505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi Reformácia ovplyvnila všetky stránky života stredovekej spoločnosti. Lutherova reformácia zasiahla nábožensko-cirkevný a teologický, jazykovo-literárny, pedagogicko-výchovný, liturgicko-bohoslužobný aj sociálno-etický život každého jednotlivca....
Reformačná

Reformačná

Pamiatka reformácie Nám, Bože, z minulosti, príklady viery, cnosti, zavše sťa fakle žiar, rozžiaria oči tvár. To Tvojej lásky dar. To Tvojej lásky dar! A preto v dnešný deň, tam k Tebe stúpa len, dobrorečenie, vďaka vrúca, z celého srdca. Vďaka Ti za to, že si stvoril...
Volanie cirkvi k pokániu

Volanie cirkvi k pokániu

Pamiatka reformácie Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Či na tomto základe stavia niekto zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, každého dielo vyjde najavo; ukáže to totiž (súdny) deň, ktorý to zjaví v ohni,...