Rozprávka o biskupovi a svorke vlkov

Rozprávka o biskupovi a svorke vlkov

Kde bolo tam bolo, bol raz jeden biskup. Keďže ľudia ho mali celkom radi, bol biskupom celých dvanásť rokov. Veľmi dobre reprezentoval cirkev na Slovensku, ale aj v zahraničí. Mal dobrý „nos” či šťastie aj na generálnych dozorcov, ktorí boli osobami principiálnymi a...
Slepec pri Jerichu

Slepec pri Jerichu

1. adventná nedeľa Keď sa blížil k Jerichu, nejaký slepec sedel pri ceste a žobral.Počujúc, že zástup ide tadiaľ, spytoval sa, čo je to.Oznámili mu, že Ježiš Nazaretský ide tadiaľ.Tu zvolal: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!A tí, čo šli popredku, dohovárali mu,...
Konflikt záujmov alebo iba zlý vtip?

Konflikt záujmov alebo iba zlý vtip?

Už skôr sme vás informovali o tom, že Synoda 2020 konštatovala neplnenie uznesení Synody 2019 vo vzťahu k spoločnosti Reformata. Toho, čo nebolo splnené, bolo však viac. V tomto článku sa budeme venovať uzneseniu 20-03 zo Synody 2019, kde “Synoda ECAV na Slovensku...