Správna rada Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. s rozhorčením prijala správu o pokračujúcich represáliách voči farárom, ktorí sú verní evanjelickej vierouke, a majú odvahu poukazovať na zásadné nedostatky v cirkvi. Na majetkové kauzy, na nedemokratické ovplyvňovanie a manipuláciu volieb, na skutočnosť, že cirkev sa ani za 30 rokov nezbavila odkazu ŠtB, a práve naopak, tieto metódy používa aj dnes proti svojím členom. Bezdôvodné resp. subjektívne vylučovanie nepohodlných kandidátov z volieb, cirkevných výborov, odoberanie titulov či biskupských krížov, nepravdivé obvinenia, súdne žaloby či trestné oznámenia na vlastných členov, ktorí sa “previnili” len tým, že majú iný názor a chcú zostať Slovu Božiemu a augsburskému vyznaniu verní.

To sa prejavilo aj v rozhodnutí predsedníctva Šarisko-zemplínskeho seniorátu, ktoré sa už dlhšiu dobu snaží nedemokraticky potlačiť vyššie uvedené kritické, hoci pre cirkev prospešné názory, a to najmä potom, keď si v priamej konfrontácii nevedeli svoje názory pred evanjelikmi obhájiť.  Táto ich snaha vyvrcholila “vyzdvihnutím” farára cirkevného zboru Michalovce Jána Meňkyho z funkcie, do ktorej bol v slobodných voľbách jasnou väčšinou zvolený. Postavili sa tak proti vôli zboru, čo považujeme za arogantné a neprimerané zneužitie moci, za snahu umlčať verných a odhodlaných kresťanov, ktorí poukazujú na problémy v cirkvi, a tiež za snahu zastrašiť tých ostatných.

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania dlhodobo upozorňuje evanjelickú verejnosť, že od volieb predsedníctva cirkvi v roku 2018 až do súčasnosti dochádza k devalvácii hodnôt Evanjelickej cirkvi, na ktoré sme boli hrdí, práve tých hodnôt, ktorými sme sa líšili od iných cirkví postavených na hierarchii, a nie na demokratických princípoch.

V Evanjelickej cirkvi všetka moc pochádza “zdola” z cirkevných zborov. Dnes môžeme aj na tomto konkrétnom prípade vidieť, že autoritu voličov cirkevných zborov nahradili dvaja ľudia, a to senior a seniorátny dozorca, ktorí sa rozhodli administratívnym zásahom od ignorovať moc a slobodnú vôľu cirkevného zboru a odvolať zvoleného farára.

Predsedníctvo seniorátu  je v tomto prípade žalobcom, sudcom, aj odvolacím orgánom zároveň, nehovoriac o tom, že vyberá  a vylučuje kandidátov na funkcie biskupov a dozorcov, je na synode, zákonodarnom orgáne, a zároveň aj vo výkonnom Generálnom presbyterstve. Táto kumulácia moci je v rozpore s demokratickými princípmi, ku ktorým sa vždy hlásila Evanjelická cirkev, a to v zmysle oddelenia zákonodarnej moci od výkonnej a súdnej.

Práve takáto nedemokratická koncentrácia „moci“ sa stáva nástrojom zastrašovania, útlaku a potláčania základných práv, ktoré občanom garantuje dokonca aj samotná ústava Slovenskej republiky. Ako hlboko klesla cirkev, ktorá má ambíciu byť pre svet príkladom!  Tieto praktiky v cirkvi dôrazne odmietame, a žiadame späť reformačné hodnoty a slobody, rovnosť pred Bohom, rovnosť možností, vymožiteľnosť práva, slobodu slova a prejavu.

Vyzývame preto všetkých evanjelikov a.v., ktorí milujú svoju cirkev a Ježiša Krista, aby neboli ľahostajní voči takémuto konaniu a podporili michalovský cirkevný  zbor v zápase o svojho zvoleného farára. Pretože ak budeme akceptovať takéto spôsoby v cirkvi,  tak sa zároveň vzdávame ťažko získaných reformačných výdobytkov, a už dnes je na mieste sa pýtať: kto bude ďalší?!

Vyhlásenie Presbyterstva Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Michalovce si môžete prečítať na tomto odkaze tu
Rovnako môžete podporiť zborového farára Jána Meňkyho aj podpisom petície, ktorú si môžete stiahnuť z oficiálnej stránky CZ ECAV Michalovce tu