ASloz TV

Nový rok

Nový rok

Biblický príhovor na nový rok Na nový rok nám pripravil biblický príhovor evanjelický a. v. farár...