Pokánie ako cesta k náprave

Pokánie ako cesta k náprave

Pokánie ako cesta k náprave Dlhoročný predseda predstavenstva značky Jordan Brand (ktorá patrí pod americkú firmu Nike) Larry Miller sa nedávno priznal, že pred 56 rokmi zavraždil 18-ročného chlapca. Priznal sa preto, lebo tento skutok ho trápil mnoho rokov, a hoci sa...
Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko k iniciatíve SEJ

Stanovisko Asociácie slobodných zborov k iniciatíve Slovenskej evanjelickej jednoty V 41. týždni 2021 bola zverejnená „Otvorená výzva najvyšším predstaviteľom ECAV na Slovensku“, ktorej autorom je JUDr. Juraj Čech pod gesciou Slovenskej evanjelickej jednoty –...
Rekapitulácia, resp. kam sme sa to dostali

Rekapitulácia, resp. kam sme sa to dostali

Od nástupu nového vedenia ECAV čoskoro uplynú tri roky, a teda je čas rekapitulovať, kde sa Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku za ten čas dostala, a to ako z hľadiska vieroučného a morálneho, tak aj z hospodárskeho. Za týmto účelom sme oslovili...
Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Už v predchádzajúcich článkoch o Synode 2021 sa spomínala Evanjelická diakonia, a to v zmysle objavovania (Objavovanie Ameriky) zloženia jej orgánov či poverovacích zmlúv, ale aj vo vzťahu k niektorým podozrivým transakciám, ktoré bol záujem preveriť. Problematiku...
Reportáž zo Synody 2021

Reportáž zo Synody 2021

Financovanie bez dôvery, diel 3 Minulý článok, uverejnený tesne pred Synodou 2021, ktorá sa konala 10. – 11. septembra 2021 v Trenčianskych Tepliciach, sme nazvali Veľký tresk alebo návrat do stredoveku. Chceli sme tým naznačiť, že buď sa pomery v ECAV po Synode...