Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

„Ak by som vedel, že je Božou vôľou, aby som v Ríme umrel, aj vtedy by som šiel.. Toto som písal potomkom na výstrahu: dobrým, aby o pravdu stáli, a slepým v pravde, aby sa toho varovali, a tým, ktorí nepoznajú môj spor a mi ubližujú, aby, poznajúc pravdu, ubližovaním...
Dúfajme v Hospodina

Dúfajme v Hospodina

2. nedeľa po Svätej Trojici – koniec školského roka Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Pr 3, 5 –...
Juraj Tranovský

Juraj Tranovský

Juraj Tranovský 17. 3. 1592 – 29. 5. 1637 Autor duchovných piesní a modlitieb sa narodil v českom Těšíne. Učiteľ, prekladateľ, svedomitý duchovný pastier, luteránsky kazateľ, milovník piesní a znalec duchovnej piesne študoval v Gubene, Kolbrzegu a na univerzite vo...
Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik

Milan Rastislav Štefánik (1880 – 1919) Bola nedeľa r.1919 uprostred jari po 4 rokoch 1. svetovej vojny. Nad Bratislavou sa objavilo lietadlo talianskej značky Caproni. Chvíľu krúžilo, hľadalo miesto na pristátie. Potom strmhlav padlo na zem. V lietadle zahynul Milan...
Augsburské vyznanie – 490. výročie

Augsburské vyznanie – 490. výročie

1. Úvod V tomto roku si v júni 2020 si pripomenieme 490. výročie Augsburského vyznania (AV), ktoré bolo prečítané na sneme v Augsburgu 25. júna 1530 a ktoré je známe aj pod latinským názvom Confessio Augustana (CA). Mnohí evanjelici si z konfirmačnej výučby pamätajú,...