Na dnešnú závierku občianskeho roka
si pre vás pripravil biblický príhovor,
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Základom kázne slova Božieho poslúžil biblický text z listu Galadským 4, 4.