… mesačná krajina

… mesačná krajina

… mesačná krajina  V evanjelickej cirkvi sme sa vždy riadili princípom rozhodovania zdola. Nie z GBÚ! Najprv vznikli samostatné cirkevné zbory, ktoré sa združili do seniorátov, dištriktov… My nemáme hierarchiu ako vo Vatikáne – riadenie zhora. Bratia...
Prvé informácie zo Synody

Prvé informácie zo Synody

Prvé informácie zo SynodyV piatok 24. júna 2022 zasadala svojim prvým dňom  synoda ECAV na Slovensku. Napriek tomu, že evanjelická verejnosť do poslednej chvíle mala problém zistiť kedy a kde sa zasadnutie koná, prinášame aspoň prvé informácie z rokovania. ...
Božie volania

Božie volania

2. nedeľa po Trojici Tu povstal veľkňaz a všetci, ktorí boli s ním, – bola to strana sadukajov, – a, naplnení žiarlivosťou, položili ruky na apoštolov a vsadili ich do obecného väzenia. Sk 5, 17 – 18 Bratia a sestry! Poďte na slávnostnú večeru!, Poďte a...
Viete, že dnes je Synoda?

Viete, že dnes je Synoda?

Viete, že dnes je Synoda?  A viete, kde je Synoda, a aký je jej program? Vo svete (!) je dobrým zvykom, že napr. v prípade akciovej spoločnosti musí ísť pozvánka na valné zhromaždenie aspoň mesiac vopred. So základnými informáciami aj programom, aby sa akcionár mohol...