Štefan Marinko

Štefan Marinko

Štefan Marinko V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného zboru vám chceme predstaviť ľudí, ktorí svoj život zasvätili službe a práci pre cirkev.   Mgr. Štefan Marinko evanjelický a. v. duchovný v. v. Narodil sa 30. 7. 1943 v Bradejove. V roku 1960 ukončil...
Disciplinárne previnenia III.

Disciplinárne previnenia III.

Pracovná skupina riešiaca pracovnoprávne vzťahy duchovných, ktorá sa stretla v máji 2017, rozposlala závery seniorom, ktorí ich mali na svojich poradách s farármi prediskutovať. Všetko šlo napokon do stratena. Prinášame materiál, ktorý k ústavným zákonom vypracoval...
Disciplinárne previnenia II.

Disciplinárne previnenia II.

Pracovná skupina, riešiaca pracovnoprávne vzťahy duchovných, ktorá sa stretla v máji 2017, rozposlala závery seniorom, ktorí ich mali na svojich poradách s farármi prediskutovať. Všetko šlo napokon do stratena. Prinášame materiál, ktorý k ústavným zákonom vypracoval...
Disciplinárne previnenia III.

Disciplinárne previnenia I.

Pracovná skupina, riešiaca pracovnoprávne vzťahy duchovných, ktorá sa stretla v máji 2017, rozposlala závery seniorom, ktorí ich mali na svojich poradách s farármi prediskutovať. Všetko šlo napokon do stratena. Prinášame materiál, ktorý k ústavným zákonom vypracoval...