Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé

Nemorálne a zvrhlé Morálne dno V spoločnosti a zvlášť v cirkvi sa veľa hovorí o tom, že kresťanská cirkev by mala ísť tomuto svetu príkladom. Už na Synode ECAV 2018 sme však poukazovali na to, že neodovzdanie účtovníctva v elektronickej forme je zriedkavé aj vo svete,...
Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu

Farári na okraji záujmu Medzi hlavné témy druhej tohtoročnej Synody ECAV 2023 by sme mohli zaradiť (neočakávanú, zbytočnú a drahú) prípravu nového vydania Biblie, návrh súdnej reformy (ktorý v hlasovaní neprešiel), odsúhlasenie prípravy nového volebného zákona, ako aj...
Mračná nad evanjelickou cirkvou II

Mračná nad evanjelickou cirkvou II

Mračná nad evanjelickou cirkvou II Keď niektorí učeníci Pána Ježiša Krista zatúžili byť niečím viac ako ich spolubratia, Ježiš im na príklade malého dieťaťa ukazuje, že takéto mocenské zmýšľanie či nadradenosť medzi veriacimi je mimo Jeho vôle. Zápas o túto...
Mračná nad evanjelickou cirkvou I.

Mračná nad evanjelickou cirkvou I.

Mračná nad evanjelickou cirkvou I. A máme po ďalšej synode ECAV na Slovensku, ktorá sa konala v sobotu 21. 10. 2023 v Liptovskom Mikuláši. Nedá sa o nej povedať nič iné, len to, že je to ďalší klinec do rakvy ECAV, ktorú ktosi pre ECAV pripravil. Samozrejme, synodáli...
Zopár poznámok ku kávičke

Zopár poznámok ku kávičke

Zopár poznámok ku kávičke Už skôr sme na internetovej stránke Asociácie slobodných zborov upozorňovali na to, že jednostranný, krátky, a teda svojím obsahom povrchný formát „Kávičky“ na www.ecav.sk nie je vhodný na vážne a seriózne témy. A už vôbec nie na také, ktoré...