Žiadosť o sprístupnenie informácií

Žiadosť o sprístupnenie informácií

Predsedníctvo CZ ECAV na Slovensku Michalovce, Fr.Kráľa 7, 071 01 Michalovce Michalovce,25.01.2023 Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku Palisády 46 814 99 Bratislava Č.j. 15/23 Vec: Sprístupnenie informácii o podnikaní Vážená pani riaditeľka Evanjelickej diakonie,...
Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory

Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory

Vysoké ceny energií pre cirkevné zbory Vysoké ceny energií sa nevyhli ani cirkvám na Slovensku. Začalo sa obdobie, kedy prichádzajú do väčšiny cirkevných zborov ECAV na Slovenku nové zálohové faktúry za energie.  Zálohové faktúry za elektrinu a plyn sú však...
Cirkev podnika stále rovnako – nevýhodne

Cirkev podnika stále rovnako – nevýhodne

Cirkev podnika stále rovnako – nevýhodne Vo viere žiť – alebo o nej iba hovoriť? Cirkevná budova s poradovým číslom 1. na Svoradovej ulici má za sebou bohatú cirkevnú históriu. Celých deväť rokov bola táto budova jednou z najdôležitejších v ECAV, keďže bola...
Vianočné sviatky plné pokoja a lásky

Vianočné sviatky plné pokoja a lásky

Vianočné sviatky plné pokoja a lásky Čas radosti a pokoja, prameniaci z Božej lásky, milosti a požehnania, Jeho ochrany a pomoci, vám počas vianočných sviatkov a do nového roku 2023 praje Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku  ...
Vianočné sviatky so slovom Božím

Vianočné sviatky so slovom Božím

Slovo Božie počas vianočných sviatkov Okrem príspevkov k Vianociam, ktoré nájdete na našich stránkach sme si pre Vás pripravili aj zvesť slova Božieho, v podobe textových homílii a video biblický príhovorov z pera našich evanjelických a. v. duchovných. Prinášame pre...