

Istota nádeje

Istota nádeje

2. pôstna nedeľa „Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa dosvedčil, prijme veniec života, ktorý...

MY SME TU DOMA

MY SME TU DOMA

MY SME CIRKEV!!! ECAV JE NÁŠ DOMOV!!! Milí bratia, milé sestry, stále viac a viac mi píšete a telefonujete, že už bolo...

ECAV je len jedna

ECAV je len jedna

Sčítanie začalo Začalo sa ďalšie sčítanie obyvateľov, ktoré býva pravidelne každých desať rokov. V rámci neho je...

Sčítací marketing

Sčítací marketing

„Cirkev, ktorá nás nič nestojí, nám za nič nestojí.“ Na prvý pohľad krásne marketingové heslo, povzbudzujúce k vyššej...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

V dnešnú nedeľu po Deviatniku vám dávame do pozornosti aj Biblický príhovor z pera sestry farárky ThDr. Evy...

O milosrdenstve a milosti

O milosrdenstve a milosti

Nedeľa Deviatnik Ale čo mi bolo ziskom, uznal som pre Krista za stratu. Fil 3, 7 Bratia a sestry! O milosrdenstve a...

Sláva statočným

Sláva statočným

Doba, ktorú žijeme, je plná sklamaní. Šokuje nás napríklad, ako bolo skorumpované súdnictvo, prokuratúra, čo všetko...

Dobrým premáhaj zlé

Dobrým premáhaj zlé

3. nedeľa po Zjavení Volajme na Hospodina slovami žalmistu: Ž 86, 16 − 17 Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; starajte...

Pán Tau a iné

Pán Tau a iné

My, starí a starší, si pamätáme film Pán Tau. Bol o ústrednej postave rovnomenného koprodukčného farebného seriálu...

Neprichádza k zmiereniu

Neprichádza k zmiereniu

Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej...

Náš výber

Financovanie ako skúška viery
Financovanie ako skúška viery

Na tému financovania už bolo napísaných viacero článkov, avšak často nevystihujú podstatu témy alebo uvádzajú...

MY SME TU DOMA
MY SME TU DOMA

MY SME CIRKEV!!! ECAV JE NÁŠ DOMOV!!! Milí bratia, milé sestry, stále viac a viac mi píšete a telefonujete, že už bolo...

Sčítací marketing
Sčítací marketing

„Cirkev, ktorá nás nič nestojí, nám za nič nestojí.“ Na prvý pohľad krásne marketingové heslo, povzbudzujúce k vyššej...

Postoj obete

Postoj obete má svoj pôvab: Zabezpečuje súcit, zaisťuje obdiv (a to sa týka celých národov a kontinentov, rovnako ako i jednotlivcov). Nech je už naša situácia akokoľvek biedna, neobviňujme, prosím, nič a nikoho – dejiny, vládu, nadriadených, rasu, rodičov, mesačnú fázu, detstvo ani cvičenie...

Financovanie ako skúška viery

Na tému financovania už bolo napísaných viacero článkov, avšak často nevystihujú podstatu témy alebo uvádzajú nesprávne údaje, či už z dôvodu slabého poznania problematiky, alebo so zámerom manipulácie evanjelickej verejnosti. To sa prejavuje najmä v tom, že niektoré kľúčové údaje chýbajú,...

MY SME TU DOMA

MY SME CIRKEV!!! ECAV JE NÁŠ DOMOV!!! Milí bratia, milé sestry, stále viac a viac mi píšete a telefonujete, že už bolo dosť slov, že sa už toho dosť popísalo, že je potrebné prejsť k činom. Píšeme, odkrývame finančné kauzy, vieroučné zavádzanie, pokrytectvo, neschopnosť, nekompetentnosť súčasného...

Aj zlým vinohradníkom na imidži záleží

Biblia nám prináša veľa zaujímavých myšlienok, zásad a múdrostí prostredníctvom podobenstiev. V nich môžeme vidieť nielen poučné príbehy, ale najmä Božiu vôľu a „pravdu v akcii“. Po ich prečítaní teda môžeme správne pochopiť zmysel posolstva, a zároveň aj to, ako ho vhodne aplikovať v praxi. Jedno...

K financovaniu cirkvi z trocha iného uhla pohľadu

K novému schválenému projektu financovania ECAV z cirkevných zborov, ktoré majú posielať vyrubené príspevky do nejakého bližšie nešpecifikovaného, až imaginárneho fondu, bolo napísaných už veľa článkov. V mojom postrehu sa pokúsim na tento, dovolím si tvrdiť dopredu, na neúspech odsúdený projekt...

Blahoželanie Imrichovi Lukáčovi

V týchto dňoch sa náš brat v Kristu a bývalý generálny dozorca ECAV na Slovensku doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc., dožil krásneho životného jubilea − sedemdesiatich rokov. Imrich Lukáč je známy svojím nadšením, schopnosťou povzbudiť a podporiť aj tých, ktorí sú skrúšeného srdca, unavení či sklamaní...

Spomienka na Dušana Praženku

Bratia a sestry, so zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že dnes, 14. februára 2021, náš Pán z tejto časnosti povolal k sebe svojho verného služobníka Ing. Dušana Praženku, CSc., ktorý mnohé roky aktívne pôsobil vo viacerých funkciách v Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na...

Fond financovania platov duchovných? Alebo fond zabezpečenia moci?

Skôr to pripomína výber daní ako v rozprávke o pyšnej princeznej! Asi všetci majú ešte v nedávnej pamäti Synodu 2020 v “Covid-19 červenom” Ružomberku, kde sa v podstate “za chodu” tvorili zákony o fonde “zabezpečenia cirkvi” a kde len pár hlasmi prešiel pochybný model výberu cirkevných...

Veľká duchovná nezodpovednosť

Aj keď je všeobecne známe, že kresťanskú náuku prijímame skrze vieru, cez zvestované a prijaté slovo Božie, je nespochybniteľné, že kresťanstvo podporuje aj kritické, logické myslenie a zdravý úsudok. Tým sa dosť výrazne odlišuje od iných náboženstiev, ktoré často zvýrazňujú iba všeobecnú,...

Sčítací marketing

„Cirkev, ktorá nás nič nestojí, nám za nič nestojí.“ Na prvý pohľad krásne marketingové heslo, povzbudzujúce k vyššej finančnej obetavosti pre cirkev. Zarazilo ma, že na internetovej stránke  konzervatívneho katolíckeho subjektu citujú evanjelického nositeľa úradu. Dokonca dvoch. Okrem paroly:...

Biblický príhovor na 3. pôstnu nedeľu

Výklad biblického textu z knihy Prísloví 23. kapitoly 17 veršu si pre nás na 3. pôstnu nedeľu, 7. marca 2021 pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Ivan Mucha.

Premoženie zlých mocností

3. pôstna nedeľa Vďaka, Kriste, Tvoje rany otvorili do večnosti brány, Tvojím svätým umučením stali sme sa ľudom vykúpeným. Amen. „A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu [a hovoril]: Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! Ale druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, a si celkom tak odsúdený! A my...

Dr. Martin nám odkazuje

RÍM A JEHO PRISLUHOVAČI NEMÔŽU BYŤ SUDCAMIČo je to? Či nemajú právnikov, či sa všetci zbláznili a vo všetkom zošaleli? Naši právnici, ako aj rozum dá, hovoria, že nikto nemôže byť sám sebe sudcom. A ešte dôraznejšie je to zakázané našou Knihou, Svätým písmom. Teraz je zjavné, že sme protivníkmi pápeženstva,...

Biblický príhovor na 2. pôstnu nedeľu

Na 2. pôstnu nedeľu sa nám prihovorí so slovom Božím evanjelický a. v. farár Mgr Ján Mojzsis. Základom dnešného Biblického príhovoru je text z evanjelia podľa Matúša 15, 21 - 28

Istota nádeje

2. pôstna nedeľa „Blahoslavený muž, ktorý vytrvá v pokúšaní, lebo keď sa dosvedčil, prijme veniec života, ktorý zasľúbil (Pán) tým, čo Ho milujú. Nech nikto nehovorí v pokúšaní: Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani On nepokúša nikoho.“ (Jk 1, 12 – 13) Bratia a sestry! Už od čias Pána Ježiša mnoho ľudí...

ECAV je len jedna

Sčítanie začalo Začalo sa ďalšie sčítanie obyvateľov, ktoré býva pravidelne každých desať rokov. V rámci neho je možnosť vyjadriť aj svoju príslušnosť k viere, k cirkvi. Hneď od začiatku celého procesu sa na internete a v iných médiách stretávam so zvláštnym trendom brojenia proti veriacim a cirkvám. Nerešpektuje sa tu ich...

Biblický príhovor na 1. pôstnu nedeľu

Na 1. pôstnu nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila sestra farárka Mgr. Lívia Mojzsisová. Základom kázne bol Biblický text z knihy proroka Zachariáša 1, 12 - 17.

Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmyté zo svojej špiny

Prvá pôstna nedeľa „Pokolenie, čo sa pokladá za čisté, ale nie je obmyté zo svojej špiny.“ (Prísl 30, 12) Pravdepodobne každý z vás sa stal svedkom situácie, pri ktorej matka alebo jeden zo starých rodičov pri prechádzke napomínal svoje dieťa či vnúča, aby nedvíhalo žiadne predmety zo zeme. A možno ste to boli práve vy, kto...

Uzdravenie nášho vzťahu s Pánom Bohom

Keby som nebol mal možnosť byť členom Generálneho hospodárskeho výboru (GHV) a členom synodálnej komisie na posúdenie skutkového stavu hospodárenia v spoločnosti Reformata, spol. s r. o., tak by som sa možno pozeral na situáciu v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku ako niektorí naši bratia a sestry, a to tak, že je...

Pokúšanie Pána Ježiša Krista

Dr. Martin Luther „Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal. Keď sa štyridsať dní a štyridsať noci bol postil, nakoniec vyhladol. Tu pristúpil pokušiteľ a povedal Mu: Ak si Syn Boží, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby! On však povedal: Napísané je: Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým...

 

Možnosti zdieľania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontakt:

Adresa:
Asociácia slobodných zbor
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku
059 36 Mengusovce č.194
Email: asociaciasloz@gmail.sk
Mobil:
0918/624 814

Číslo účtu: IBAN: SK09 0900 0000 0051 5363 4576

Prihlásiť sa na odber noviniek

Sociálne siete