Štefan Marinko

V novom cykle osobnosti z našej fary a cirkevného zboru vám chceme predstaviť ľudí, ktorí svoj život zasvätili službe a práci pre cirkev.

 

Mgr. Štefan Marinko
evanjelický a. v. duchovný v. v.

Narodil sa 30. 7. 1943 v Bradejove.
V roku 1960 ukončil štúdium maturitou na gymnáziu v Bardejove.
5. 10. 1961 začal štúdovať na Evanjelickej bohosloveckej fakulte.
3. 6. 1966 úspešne ukončil štúdium.
Bol ordinovaný v Bardejove.
Od 1. 8. 1966 pôsobil ako kaplán košického seniorátu v CZ ECAV na Slovensku Budimír
Od 30. 8. 1966 do 30. 8. 1968 absolvoval povinnú vojenskú službu.
Od 1. 10. 1968 pôsobil ako biskupský kaplán vo Zvolene.
Od 15. 3. 1969 pôsobil ako farár v CZ ECAV na Slovensku Chmeľov.
Od 30. 4. 1978 pôsobil ako farár farár v CZ ECAV na Slovensku Richvald.
30. 5. 2009 odišiel do dôchodku.