Druhá slávnosť svätodušná

Druhá slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 2. slávnosť svätodušnú Na 2. slávnosť svätodušnú nám poslúžila výkladom slova Božieho evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová. Ako základ kázne poslúžil biblický text z prvého listu apoštola Pavla Korintským 2, 12 – 16...
Prvá slávnosť svätodušná

Prvá slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 1. slávnosť svätodušnú Na 1. slávnosť svätodušnú si pre nás biblické zamyslenie pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega. Základom kázne bol biblický text z evanjelia podľa Jána 14, 26 –...
Nedeľa po Vstúpení

Nedeľa po Vstúpení

Biblický príhovor na nedeľu po Vstúpení Na nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebo si pre nás pripravila biblický príhovor evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová. Základom dnešnej kázne bol biblický text z prvého listu apoštola Petra 4, 7 –...
Vstúpenie Krista Pána na nebesá

Vstúpenie Krista Pána na nebesá

Biblický príhovor na Vstúpenie Krista Pána na nebesá Výkladom slova Božieho nám dnes na Vstúpenie Krista Pána na nebesá poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Lichancová. Základom dnešného príhovoru bol biblický text z listu apoštola Pavla Efezským 1, 17...
Piata nedeľa po Veľkej noci

Piata nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 5. nedeľu po Veľkej noci Na dnešnú 5. nedeľu po Veľkej noci si pre nás výklad slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubica Sobanská. Základom jej biblického príhovoru bol biblický text z Prvého listu apoštola Pavla Timoteovi 2, 1...
Štvrtá nedeľa po Veľkej noci

Štvrtá nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 4. nedeľu po Veľkej noci Dnes na 4. nedeľu po Veľkej noci si pre nás pripravil biblický príhovor, evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. Základom kázne slova Božieho bol biblický text z evanjelia podľa Jána 16, 5 –...