Biblický príhovor na pamiatku reformácie

Biblický príhovor na pamiatku reformácie

Kázňou slova Božieho nám na 505. výročie pamiatky reformácie poslúžil generálny biskup v. v. doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD. Základom výkladu slova Božieho mu bol biblický text z listu apoštola Pavla Rímskym z 3, 23 – 25;...
505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi Reformácia ovplyvnila všetky stránky života stredovekej spoločnosti. Lutherova reformácia zasiahla nábožensko-cirkevný a teologický, jazykovo-literárny, pedagogicko-výchovný, liturgicko-bohoslužobný aj sociálno-etický život každého jednotlivca....
Reformačná

Reformačná

Pamiatka reformácie Nám, Bože, z minulosti, príklady viery, cnosti, zavše sťa fakle žiar, rozžiaria oči tvár. To Tvojej lásky dar. To Tvojej lásky dar! A preto v dnešný deň, tam k Tebe stúpa len, dobrorečenie, vďaka vrúca, z celého srdca. Vďaka Ti za to, že si stvoril...
Volanie cirkvi k pokániu

Volanie cirkvi k pokániu

Pamiatka reformácie Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni,...