Kristov kríž je mocou Božou na spasenie

Kristov kríž je mocou Božou na spasenie

Pamätný deň ukrižovaného Pána Ježiša Krista je v kalendároch označený ako štátom uznaný sviatok, ako deň pracovného voľna. Je tu teda ako realita, ktorá sa týka nielen nás, kresťanov, ktorým je Kristov kríž mocou Božou na spasenie, ale všetkých občanov našej vlasti....
Veľkonočné obdobie

Veľkonočné obdobie

Všetky nedele a sviatky v priebehu jedného roka tvoria cirkevný (liturgický) rok. Obsahom nám predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok delíme na dve časti: slávnostnú a bezslávnostnú polovicu. V slávnostnej časti...
Ľudovít Štúr (29. 10. 1815 – 12. 1. 1856)

Ľudovít Štúr (29. 10. 1815 – 12. 1. 1856)

 Náboženstvo a Evanjelická cirkev augsburského vyznania V dejinách nášho národa zohrávali jedinečnú a nezameniteľnú úlohu jedinci, ktorí neprijímali dané spoločenské podmienky pasívne, ale ich pretvárali. Odstraňovali z nich to, čo považovali za zlé, ujímali sa...
Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

Majster Jan Hus a reformácia na Slovensku

„Ak by som vedel, že je Božou vôľou, aby som v Ríme umrel, aj vtedy by som šiel.. Toto som písal potomkom na výstrahu: dobrým, aby o pravdu stáli, a slepým v pravde, aby sa toho varovali, a tým, ktorí nepoznajú môj spor a mi ubližujú, aby, poznajúc pravdu, ubližovaním...
Dúfajme v Hospodina

Dúfajme v Hospodina

2. nedeľa po Svätej Trojici – koniec školského roka Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky. Nepokladaj sa za múdreho, boj sa Hospodina a vyhýbaj sa zlu. Pr 3, 5 –...