Výzva k ospravedlneniu

Výzva k ospravedlneniu

Je to iba nedávno, čo sa bez udania dôvodu vzdal funkcie generálny dozorca ECAV na Slovensku Ján Brozman. A ako to už býva, kde chýba oficiálna komunikácia, tam nastupujú rôzne neoficiálne resp. konšpiračné teórie, čo sa stalo aj v tomto prípade. O to viac evanjelikov...
Čo je Pána Boha do toho

Čo je Pána Boha do toho

Táto veta neraz zaznieva z úst neveriacich ľudí, no, žiaľ, počuť ju aj od tých, čo sa k viere v Krista hlásia. Pri hodnotení neveriaceho vychádzame z predpokladu, že on nepozná láskavého Boha, ktorý je zároveň aj Bohom spravodlivosti a práva, a práve preto sa nazdáva,...
Vernosť Bohu

Vernosť Bohu

13. nedeľa po Svätej Trojici Mám však niečo málo proti tebe, že tam máš ľudí pridŕžajúcich sa učenia Balámovho, ktorý učil Baláka dávať pohoršenie synom izraelským, aby jedli z mäsa obetovaného modlám a smilnili. Tak aj ty máš ľudí, ktorí sa podobne pridŕžajú učenia...
Kandidáti vo voľbách neuspeli

Kandidáti vo voľbách neuspeli

V pondelok 23. augusta sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla Sčítacia komisia, aby vyhodnotila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch...