Smieť žiť pre Krista 2023 – 2024

Aj tento rok vyšla obľúbená zbierka zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2023 – 2024 – Smieť žiť pre Krista. Do novej zbierky prispeli naši evanjelický farári. V zbierke nájdete na každý deň krátke zamyslenie s modlitbou, biblický text a číslo piesne z evanjelického spevníka. Pre lepšiu orientáciu je na konci menný register prispievateľov a register biblických textov.

Zdierka zamyslení je určená pre všetkých bez rozdielu veku, pre tých ktorí hľadajú slovo Božie, povzbudenie a oporu. Každý si zaslúži na chvíľu sa zastaviť, mať čas pre seba a zamyslieť sa nad Božím slovom.

Smieť žiť pre Krista, zbierku zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2023 – 2024 si môžete objednať emailom: smietzitprekrista@gmail.com alebo cez internetový obchod yzop.sk