Holokaust

Holokaust

Holokaust Pri spomienke na holokaust počas druhej svetovej vojny sa zdá, že sa dnes svet vie pekne rozčúliť a poukazovať na zverstvá dávnych čias. Žiaľ, niektorí popierajú tieto zverstvá na ľuďoch dodnes a nachádzajú si mnoho výhovoriek, aby nepriznali nemorálnosť...
Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Michalovce, Fr.Kráľa 7, 071 01 Michalovce Michalovce,25.01.2023 Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku Palisády 46 814 99 Bratislava Č.j. 15/23 Vec: Sprístupnenie informácii o podnikaní Vážená pani riaditeľka Evanjelickej diakonie,...
Ježišovo premenenie

Ježišovo premenenie

4. nedeľa po zjavení „O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali...
4. nedeľa po Zjavení

4. nedeľa po Zjavení

Biblický prihovor na 4. nedeľu po Zjavení Biblickým príhovorom na 4. nedeľu po Zjavení nám poslúžil evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega. Základom zamyslenia bol biblický text z evanjelia podľa Matúša17, 1 –...
Moc Pánova pri nás

Moc Pánova pri nás

4. nedeľa po Zjavení Slovo žalmistu: „Nech moje ústa rozprávajú o Tvojej spravodlivosti a celý deň o Tvojich spásnych skutkoch, lebo ich neviem spočítať. Pristúpim s chválou mocných skutkov Hospodina, Pána, pripomínať budem len Tvoju spravodlivosť. Bože, učil si ma od...