Smieť žiť pre Krista – zbierka zamyslení na každý deň v cirkevnom roku 2022 – 2023

Obľúbená zbierka zamyslení na každý deň, Smieť žiť pre Krista je každoročnou súčasťou mnohých našich domácností. Vychádza každý rok pred začiatkom nového cirkevného roka. Okrem zamyslenia na každý deň, z pera našich farárov obsahuje biblický text, modlitbu a piesne z Evanjelického spevníka.

Aj tento rok ju pre vás vydáva občianske združenie Mischdorf.

Smieť žiť pre Krista

Smieť žiť pre Krista

Smieť žiť pre Krista, zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2022 – 2023 si môžete objednať na emailovej adrese: smietzitprekrista@gmail.com.

Vydavateľ garantuje dodanie do začiatku nového cirkevného roka.