Nevernosť

Nevernosť

Nevernosť O žabe a myši. Myš chcela prejsť cez vodu, ale nijako nemohla a preto poprosila žabu o radu a pomoc. Žaba bola veľká a povedala myši: Priviaž si nohu k mojej nohe a tak preplávame a teba prevediem. Len vošli do vody, žaba sa ponorila a chcela myš utopiť. Myš...
Bláznovstvo

Bláznovstvo

Bláznovstvo O kohútovi a perlách. Kohút sa hrabal na smetisku a našiel jednu cennú perlu. Keď ju zazrel, riekol jej: „Vidíš, ty biedna, ako sama tu ležíš v špine! Keby ťa našiel aspoň kupec, ten by sa ti zaradoval a dostalo by sa ti u neho veľkej cti, ale mne si veru...
Nenávisť

Nenávisť

Mravoučné rozprávky Dr. Martina Luthera Okrem známych teologických spisov a prác, kázní a piesní sa snažil Martin Luther ľudí vychovávať aj poučnými rozprávkami. Niektoré sám napísal alebo preložil a dopísal k nim záverečné poučenie. Nenávisť O vlkovi a baránkovi Vlk...
Odkaz Dr. Martina Luthera

Odkaz Dr. Martina Luthera

Bratia a sestry! Osobnosť Martina Luthera ma fascinuje už veľmi dlho. Veľa som premýšľal nad jeho odvahou. Postaviť sa vtedajšej svetskej i cirkevnej moci chcelo veľkú odvahu. Tá moc totiž mala svoje nástroje, ako sa vysporiadať  s neposlušnými, problémy spôsobujúcimi...
Buďte teda milosrdní

Buďte teda milosrdní

Dr. Martin Luther Buďte teda milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. (L 6, 36) Lebo keď sme sa stali veriacimi a nosíme meno kresťan, a sme skrze Pána Krista oslobodení od hriechu, smrti a všetkého nešťastia, potom máme žiť nový život, taký, aký On od nás žiada....