Modicum – máličko

Modicum – máličko

Dr. Martin Luther Učeníci neporozumeli kázni, v ktorej Pán hovorí „máličko“. Vysvetľuje im to, a oni predsa ešte nechápu. Tak ako učeníci, aj my si s týmto „máličko“ nevieme rady. Aj nám bráni pochopeniu to isté, čo bránilo učeníkom. Lebo keď prišlo pokušenie a videli...
Poznámky k FOND-u

Poznámky k FOND-u

Prijatie cirkevného ústavného zákona č. 2/2020 o finančnom zabezpečení poslania a činnosti ECAV na Slovensku, zverejneného v Zbierke CPP pod číslom 15/2020, je exemplárnym príkladom fušerstva, diletantizmu, hlúposti, ktoré nemajú v ECAV obdobu. Tento cirkevný právny...
Ja dušu dám

Ja dušu dám

Ja dušu dám Ja dušu dám za Teba, odhodlane vravíme. Stačí závan, prudší vietor − a všetci sa bojíme. S Petrom spolu prežívame pád zo stolca pyšného. Ani my to nezvládame: nezaprieť Ho dobrého. Odhodlanie klesá k nule. Bože milý, pomôž nám dnes nezradiť Syna Tvojho, čo...
Drahý Pane Ježišu

Drahý Pane Ježišu

Dr. Martin Luther Drahý Pane Ježišu! Viem, že aj keď som cnostne žil, predsa som žil tak, že si zaslúžim len zatratenie. Potešuje ma, že si za mňa zomrel a pokropil ma krvou, ktorá tiekla z Tvojich svätých rán. V Teba som bol pokrstený. Počul som Tvoje slovo, ktorým...
Kristus trpí za hriešnikov

Kristus trpí za hriešnikov

Dr. Martin Luther Hriešnici sa majú obrátiť a nepokračovať v hriechoch „Potom sedel v dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi...