Kto za pravdu horlí, toho by najradšej upálili

Kto za pravdu horlí, toho by najradšej upálili

(Aforizmus nie od Tomáša Janovica) Ľútosť. Bolo mi veľmi ľúto, keď som sa dozvedel, že brata Ivana Muchu, bývalého predsedu synody a seniora, opätovne začínajú šikanovať. Predvolali ho na generálne presbyterstvo, aj keď podľa platných cirkevnoprávnych predpisov...
Rekviem za jedným kníhkupectvom

Rekviem za jedným kníhkupectvom

Ak by som mal pomenovať na Slovensku iba jeden priestor ako typicky mestský, bola by to časť bratislavského Starého Mesta, nachádzajúca sa v trojuholníku medzi ulicami Palisády a Staromestská a Hradným vrchom. Mám to tam veľmi rád. Jej genius loci tvoria takmer...