Kríza dôvery

Kríza dôvery

V medziľudských vzťahoch, v rodine, medzi priateľmi a spolupracovníkmi, ale aj v obchode je kľúčovým prvkom dobrej spolupráce vzájomná dôvera. Keď si obchodníci alebo kolegovia dôverujú, nepotrebujú ani zmluvy, právnikov a pod. – hovorí sa, že stačí slovo (chlapa)....
Kresťania majú byť soľou aj svetlom pre tento svet.

Kresťania majú byť soľou aj svetlom pre tento svet.

Viera dnes a zajtra II „Kresťania majú byť soľou aj svetlom pre tento svet.“ Pripravili sme pre Vás sériu rozhovorov s rôznymi zaujímavými ľuďmi na tému Viera dnes a zajtra, ktorá je podľa nás dnes aktuálnejšia, ako kedy bola. Svet sa veľmi rýchlo mení, do našich...
Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na dnešnú 16. nedeľu po Svätej Trojici – 27. septembra 2020 vám prinášame Biblický videopríhovor z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Hlohovci. Kazateľom slova Božieho je Mgr. Ľuboš Vontorčík, evanjelický a. v. farár.  ...
Vyslobodenie z otroctva smrti

Vyslobodenie z otroctva smrti

16. nedeľa po Svätej Trojici Vzdych: „On poslal svoje slovo a uzdravil ich a z ich hrobových jám ich vyslobodil. Nech ďakujú Hospodinu za milosť, za Jeho divné skutky na ľuďoch; nech obetujú obete vďaky a rozhlasujú Jeho skutky s plesaním.“ Žalm 107, 20...
Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Kríza v cirkvi a jej riešenie (1. časť)

Žijeme v kritickej dobe. Sme ohrození nebezpečnou pandémiou, spôsobenou koronavírusom, ktorá prináša straty na životoch a spôsobuje vážne ekonomické škody. Ďalšou hrozbou, a som presvedčený, že nie menej nebezpečnou, je pandémia hriechu. Veľmi sa rozmnožil...