Domov pre ľudí s poruchou autistického spektra

Domov pre ľudí s poruchou autistického spektra

Diakonia v Prahe otvorí v roku 2023 nový domov pre ľudí s vážnejšími poruchami autistického spektra. Nové centrum bude fungovať celoročne, ako celodenné bývanie so starostlivosťou 24 hodín denne, pre ľudí s ťažšou formou autizmu, ktorí potrebujú individuálnu,...
Čierny trh s očkovacími pasmi

Čierny trh s očkovacími pasmi

Vzniká čierny trh s očkovacími pasmi Z Holandska prichádza zaujímavá správa. Množstvo Holanďanov, ktorí odmietajú kovidovú paniku, nedemokratický nátlak politikov a nechcú sa dať zaočkovať, si vybavuje potvrdenie o očkovaní na čiernom trhu. Preukaz získaný na čiernom...
Trend znižovania členov cirkví v Nemecku

Trend znižovania členov cirkví v Nemecku

V Nemecku boli zverejnené cirkevné štatistiky, ktoré ukazujú nepriaznivý vývoj vo viacerých oblastiach cirkvi. Rovnaký vývoj klesajúceho počtu členov v Nemecku zaznamenávajú obe najpočetnejšie cirkvi, Katolícka aj Evanjelická. Pri oboch zmienených cirkvách, je podľa...
Zvýšenie návštevnosti

Zvýšenie návštevnosti

Prieskum v Anglicku ukázal, že stúpla návštevnosť bohoslužieb po prechode do online priestoru počas pandémie. Väčšina skúmaných cirkevných zborov použila nové kanály na udržanie kontaktu so svojimi veriacimi po vypuknutí Covid-19. Pre mnoho ľudí je cirkev stále veľmi...
70. výročie ordinácie prvej ženy

70. výročie ordinácie prvej ženy

15. júla 2021 si pripomíname 70 rokov od od ordinácie prvej ženy farárky v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 15. júla 1951 bola ordinovaná evanjelická farárka Darina Bancíková. Ordinoval ju biskup Východného dištriktu V. P. Čobrda napriek veľkej nevôli svojich...
Kresťanstvo na vzostupe

Kresťanstvo na vzostupe

V Iráne postupne islam stráca silu a svojich členov, oproti tomu kresťanstvo zažíva svoj rast. Z posledného vývoja náboženstiev v Iráne vypláva, že v krajine, v ktorej od roku 1979 vládnu islamisti, prekvitá kresťanstvo. Teokratický režim v krajine zaviedol extrémnu...