Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Kovbojka v Evanjelickej diakonii

Už v predchádzajúcich článkoch o Synode 2021 sa spomínala Evanjelická diakonia, a to v zmysle objavovania (Objavovanie Ameriky) zloženia jej orgánov či poverovacích zmlúv, ale aj vo vzťahu k niektorým podozrivým transakciám, ktoré bol záujem preveriť. Problematiku...
Ideme ďalej!

Ideme ďalej!

Na oficiálnych stránkach ECAV bolo iba nedávno oznámené, že na základe listu, prijatého 24. 5. 2021, z funkcie generálneho dozorcu ECAV na SLovensku odstúpil Ján Brozman. Neoficiálne sa táto informácia šírila už skôr, pričom sa dávala do súvislosti s rokovaním...
Veľká duchovná nezodpovednosť

Veľká duchovná nezodpovednosť

Aj keď je všeobecne známe, že kresťanskú náuku prijímame skrze vieru, cez zvestované a prijaté slovo Božie, je nespochybniteľné, že kresťanstvo podporuje aj kritické, logické myslenie a zdravý úsudok. Tým sa dosť výrazne odlišuje od iných náboženstiev, ktoré často...
Vianočné zamyslenie

Vianočné zamyslenie

Cirkev, ktorá za to stojí Úvodom tohto článku by som rád pripomenul citát, ktorý som použil už skôr v článku na začiatku roku 2020. Je to veta farára Schlagga, ktorý vo filme “Sedemnásť zastavení jari” nacistickému dôstojníkovi (a v skutočnosti ruskému agentovi)...