Tretia nedeľa po Veľkej noci

Tretia nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 3. nedeľu po Veľkej noci Na 3. nedeľu po Veľkej noci, si pre nás pripravil výklad slova Božieho evanjelický a. v. farár Mgr. Ján Meňky. Základom biblického príhovoru bol biblický text z evanjelia podľa Jána 16, 16 –...
Rozlúčka a návrat

Rozlúčka a návrat

3. nedeľa po Veľkej noci „Nech príde na mňa Tvoja milosť, Hospodine, spasenie Tvoje podľa Tvojej reči“  (Ž 119, 41) „Veru, veru, vám hovorím: Vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať; vy budete zarmútení, ale váš zármutok premení sa v...
Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách V predchádzajúcom článku sme sa venovali nešťastnému výroku, ktorý odznel pri internetovej diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ), a to výroku o „totálnom amaterizme“, ktorý mal „vysvetliť“, prečo generálna cirkev zlyháva pri správe...
Týždeň pre život 2023

Týždeň pre život 2023

Týždeň pre život 2023 V Nemecku sa už tradične, ako každý rok koná ekumenický týždeň za život. Hlavnou myšlienkou iniciatívy cirkví v Nemecku je ochrana a dôstojnosť človeka od začiatku života až po jeho koniec. Tento rok je nosnou témou generácia Z. Týždeň pre život...
Spomíname na Bohumila Kubisa

Spomíname na Bohumila Kubisa

Spomíname na Bohumila Kubisa „Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh každého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme potešením, ktorým nás potešuje Boh, mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení. (2 K...