Do noci a tuhej zimy sa rodí svätý Plod.

Do noci a tuhej zimy sa rodí svätý Plod.

Dr. Martin Luther Štedrý večer „V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Ten prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta...
Kto je Kristus a čo On vykonal

Kto je Kristus a čo On vykonal

Dr. Martin Luther 4. adventná nedeľa „A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: Kto si ty? Vyznal a nezaprel a vyznal: Ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: Čo teda? Si Eliáš? Povedal: Nie som. – Či si...
Ako sa správať počas moru – doplnenie

Ako sa správať počas moru – doplnenie

Dr. Martin Luther   Či je správne utekať pred smrťou (1527) Od augusta do novembra 1525 zúril vo Vroclave mor. Mestské zastupiteľstvo vydalo prísne nariadenia, aby zabránili jeho šíreniu, najmä proti chorým, ktorí sa nedbalo správali voči zdravým a mohli ich...
Blahoslavenstvá

Blahoslavenstvá

Dr. Martin Luther 27. nedeľa po Svätej Trojici „Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch a keď si sadol, pristúpili k Nemu Jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni...