Pán Boh a hodnoty, ktorými žijeme

Pán Boh a hodnoty, ktorými žijeme

Pán Boh a hodnoty, ktorými žijeme V nedeľu 27. novembra sme vstúpili do nového cirkevného roka. Prvá adventná nedeľa nás na službách Božích sprevádzala témou s názvom  „Pán prichádza“. Dve slová, ale my sa musíme dôkladne zamyslieť nad životne podstatnou otázkou,...
Vianočné číslo Cestou pravdy

Vianočné číslo Cestou pravdy

Vianočné číslo Cestou pravdy Dávame vám do pozornosti nové vianočné číslo časopisu Cestou pravdy, časopisu evanjelikov augsburského vyznania na Slovensku. Vo vianočnom čísle sme si pre vás pripravili články a rozhovory k aktuálnemu dianiu v Evanjelickej cirkvi a. v....
1. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

Biblický príhovor na 1. adventnú nedeľu Na začiatok nového cirkevného roka a 1. adventnú nedeľu sa nám s biblickým zamyslením prihovorí evanjelický a. v. farár, dištriktuálny biskup v. v. Mgr. Milan Krivda. Ako základ zamyslenia mu poslúžil biblický text z knihy...
Pán prichádza

Pán prichádza

1. adventná nedeľa „Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil.“ Ján 3, 17 Povstaňme zo svojho lôžka, pretože je nedeľa, deň, ktorý nie je len dňom pracovného voľna, výletov, návštev, ale je to aj nedeľa, ktorou začína nový cirkevný rok....
Bláznovstvo

Bláznovstvo

Bláznovstvo O kohútovi a perlách. Kohút sa hrabal na smetisku a našiel jednu cennú perlu. Keď ju zazrel, riekol jej: „Vidíš, ty biedna, ako sama tu ležíš v špine! Keby ťa našiel aspoň kupec, ten by sa ti zaradoval a dostalo by sa ti u neho veľkej cti, ale mne si veru...