Dr. Martin Luther

Hriešnici sa majú obrátiť a nepokračovať v hriechoch

„Potom sedel v dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem, a nie obeť, lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“
Evanjelium podľa Matúša 9, 10 − 13

Je to potešiteľná udalosť, keď vidíme, akých ľudí má Kristus okolo seba a ktorým udeľuje milosť. Sú to ľudia, ktorí vyznávajú svoje hriechy a prosia o milosť. Tí dosiahnu milosť a odpustenie.

Na kríži sa obetuje nie kvôli pobožným a svätým, ale kvôli hriešnikom. Lebo pre tých prišiel, aby ich volal k pokániu, ako sám hovorí v Evanjeliu podľa Matúša 9. Preto ten, kto si myslí, že príde do neba ako svätý, bez akéhokoľvek hriechu, ten sa klame. Lebo, kto sa nechce považovať za hriešnika ten nepotrebuje Krista. Lebo Kristus neumrel za seba samého, ale za hriešnikov.

Kristus na kríži robí z vraha na šibenici svätého, nenechá ho v hriechoch ani v zahynutí. Nerobí to preto, že má zaľúbenie v hriešnikoch, ktorí v hriechoch zotrvávajú a pokračujú.

Nie, On trpí za hriešnikov, lebo nechce, aby ďalej takými zostali, ale aby boli pobožní a svätí, obrátiac sa, ako to vidíme na lotrovi. Ten sa obrátil, obviňuje seba samého z hriechu, ale dúfa, že mu hriechy vo večnom živote nepoškodia a že bude žiť s Kristom Pánom.

Tento príklad nasledujme, a nie ako bezbožníci, ktorí hovoria: Budem hrešiť, aby ma Kristus vykúpil a dokázal na mne svoju milosť. Nie, v žiadnom prípade. Ale takto zmýšľajme: Ja som sa v hriechoch narodil, som plný nečistoty a zlých žiadostí, preto nesmiem začínať s hrešením, aby som sa mohol chváliť, že som sa stal hriešnikom. Ja som od počiatku hriešnik a ležím v hriechu a smrti. Preto sa budem držať toho, ktorý svojím utrpením a nevinnou smrťou zaplatil za hriešnikov a vyslobodil ma zo smrti a zmieril s Bohom.

To nech nám dopraje náš drahý Kristus Pán. Amen.

Pripravil
Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

ilustračné foto: pixabay.com