Biblický príhovor na 17. nedeľu po Svätej Trojici

Biblický príhovor na 17. nedeľu po Svätej Trojici

Na 17. nedeľu po Svätej Trojici si pre nás pripravila biblický príhovor sestra farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Pastuchove. Základom jej vykladú bol biblický text z listu apoštola Pavla Rímskym, zo 7 kapitoly, veršov 24 až...
Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Už v predchádzajúcich článkoch o Synode 2021 sa spomínala Evanjelická diakonia, a to v zmysle objavovania (Objavovanie Ameriky) zloženia jej orgánov či poverovacích zmlúv, ale aj vo vzťahu k niektorým podozrivým transakciám, ktoré bol záujem preveriť. Problematiku...
Sloboda povolaných v Kristovi

Sloboda povolaných v Kristovi

17. nedeľa po Svätej Trojici „Tak prišli do Kafarnaumu. A keď bol v dome, spýtal sa ich: O čom ste sa cestou zhovárali? Ale oni mlčali, lebo sa cestou zhovárali o tom, kto je najväčší. Nato sa posadil, zavolal si dvanástich a povedal im: Ak niekto chce byť prvý, nech...