Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia Nedávno som v EPsT čítal článok o odvolaní čestného a spravodlivého človeka Martina Michaelisa z funkcie predsedu Durínskeho spolku. Článok je podaný veľmi tendenčne, a iba minimálne sa venuje dôvodom odvolania predsedu, ktoré súviseli s jeho...
Intrigy a zlomyseľnosť

Intrigy a zlomyseľnosť

Intrigy a zlomyseľnosť Evanjelický posol spod Tatier pod taktovkou súčasného vedenia ECAV pokračuje v šírení nenávisti, ohováraní a intrigovaní. Pre príklad nemusíme ísť ďaleko, stačí si pozrieť posledné čísla toho časopisu. Najskôr sa už vo svojom tradičnom stĺpiku...
Bez diskusie

Bez diskusie

Bez diskusie Pred nejakým časom som sledoval na internete diskusiu o aktuálnej situácii s energiami, kde sa na danú tému vyjadrovali viacerí odborníci v danej problematike. Vo viacerých veciach nemali rovnaký názor a nesúhlasili jeden s druhým, no napriek tomu si...
Prečo sa vedenie ECAV bojí

Prečo sa vedenie ECAV bojí

Prečo sa vedenie ECAV bojí „Cirkev tvoria cirkevné zbory ako jej základné jednotky. Z cirkevného zboru vychádza každá cirkevná moc. Krajové senioráty sú formou koordinácie a zlaďovania vnútromisijnej služby cirkevných zborov a jednotiek na území jednotlivého...
Víťazstvo nad fašizmom

Víťazstvo nad fašizmom

8. máj deň víťazstva nad fašizmom Ôsmy máj je neodlučiteľne spojený, hlavne v mysliach východoeurópanov, ako deň pamiatky víťazstva nad fašizmom. V záplave novodobých pohľadov na svet sa aj téma fašizmu a jeho bolestného pôsobenia na celosvetovej scéne, a zvlášť v...
„Zábavná“ diskusia

„Zábavná“ diskusia

„Zábavná“ diskusia Od roku 2018 u nás taká obyčaj, že pred voľbami vedenia ECAV alebo generálneho dozorcu môžeme vidieť predvolebnú diskusiu vyvolených. Moderovaná diskusia pred voľbami určite nie je nový, ale ani zlý nápad, keďže takto môžeme kandidátov lepšie...