Noc kostolov 2023

Noc kostolov 2023

Noc Kostolov 2023 Tradičné každoročné podujatie „Noc kostolov“ sa tento rok uskutoční v piatok večer 2. júna. Na Slovensku pôjde už o 13. ročník podujatia, ktorého cieľom je otvoriť chrámy širokej verejnosti. „Po svetle dňa totiž nasleduje noc ale...
Modlitba za dieťa

Modlitba za dieťa

Modlitba za dieťa Pár krásnych jarí nám pred očami klíčia. Kým ľudský údel zložia do hlávky. Nechodia – bežia, nehovoria – len kričia. A vybuchujú – živé prskavky. Detičky ľudí, škovránky v Božom poli. Čože to pijú z Jeho stupaje? Že pod ich košieľkou čo bolí, dvakrát...
ČCE povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

ČCE povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

Českobratská cirkev evangelická povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia Liberálno-progresívne hnutia už aj v našom stredoeurópskom regióne postupne zavádzajú agendu, ktorá mení a deformuje pôvodné náboženské, kultúrne a morálne princípy spoločnosti. Pod...
Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný?

Kto je zodpovedný? V minulosti, ale, žiaľ, aj v súčasnosti vidíme ako Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku sužujú majetkové a finančné kauzy a ako nehospodárne sa nakladá s cirkevným majetkom. Výsledkom nie sú len finančné straty, ale aj zlyhania morálne, čo je...
Európska cena tolerancie

Európska cena tolerancie

Európska cena tolerancie 2023 Tohtoročnú Európsku cenu tolerancie udelili bývalému biskupovi Evanjelickej cirkvi a. v. v Rakúsku Michaelovi Bünkerovi. Vo štvrtok večer 25. mája 2023 udelili Európsku cenu tolerancie bývalému evanjelickému biskupovi Michaelovi...
Umelá inteligencia rozpoznáva jazyky pomocou Biblie

Umelá inteligencia rozpoznáva jazyky pomocou Biblie

Umelá inteligencia založená na Biblii rozpoznáva viac ako 4000 jazykov Meta trénuje svoje nové modely umelej inteligencie pre masovo viacjazyčnú reč pomocou údajov z biblických nahrávok a sprístupňuje ich v softvéri s otvoreným prístupom. Meta (predtým spoločnosť...