Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný? V minulosti, ale, žiaľ, aj v súčasnosti vidíme ako Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku sužujú majetkové a finančné kauzy a ako nehospodárne sa nakladá s cirkevným majetkom. Výsledkom nie sú len finančné straty, ale aj zlyhania morálne, čo je...
Na pravde a viere tu nezáleží

Na pravde a viere tu nezáleží

Na pravde a viere tu nezáleží – všetko je o biznise so svetom Myslím, že by sme mohli povedať, že pre dnešnú dobu sú typické prezentácie a prezentovanie sa. To, čo sa odprezentuje, sa pokladá za správne, pravdivé, dôveryhodné či potrebné. Avšak nie je prezentácia ako...
Mamka

Mamka

Mamka Moja mamka, svätý Bože, múdra je a veľmi milá. Všetulinko na svete pre mňa z lásky urobila. Miluje  ma veľmi, viem, preto poslúchať ju chcem. Ďakujem Ti, Bože milý, aj ja v tejto rannej chvíli. Dobré srdiečko mi daj, láskou svojou ma žehnaj. Mamke mojej pomáhaj,...
Odtrhnutí od reality

Odtrhnutí od reality

Odtrhnutí od realityNa stránkach Asociácie obyčajne nájdete dlhšie, analytické články a to z dvoch dôvodov – so zámerom správne uviesť fakty, dobre vysvetliť argumenty, a tiež z dôvodu potreby zachytenia kontextu – či už z vecnej alebo časovej stránky. Tentokrát som...
Farár 2025

Farár 2025

Farár 2025 Dnes bolo vstávanie mimoriadne ťažké. Včera večer som pripravoval kázeň, ktorá mala byť podľa motivačných pravidiel hotová a nahraná na SeSe (seniorátny server) do stredy, ale keďže som ju začal písať až o desiatej večer, tak asi viete, ako to dopadlo. Už o...
Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách

Cirkev v ruinách V predchádzajúcom článku sme sa venovali nešťastnému výroku, ktorý odznel pri internetovej diskusii o Fonde finančného zabezpečenia ECAV (FFZ), a to výroku o „totálnom amaterizme“, ktorý mal „vysvetliť“, prečo generálna cirkev zlyháva pri správe...