Závierka občianskeho roka

Závierka občianskeho roka

Biblický príhovor na závierku občianskeho roka Na dnešnú závierku občianskeho roka si pre vás pripravil biblický príhovor, evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík. Základom kázne slova Božieho poslúžil biblický text z listu Galadským 4,...
Bdelosť a vernosť

Bdelosť a vernosť

Závierka občianskeho roka Všetky chodníky Hospodinove sú milosť a vernosť pre tých, ktorí zachovajú Jeho zmluvu a Jeho svedectvá. /Pr 25,10/ „Buďte striezliví, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev, hľadajúc, koho by zožral; zoprite sa mu, pevní vo...
Ber svoj kríž

Ber svoj kríž

„Kto chce prísť za mnou, nech zaprie sám seba, berie svoj kríž deň po deň a tak ma nasleduje.“ L 9, 23
Kameň

Kameň

„Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa kameňom uholným.“ Mk 12, 10
Zomrel bývalý generálny žalobca

Zomrel bývalý generálny žalobca

Zomrel bývalý generálny právny žalobca a sudca ECAV na Slovensku JUDr. Ján Marták. S hlbokým žiaľom v srdci, ale v nádeji vzkriesenie a života večného oznamujeme, že nás 29. decembra 2023 vo veku 73 rokov opustil bývalý generálny žalobca a sudca ECAV na Slovensku...