Zamyslenie nad Synodou 2020

Zamyslenie nad Synodou 2020

Motivácia a časové súvislosti Po lete, ktoré pre mnohých vyčerpaných rodičov, zamestnancov či podnikateľov znamenalo tak veľmi potrebný a vytúžený oddych, sme spadli do druhej vlny pandémie. Počty nakazených začali narastať a Slovensko sa veľmi rýchlo rozlúčilo nielen...
NEKLAMTE!

NEKLAMTE!

Otvorený list generálnemu biskupovi Ivanovi Eľkovi: NEKLAMTE! Generálny biskup Ivan Eľko, na stretnutí vedenia cirkvi s predsedníctvami zborov ECAV ste sa vyjadrili v tom zmysle, že od spoločnosti Reformata, ktorá spravuje majetok ECAV nemôžeme čakať, že bude...
Kríza dôvery

Kríza dôvery

V medziľudských vzťahoch, v rodine, medzi priateľmi a spolupracovníkmi, ale aj v obchode je kľúčovým prvkom dobrej spolupráce vzájomná dôvera. Keď si obchodníci alebo kolegovia dôverujú, nepotrebujú ani zmluvy, právnikov a pod. – hovorí sa, že stačí slovo (chlapa)....
Pokánie a náprava aj v politike

Pokánie a náprava aj v politike

Ak hovoríme o politike, zvyčajne nemáme na mysli nič dobré. Pod týmto pojmom si predstavujeme často iba politikov, ktorí nemyslia na verejný záujem, ale iba na ten svoj, či na záujem svojho „sponzora“ či “záujmovej skupiny“. Aj keď aj politici niekedy hovoria...
Posledný kresťan na zemi

Posledný kresťan na zemi

Posledný kresťan na zemi (Os Guinness: The last Christian on Earth) Keď sme sa pred viac ako 30 rokmi rozhodli v „nežnej revolúcii“ zobrať správu vecí verejných, na základe demokratických princípov, do vlastných rúk museli sme počítať s tým, že bude potrebný nejaký...