Biblický príhovor na 6. nedeľu po Svätej Trojici

Na 6. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás biblické zamyslenie pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom kázne bol biblický text
z listu apoštola Pavla Efezským 5, 8 – 14.