Zomrel biskup Géza Erniša

Zomrel biskup Géza Erniša

Zomrel biskup Géza Erniša Po dlhej chorobe, dnes svoju pozemskú púť ukončil a do rúk Pánových odovzdal svojho ducha, GEZA ERNIŠA (1952) emeritný biskup Evanjelickej cirkvi v Slovinsku, pôsobiaci v Moravských Topliciach. Po dlhej chorobe si z časnosti do večnosti Pán...
Klára Madarásová

Klára Madarásová

Klára Madarásová (1923 – 2021) S hlbokým žiaľom v srdci, ale nádeji vzkriesenia a života večného si chceme spomenúť na Kláru Madarásovú, vdovu po evanjelickom a. v. farárovi ThDr. Júliusovi Madarásovi (*24. 9. 1919 – 26. 1. 1994), ktorá nás opustila 15. novembra 2021....
Obráťte sa a čiňte pokánie

Obráťte sa a čiňte pokánie

Dr. Martin Luther Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v podobenstvách? Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského, ale im nie je to dané. Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však, kto nemá, bude odňaté...
Svedectvo o slove Božom

Svedectvo o slove Božom

3. adventná nedeľa Anjelovi zboru filadelfskému napíš: Toto hovorí Svätý a Opravdivý, ktorý má kľúč Dávidov, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí, a zatvára tak, že nikto neotvorí:poznám tvoje skutky. Ajhľa, otvoril som ti dvere, ktoré nikto nemôže zatvoriť, lebo hoci...
Solúnski bratia

Solúnski bratia

„Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a Boh bol to Slovo. Toto (Slovo) bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo. V Ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma Ho nepohltila. J 1, 1...