Dialóg v Michalovciach

Dialóg v Michalovciach

Dialóg v Michalovciach Vo svojej útočnej a manipulatívnej rétorike Marián Damankoš pokračoval aj v odpovedi na otázku, „či nový spôsob správy majetku ukončí spory, ktoré okolo tejto témy vznikli“. Na to odpovedal okrem iného takto: „… mám pocit, že k zmiereniu...
Principiálnosť

Principiálnosť

Principiálnosť Principiálni ľudia to majú vo svete veľmi ťažké – a principiálnosť sa ani v súčasnom vedení ECAV nenosí. Pretože princípy morálne, personálne či týkajúce sa vedenia hospodárstva vždy vynesú do funkcií tých najschopnejších. Na dobrom návrhu princípov...
Vysoká sebaúcta v cirkvi

Vysoká sebaúcta v cirkvi

Vysoká sebaúcta v cirkvi V prvej časti článku o vysokej sebaúcte sme sa zaoberali príkladmi, ako sa tieto postmoderné trendy aplikujú a presadzujú vo svete či firemnej sfére. Lenže mnohé z týchto často pochybných metód sa skôr ako vo svete presadia v rôznych...
Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení

Návrh na zrušenie uznesení Vážení bratia a sestry, vážení synodáli! Žijeme vo veľmi náročnej dobe, ktorá je poznačená viacerými vojnovými konfliktmi, výrazným zdražovaním, pandémiou a pritom sa ani zďaleka nedá povedať, že to najhoršie máme za sebou. Všetky spomínané...