Prvá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

Biblický príhovor na 1. adventnú nedeľu Na dnešnú 1. adventnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr Ľubica Sobanská. Základom jej biblického príhovoru bol text z knihy proroka Zachariáša 9, 9 –...
Posledná nedeľa cirkevného roka

Posledná nedeľa cirkevného roka

Biblický príhovor na poslednú nedeľu cirkevného roka Na poslednú nedeľu cirkevného roka si pre nás výklad slova Božieho pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega. Základom kázne mu bol biblický text z knihy Zjavenie Jána 22, 1 –...
Predposledná nedeľa pred koncom cirkevného roka

Predposledná nedeľa pred koncom cirkevného roka

Biblický príhovor na predposlednú nedeľu cirkevného roka Na predposlednú nedeľu cirkevného roka si pre nás pripravila biblický príhovor evanjelická a. v. farárka Mgr. Ľubomíra Mervartová. Základom dnešnej kázne bol biblický text z evanjelia podľa Matúša 25, 31 –...
540. výročie narodenia Martina Luthera

540. výročie narodenia Martina Luthera

540. výročie narodenia Martina Luthera Slávnostné služby Božie pri príležitosti 540. výročia narodenia Martina Luthera. Evanjelický a. v. chrám Boží v Michalovciach, 10. novembra 2023. Kázňou slova Božie poslúžil doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., emeritný generálny...
Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka

Biblický príhovor na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka Na 3. nedeľu pred koncom cirkevného roka si pre nás pripravil výklad slova Božieho evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky. Základom biblického príhovoru bol biblické text z evanjelia podľa Lukáša 17, 20...
Martin Luther (1483 – 1546)

Martin Luther (1483 – 1546)

Martin Luther (10. november 1483 – 18. február 1546) Pri príležitosti 540. výročia narodenia reformátora Martina Luthera sme si pre vás pripravili rozhovor s pánom prof. ThDr. Jurajom Bándym. Vo svojom príspevku sa venuje témam: Ako Luther reagoval na udalosti v...