Kde chýbajú peniaze a odkiaľ ich vziať?

Kde chýbajú peniaze a odkiaľ ich vziať?

V tomto článku by sme radi nadviazali na predchádzajúci príspevok s názvom “Plán činnosti GHV: dane, dane, dane”. V ňom sme naznačili, že Generálny hospodársky výbor (GHV) sa na základe predloženého návrhu plánu činnosti mení z pôvodne poradenského a kontrolného...
Plán činnosti GHV: dane, dane, dane…

Plán činnosti GHV: dane, dane, dane…

Už v predchádzajúcich príspevkoch sme uviedli, že “korona” sa stala pre vedenie našej cirkvi vynikajúcou a univerzálnou výhovorkou. To sa týka neplnenia uznesení týkajúcich sa Reformaty, a tiež niektorých ďalších uznesení, napr. o konflikte záujmov. Snáď nik zo...
Spravodlivosť podľa Rybnikára

Spravodlivosť podľa Rybnikára

Keď sa pozeráme na nesplnené uznesenia zo Synody ECAV 2019, môže menej informovaného evanjelika napadnúť klasická dilema: je to neschopnosť – alebo nezáujem? Alebo kombinácia obidvoch týchto negatívnych vlastností? Jan Amos Komenský niekedy túto dilemu postavil do...
Iluzionisti

Iluzionisti

Iluzionisti (alebo v ECAV nič nie je nemožné) Je už všeobecne známe, že na Synode 2019 boli na odporúčanie synodálnej komisie prijaté viaceré uznesenia týkajúce sa Reformaty, v zmysle vysvetlenia káuz, vyvodenia dôsledkov a prijatia preventívnych opatrení, aby sa...
Transparentnosť podľa Eľka

Transparentnosť podľa Eľka

Na nedávnej Synode ECAV 2020 sa generálny biskup Ivan Eľko znova raz rozhorlil, tentokrát na tému, ktorej sa donedávna vyhýbal “ako čert krížu”, a to transparentnosť. Vraj keď chceme byť transparentnou cirkvou, musíme byť transparentní vo všetkom, vždy a všade....
Konflikt záujmov alebo iba zlý vtip?

Konflikt záujmov alebo iba zlý vtip?

Už skôr sme vás informovali o tom, že Synoda 2020 konštatovala neplnenie uznesení Synody 2019 vo vzťahu k spoločnosti Reformata. Toho, čo nebolo splnené, bolo však viac. V tomto článku sa budeme venovať uzneseniu 20-03 zo Synody 2019, kde “Synoda ECAV na Slovensku...