Najnovšie články

Slepec pri Jerichu

Slepec pri Jerichu

1. adventná nedeľa Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral.Počujúc, že zástup ide tadiaľ,...

Blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá

Dr. Martin Luther 27. nedeľa po Svätej Trojici „Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili...

Uzdravenie nemého slepca

Uzdravenie nemého slepca

Posledná nedeľa v cirkevnom roku „K Ježišovi priviedli démonom posadnutého slepca, ktorý bol nemý. Uzdravil ho, takže...

Blahoslavení žalostiaci…

Blahoslavení žalostiaci…

Dr. Martin Luther Blahostavenstvá "Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu." Mt 5, 4 Druhá vlastnosťŽalostiť...

Posledné veci človeka

Posledné veci človeka

23. nedeľa po sv. Trojici - Predposledná nedeľa pred koncom cirkevného roka Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho...

Znamenia konca času 

Znamenia konca času 

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka Vzdych slovami žalmistu: „V Tvojej ruke sú moje časy, vytrhni ma z rúk mojich...

Náš výber

Transparentnosť podľa Eľka
Transparentnosť podľa Eľka

Na nedávnej Synode ECAV 2020 sa generálny biskup Ivan Eľko znova raz rozhorlil, tentokrát na tému, ktorej sa donedávna...

Nejaký bytík na Panenskej…
Nejaký bytík na Panenskej…

Nielen naši čitatelia a priaznivci si určite budú pamätať príbeh prenajímania bytu na Panenskej 25, ktorý patrí medzi...

Odpočet plnenia uznesení
Odpočet plnenia uznesení

Ak by sme chceli pomenovať najväčšie problémy, ktoré dnes Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku trápia, určite by sme...

Zamyslenie nad Synodou 2020
Zamyslenie nad Synodou 2020

Motivácia a časové súvislosti Po lete, ktoré pre mnohých vyčerpaných rodičov, zamestnancov či podnikateľov znamenalo...

Transparentnosť podľa Eľka

Na nedávnej Synode ECAV 2020 sa generálny biskup Ivan Eľko znova raz rozhorlil, tentokrát na tému, ktorej sa donedávna vyhýbal “ako čert krížu”, a to transparentnosť. Vraj keď chceme byť transparentnou cirkvou, musíme byť transparentní vo všetkom, vždy a všade. Dokonca v tejto súvislosti netreba...

Konflikt záujmov alebo iba zlý vtip?

Už skôr sme vás informovali o tom, že Synoda 2020 konštatovala neplnenie uznesení Synody 2019 vo vzťahu k spoločnosti Reformata. Toho, čo nebolo splnené, bolo však viac. V tomto článku sa budeme venovať uzneseniu 20-03 zo Synody 2019, kde “Synoda ECAV na Slovensku zaväzuje predsedníctvo ECAV a...

Otvorený list bývalého generálneho dozorcu ECAV Predsedníctvu ECAV na Slovensku

Vážené Predsedníctvo ECAV na Slovensku! Posledné udalosti v ECAV ale aj na Slovensku boli pre mňa rozhodujúcou výzvou pre napísanie otvoreného listu adresovaného Vám, ale aj širokej evanjelickej verejnosti. Píše sa mi ťažko a robím to s bôľom v srdci, nie však s nenávisťou ani hnevom. Jednoducho...

AKTUALIZOVANÉ 22. 11. 2020 – Neoficiálne informácie zo Synody

Bratia a sestry, snažili sme sa pre vás z dostupných zdrojov a informácií zrekonštruovať, ako boli predkladané a pripomienkované jednotlivé návrhy. Dôraz je skôr na zachytenie presného obsahu predkladaných informácií, pokiaľ ide o presné podanie textov, počkajte si na oficiálnu verziu. Ak sa nám...

Trestné oznámenia vo veci káuz spoločnosti Refomata (2015 − 2020)

Zámerom tohto článku je poskytnúť vám prehľad a základné informácie o kauzách v spoločnosti Reformata z pohľadu podaných trestných oznámení. Okrem samotných podaní vám prinášame aj reakcie z prokuratúry, opakované a doplnené podania a aktuálny stav v tejto oblasti.   Trestné oznámenie podané...

Plnenie uznesení Synody 2020: prvé varovanie!

Iba nedávno sme písali o tom, ako predsedníctvo cirkvi a konateľ Reformaty odignorovali plnenie uznesení Synody 2019, a to najmä tých, ktoré sa týkali spoločnosti Reformata. Okrem prijatia “nového” uznesenia o nespokojnosti s plnením “starých” uznesení však synodáli neprijali nič, čo by hovorilo o...

Nejaký bytík na Panenskej…

Nielen naši čitatelia a priaznivci si určite budú pamätať príbeh prenajímania bytu na Panenskej 25, ktorý patrí medzi vymenované kauzy spoločnosti Reformata, ktoré boli spomenuté aj v správe synodálnej komisie. Je to príbeh veľmi jednoduchý až prozaický, ale o to ľahšie použiteľný ako dôkaz...

400. výročie bitky na Bielej hore

O pár dní 8. novembra si budeme pripomínať 400. výročie bitky na Bielej hore. Bitky z 8. novembra 1620, ktorá znamenala koniec náboženskej slobody na niekoľko storočí v Čechách a na Morave. Priniesla prenasledovanie, perzekvovanie a útek nekatolíckych duchovných, zatváranie kostolov a...

Keď biskup uráža bratov vo viere

Milí evanjelici, určite poznáte to staré známe, hoci nechutné a odporné, že keď nevieš spochybniť argumenty protivníka, pokús sa o jeho diskreditáciu. V tomto článku vám prinesieme jeden príbeh zo Synody 2020, kde uvedený nemorálny prístup využil “najvyšší” predstaviteľ našej Evanjelickej cirkvi...

Odpočet plnenia uznesení

Ak by sme chceli pomenovať najväčšie problémy, ktoré dnes Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku trápia, určite by sme tu zaradili aj správu majetku (a taktiež volebné manipulácie, neschopnosť sa vyrovnať s iným názorom, viesť dialóg, vydať počet zo svojho šafárenia či otvorene a transparentne...

Rozprávka o biskupovi a svorke vlkov

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden biskup. Keďže ľudia ho mali celkom radi, bol biskupom celých dvanásť rokov. Veľmi dobre reprezentoval cirkev na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mal dobrý „nos” či šťastie aj na generálnych dozorcov, ktorí boli osobami principiálnymi a zásadovými. Boli to ľudia, ktorí netolerovali rôzne kšefty a...

Biblický príhovor na 1. adventnú nedeľu

Vstupujeme do nového cirkevného roka 1. adventnou nedeľou, 29. novembra 2020, ktorej témou je Pán prichádza. Dnešným kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Marek Tomčík.

Slepec pri Jerichu

1. adventná nedeľa Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral.Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spytoval sa, čo je to.Oznámili mu, že Ježiš Nazaretský ide tadiaľ.Tu zvolal: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!A tí, čo šli popredku, dohovárali mu, aby zamĺkol. Ale on tým hlasnejšie kričal: Syn Dávidov,...

Blahoslavenstvá

Dr. Martin Luther 27. nedeľa po Svätej Trojici „Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu. Blahoslavení krotkí, lebo oni dedičmi zeme budú....

Služby Božie – Nedeľa večnosti

Na poslednú nedeľu cirkevného roka, nedeľu večnosti, 22. novembra 2020 sme si pre vás pripravili služby Božie z evanjelického a. v. kostola v Poprade - Veľkej. Kázňou slova Božieho sa nám prihovára Mgr. Ľubomíra Mervartová, evanjelická a. v. farárka.

Uzdravenie nemého slepca

Posledná nedeľa v cirkevnom roku „K Ježišovi priviedli démonom posadnutého slepca, ktorý bol nemý. Uzdravil ho, takže nemý hovoril a videl. A všetky zástupy boli ako bez seba a hovorili: Či tento nie je Syn Dávidov? Keď to počuli farizeji, povedali: Tento nevyháňa démonov, iba ak Belzebubom, kniežaťom démonov. Ježiš poznal ich...

Služby Božie – Predposledná nedeľa pred koncom cirkevného roku

Aj na túto nedeľu sme si pre vás pripravili Služby Božie. Tentokrát z evanjelického a. v. chrámu Božie v Poprade - Veľkej. Kázňou slova Božieho a liturgiou nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Jozef Vereščak.

Posledné veci človeka

23. nedeľa po sv. Trojici - Predposledná nedeľa pred koncom cirkevného roka Keď Jozefa odviedli do Egypta, kúpil ho Egypťan Pótifar, dvoran faraónov, veliteľ telesnej stráže, od Izmaelcov, ktorí ho tam doviedli. Ale Hospodin bol s Jozefom, takže sa mu všetko darilo; býval v dome svojho egyptského pána. Jeho pán videl, že...

Služby Božie – 3. nedeľa pred koncom cirkevného roka

Služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Nitrianskej Strede. Na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka, 8. novembra 2020, nám poslúžil slovom Božím, brat farár Mgr. Martin Bobák a liturgiou sestra farárka Mgr. Renáta Bobáková.

Znamenia konca času 

3. nedeľa pred koncom cirkevného roka Vzdych slovami žalmistu: „V Tvojej ruke sú moje časy, vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a naháňačov. Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou! Ó Hospodine, nech nevyjdem na hanbu, lebo na Teba volám; nech sa zahanbia bezbožníci, nech zmĺknu v podsvetí. Nech...

 

Možnosti zdielania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontaktný formulár

Sociálne siete