Sloboda povolaných v Kristovi

Sloboda povolaných v Kristovi

Sloboda povolaných v Kristovi „Čo teda povedať? Že nachodíme Abraháma ako svojho praotca podľa tela? Lebo ak Abrahám bol ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí Písmo? Abrahám uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Ale...
Smieť žiť pre Krista 2023 – 2024

Smieť žiť pre Krista 2023 – 2024

Smieť žiť pre Krista 2023 – 2024 Aj tento rok vyšla obľúbená zbierka zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2023 – 2024 – Smieť žiť pre Krista. Do novej zbierky prispeli naši evanjelický farári. V zbierke nájdete na každý deň krátke zamyslenie s...
Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená viacerými vojnovými konfliktmi, výrazným zdražovaním, pandémiou a pritom sa ani zďaleka nedá povedať, že to najhoršie máme za sebou. Všetky spomínané...
Šestnásta nedeľa po Svätej Trojici

Šestnásta nedeľa po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 16. nedeľu po Svätej Trojici Na 16. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás výklad Slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová. Základom jej bol biblický text z knihy proroka Izaiáša 58, 1 –...
Hľadanie

Hľadanie

16. nedeľa po Svätej Trojici  „… ale medzi vami stojí Ten, ktorého vy nepoznáte.“ J 1, 26b V každej krajine je to podobné: je hlavné mesto, kde sa sústreďuje najviac ľudí, potom sú okolo neho obce v neveľkej vzdialenosti, ktorých význam je blízkosťou k hlavnému...