Biblický príhovor na nový rok

Na nový rok si pre nás biblický príhovor
pripravila  evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová.
Základom dnešnej kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Lukáša 2, 21.