Na druhú nedeľu po Svätej Trojici
si pre nás biblický príhovor pripravil,
evanjelický a. v. farár Mgr. Ľuboš Vontorčík.
Ako základ dnešného zamyslenia mu poslúžil biblický text
z knihy proroka Ezachiela, z 18 kapitoly.