Pamiatka reformácie

Pamiatka reformácie

Biblický príhovor na pamiatku reformácie Základom kázne slova Božieho, ktorou nám poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Mojzsisová, bol biblický text z evanjelia podľa Jána 8, 30 – 36.
Duchovná obroda cirkvi

Duchovná obroda cirkvi

Pamiatka reformácie „Ale teraz sa bez zákona zjavila spravodlivosť Božia, ktorú dosvedčujú zákon i proroci, a to spravodlivosť Božia z viery v Ježiša Krista všetkým veriacim; lebo nie rozdielu: Všetci zhrešili a nemajú slávy Božej, ale ospravedlňovaní sú zadarmo z...