Zomrel evanjelický a. v. farár Ľudovít Muntág

S hlbokým žiaľom v srdci, ale v nádeji vzkriesenie a života večného oznamujeme, že nás 16. marca 2024 vo veku 96 rokov opustil evanjelický a. v. farár Mgr. Ľudovít Muntág.

Posledná rozlúčka s naším drahým zosnulým bude v sobotu, 23. marca 2024, o 12.00 hod., v evanjelickom kostole v Bratislave Petržalke na Strečnianskej ulici.

Pozostalej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

„Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce.
Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce
a ďakovať Mu budem svojou piesňou.“
Žalm 28, 7

Ilustračné foto:  Myriams-Fotos z Pixabay