Najnovšie články

Vyslobodenie z otroctva smrti

Vyslobodenie z otroctva smrti

16. nedeľa po Svätej Trojici Vzdych: "On poslal svoje slovo a uzdravil ich a z ich hrobových jám ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinu za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; nech obetujú obete vďaky a rozhlasujú Jeho skutky s plesaním." Žalm 107, 20 - 22 "Zákon...

Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Žijeme v kritickej dobe. Sme ohrození nebezpečnou pandémiou, spôsobenou koronavírusom, ktorá prináša straty na životoch a spôsobuje vážne ekonomické škody. Ďalšou hrozbou, a som presvedčený, že nie menej nebezpečnou, je pandémia hriechu. Veľmi sa rozmnožil...

Hovorím ti vstaň

Hovorím ti vstaň

Dr. Martin Luther Kázeň na 16. nedeľu po Svätej Trojici Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, ajhľa, vynášali mŕtveho, jediného syna matky, a tá bola vdova, početný zástup mesta išiel s ňou....

Viera dnes a zajtra I.

Viera dnes a zajtra I.

„Dejiny z ktorých sa nechceme poučiť si musíme zopakovať“ Pripravili sme pre Vás sériu rozhovorov z rôznymi zaujímavými ľuďmi na tému Viera dnes a zajtra, ktorá je podľa nás aktuálnejšia ako, kedy bola. Svet sa veľmi rýchlo mení, do našich životov prichádzajú nové...

NEKLAMTE!

NEKLAMTE!

Otvorený list generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi: NEKLAMTE! Generálny biskup Ivan Eľko, na stretnutí vedenia cirkvi s predsedníctvami zborov ECAV ste sa vyjadrili v tom zmysle, že od spoločnosti Reformata, ktorá spravuje majetok ECAV nemôžeme čakať, že bude...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Prinášame vám ďalší so série Biblických príhovorov na 15. nedeľu po Svätej Trojici - 20. september 2020. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej....

Stretnutie s Ježišom Kristom

Stretnutie s Ježišom Kristom

15. nedeľa po Svätej Trojici Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý...

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone

Dr. Martin Luther Z kázne na 15. nedeľu po Svätej Trojici - 1520 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte...

Krivé svedectvo

Krivé svedectvo

14. nedeľa po Svätej Trojici Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 2M 20, 16 Milí priatelia, bratia a sestry v Pánovi, Blíži sa 280.výročie smrti myjavského farára, superintendenta, martýra a vzdelanca Daniela Krmana ml. Žil zrejme v najťažšej dobe pre...

Biblický príhovor

Biblický príhovor

Prinášame Vám Biblický príhovor na 14. nedeľu po Svätej Trojici, z pera brata doc. PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD., brata generálneho biskupa v. v., evanjelického farára z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.

Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila

Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila

Dr. Martin Luther Z kázne na 14. nedeľu po Svätej Trojici - 1532 "Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši,...

Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Žijeme v kritickej dobe. Sme ohrození nebezpečnou pandémiou, spôsobenou koronavírusom, ktorá prináša straty na životoch a spôsobuje vážne ekonomické škody. Ďalšou hrozbou, a som presvedčený, že nie menej nebezpečnou, je pandémia hriechu. Veľmi sa rozmnožil v spoločnosti i v cirkvi, tratí sa...

Viera dnes a zajtra I.

„Dejiny z ktorých sa nechceme poučiť si musíme zopakovať“ Pripravili sme pre Vás sériu rozhovorov z rôznymi zaujímavými ľuďmi na tému Viera dnes a zajtra, ktorá je podľa nás aktuálnejšia ako, kedy bola. Svet sa veľmi rýchlo mení, do našich životov prichádzajú nové situácie a okolnosti, ktorým sa...

NEKLAMTE!

Otvorený list generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi: NEKLAMTE! Generálny biskup Ivan Eľko, na stretnutí vedenia cirkvi s predsedníctvami zborov ECAV ste sa vyjadrili v tom zmysle, že od spoločnosti Reformata, ktorá spravuje majetok ECAV nemôžeme čakať, že bude sliepkou, ktorá bude znášať zlaté...

Návrh súdnej reformy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku sa stotožňuje z návrhom súdne reformy Evanjelickej cirkvi a. .v. na Slovensku, ktorú vypracoval JUDr. Juraj Čech, PhD. Na zasadnutí Generálneho presbyterstva (ďalej len GP) dňa 08.04.2020 bolo prijaté uznesenie. č.35-2/2020 s...

Biblický príhovor

Prinášame Vám Biblický príhovor na 14. nedeľu po Svätej Trojici, z pera brata doc. PhDr. Mgr. Miloša Klátika, PhD., brata generálneho biskupa v. v., evanjelického farára z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.

Správna odpoveď na právne predpisy Starej zmluvy

Čím je nám iná kultúra vzdialenejšia, tým sa zdá zvláštnejšia. Z geografického hľadiska to môže byť pravda, ale najčastejšie to vnímame pri časovom odstupe. Zákony a zvyky starodávnych civilizácií nás často šokujú ako bizarné a nespravodlivé. Niet pochýb, že niektoré takými boli. Ak však...

Pokánie a náprava aj v politike

Ak hovoríme o politike, zvyčajne nemáme na mysli nič dobré. Pod týmto pojmom si predstavujeme často iba politikov, ktorí nemyslia na verejný záujem, ale iba na ten svoj, či na záujem svojho „sponzora“ či “záujmovej skupiny“. Aj keď aj politici niekedy hovoria o hodnotách, tu je potrebné si pozorne...

Budujeme si slovenský Vatikán?

Častejšie a častejšie sa rozoberá téma: Financovanie cirkvi. Z rozprávania tých skôr narodených si pamätám, že časť cirkevných majetkov sa v minulosti prenajímala a časť sa obrábala. Výnos z týchto činností bol určený na financovanie farára, prípadne učiteľa a kantora v jednej osobe. Zriadenie,...

Putovanie s Nehemiášom

Denný biblický tábor Počas druhého augustového týždňa sa v Lastomíri uskutočnil evanjelický biblický tábor pre deti od 5-15 rokov, ktorý organizoval Cirkevný zbor ECAV Michalovce v spolupráci s Cirkevným zborom Reformovanej kresťanskej cirkvi v Lastomíri. Biblického tábora sa zúčastnilo 25 detí....

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba?

Ján Hus Kacír alebo Božia trúba? Od roku 1402 do roku 1410 Hus dvakrát denne po celý týždeň kázal v pražskej Betlehemskej kaplnke. Do kaplnky sa zmestilo okolo 3-tisíc ľudí a „na Husovi“ bolo vždy plno. Chodiť na Husa bolo jednoducho „in“. To si my dnes nevieme predstaviť, pretože je „in“ čokoľvek...

Vyslobodenie z otroctva smrti

16. nedeľa po Svätej Trojici Vzdych: "On poslal svoje slovo a uzdravil ich a z ich hrobových jám ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinu za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; nech obetujú obete vďaky a rozhlasujú Jeho skutky s plesaním." Žalm 107, 20 - 22 "Zákon životodarného Ducha v Kristovi Ježišovi oslobodil ťa totiž od...

Hovorím ti vstaň

Dr. Martin Luther Kázeň na 16. nedeľu po Svätej Trojici Potom na druhý deň išiel do mesta Naimu, a šli s Ním učeníci a veľký zástup. Keď sa priblížili k mestskej bráne, ajhľa, vynášali mŕtveho, jediného syna matky, a tá bola vdova, početný zástup mesta išiel s ňou. Keď ju Pán uzrel, zľutoval sa nad ňou a povedal jej: Neplač!...

Biblický príhovor

Prinášame vám ďalší so série Biblických príhovorov na 15. nedeľu po Svätej Trojici - 20. september 2020. Slovom Božím nám poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Oľga Klátiková z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Dunajskej Lužnej.  

Stretnutie s Ježišom Kristom

15. nedeľa po Svätej Trojici Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A hľa, muž menom Zacheus, ktorý bol nad colníkmi a bol bohatý, žiadal si vidieť Ježiša, ktorý to je. Ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Pobehol teda vopred a vyliezol na divý figovník, aby Ho videl, lebo mal ísť tadiaľ. Keď Ježiš prišiel na...

Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone

Dr. Martin Luther Z kázne na 15. nedeľu po Svätej Trojici - 1520 Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť bohu aj mamone. Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa...

Krivé svedectvo

14. nedeľa po Svätej Trojici Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! 2M 20, 16 Milí priatelia, bratia a sestry v Pánovi, Blíži sa 280.výročie smrti myjavského farára, superintendenta, martýra a vzdelanca Daniela Krmana ml. Žil zrejme v najťažšej dobe pre evanjelikov a celý život bol prenasledovaný, nepriateľmi...

Vstaň a choď, tvoja viera ťa zachránila

Dr. Martin Luther Z kázne na 14. nedeľu po Svätej Trojici - 1532 "Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! Keď ich videl, povedal im:...

Biblický príhovor

V 13. nedeľu po Svätej Trojici - 6. septembra 2020 nám poslúžil slovom Božím, evanjelický a. v. farár, dištriktuálny biskup v. v., Mgr. Milan Krivda z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Hrachove.

Láska

13. nedeľa po Svätej Trojici „Láska blížnemu zle nerobí." R 13, 10 „Láska všetkému verí, všetkého sa nádeje a všetko pretrpí.“ 1K 13, 7 Milí priatelia, bratia a sestry, nakoľko (veríme, že dočasne!) sme stratili možnosť kázať v ECAV, prihováram sa k Vám, ktorí o to stojíte, touto formou.
Raz som „surfoval“ na internete...

Choď a čiň podobne

Martin Luther Potom sa obrátil osobitne k učeníkom a povedal: Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vy vidíte. Lebo hovorím vám: Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vy vidíte, ale nevideli, a počuť, čo vy počujete, ale nepočuli. A hľa, vstal zákonník a aby Ho pokúšal, povedal: Majstre, čo činiť, aby som dedične obdržal večný...

 

Možnosti zdielania príspevkov:

Povolenie
Ďakujeme Vám za váš záujem o zdieľanie našich zdrojov. V uponáhľanom a nestálom svete sa Asociácia slobodných zborov Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku (ďalej len Asloz) snaží pomôcť ľuďom jasnejšie niesť Kristovo evanjelium.

Printové médiá
Pokiaľ nie je uvedené inak, veľmi radi vám poskytneme povolenie na zverejnenie a distribúciu našich online zdrojov v celom rozsahu alebo nezmenených pasáží publikovaných textov.

WEB
Všetky texty, ktoré sú publikované na našich stránkach Asloz a pasáže z nich, môžete nezmenené zverejniť na svojej internetovej stránke, ale žiadame vás, aby ste na váš web pridali spätný odkaz na zdroj. Rovnako povoľujeme, aby ste na svoje webové stránky vkladali zverejnené videá, pokiaľ uvediete spätný odkaz na pôvodné video alebo zdroj obsahu Asloz.

Médiá
Ak zastupujete niektoré médium a máte záujem o využitie našich zdrojov v rozsahu, ktorý nie je uvedený vyššie, kontaktujte nás.

 

Kontaktný formulár

Sociálne siete