Výkladom slova Božieho
nám dnes na 13. nedeľu po Svätej Trojici
poslúžila sestra farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom dnešného príhovoru bol
biblický text z listu Jakuba v 3. kapitole, 13 až 18 verš.