Cirkev v našom živote

Cirkev v našom živote

Cirkev v našom živote Situácia v cirkvi je, tak ako vo svete veľmi zložitá a netransparentná. Váš názor je pre nás dôležitý. Oslovili sme našich čitateľov s otázkami: Čo pre vás predstavuje a znamená cirkev, ECAV na Slovensku? Čo podľa vás môže ponúknuť, priniesť...
… mesačná krajina

… mesačná krajina

… mesačná krajina  V evanjelickej cirkvi sme sa vždy riadili princípom rozhodovania zdola. Nie z GBÚ! Najprv vznikli samostatné cirkevné zbory, ktoré sa združili do seniorátov, dištriktov… My nemáme hierarchiu ako vo Vatikáne – riadenie zhora. Bratia...
Prvé informácie zo Synody ECAV 2022

Prvé informácie zo Synody ECAV 2022

Prvé informácie zo Synody ECAV na Slovensku V piatok 24. júna 2022 zasadala svojím prvým dňom Synoda ECAV na Slovensku. Napriek tomu, že evanjelická verejnosť do poslednej chvíle mala problém zistiť, kedy a kde sa zasadnutie koná, boli sme tam a prinášame aspoň prvé...