Biblický príhovor na pamiatku reformácie

Základom kázne slova Božieho,
ktorou nám poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Mojzsisová,
bol biblický text z evanjelia podľa Jána 8, 30 – 36.