Zborový deň

Zborový deň

Už druhý zborový deň v tomto roku sa konal v sobotu 18. septembra 2021 v Cirkevnom zbore Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Dunajskej Lužnej. Zároveň sa uskutočnilo aj potáborové stretnutie detí. Na zborovom dni sa zúčastnilo viac ako 100 ľudí, z toho vyše 30...
„V dobre jedného je ukryté aj dobro ďalších.“

„V dobre jedného je ukryté aj dobro ďalších.“

Posolstvo, ktoré pán Eľko adresoval pápežovi je posolstvo, ktoré mal v prvom rade niesť on sám. Ale keď si človek spomenie, ako sa dostal tento človek na „biskupský stolec“ v našej evanjelickej cirkvi a čo všetko doteraz vykonal, tak to posolstvo by malo byť otočené....
Ordinácia novokňazov

Ordinácia novokňazov

V sobotu 25. septembra 2021 sa konala ordinácia novokňazov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku vo Svätom Kríži. V našom najväčšom evanjelickom artikulárnom kostole, v rámci slávnostných služieb Božích ordinovali dvoch novokňazov Jána Gdovina a Mareka Žaškovského....
Biblický príhovor na 17. nedeľu po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 17. nedeľu po Svätej Trojici

Na 17. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravila biblický príhovor sestra farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Pastuchove. Základom jej vykladú bol biblický text z listu apoštola Pavla Rímskym, zo 7 kapitoly, veršov 24 až...
Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Už v predchádzajúcich článkoch o Synode 2021 sa spomínala Evanjelická diakonia, a to v zmysle objavovania (Objavovanie Ameriky) zloženia jej orgánov či poverovacích zmlúv, ale aj vo vzťahu k niektorým podozrivým transakciám, ktoré bol záujem preveriť. Problematiku...